header.home link

Droogte 2022 op weg naar erkenning als ramp

7 februari 2023

Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering de droogte van 2022 binnenkort officieel zal erkennen als ramp. Aan alle erkenningscriteria van een algemene ramp is voldaan, zo heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geantwoord op een parlementaire vraag van zijn partijgenoot Arnout Coel.

Lees meer over:

De extreme droogte van 2022 veroorzaakte heel wat teeltschade bij Vlaamse landbouwers. Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) vroeg dinsdag in de Commissie Algemeen Beleid aan minister-president Jambon hoe ver het staat met de erkenning als ramp. De minister-president bevestigde dat het KMI een gunstig advies heeft gegeven. Na het advies van de inspectie financiën wil hij de beslissing tot erkenning als ramp zo snel mogelijk voorleggen aan de Vlaamse regering.

Parlementslid Coel reageert tevreden: "Dankzij de erkenning als ramp kunnen de landbouwers die schade hebben geleden door de droogte in 2022 binnenkort hun schadedossier indienen. Zo worden ze bovenop de verzekerde schade via de brede weersverzekering ook bijkomend vergoed via het Vlaams Rampenfonds". Getroffen boeren kunnen na de officiële erkenning gedurende drie maanden hun aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Uit de cijfers van Jambon blijkt dat intussen heel wat dossiers van eerdere rampen nog in behandeling zijn of nog moeten behandeld worden. Wat de droogte van 2020 betreft zijn er bijvoorbeeld voorlopig 423 van de 1.252 dossiers afgewerkt. "Verder zijn er 204 dossiers in opstart van behandeling en 625 in gevorderde fase van behandeling", aldus de minister-president. Aansluitend op de afhandeling van die dossiers, is het de bedoeling om dit jaar ook de dossiers met betrekking tot de wateroverlast van juli 2021 te behandelen.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek