header.home link

Wordt de droogte van 2022 als ramp erkend?

5 januari 2023

In totaal werden 912 meldingen ingediend voor schade na de droogteperiode van afgelopen zomer, samen goed voor een bedrag van 62 miljoen euro. Of de droogte zal erkend worden als ramp, hangt af van de evaluatie van de wetenschappelijke instellingen, die zich momenteel over deze vraag buigen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Bart Dochy (cd&v) aan minister-president Jan Jambon (N-VA).

Lees meer over:
droogtemais

Voor de droogte tijdens de zomer van 2022 konden schademeldingen tot 30 oktober 2022 worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. In totaal kwamen 871 meldingen binnen voor een geraamd schadebedrag van 57 miljoen euro. Nadien werden bijkomend 41 meldingen ingediend voor een schadebedrag van in totaal 5 miljoen euro.

Volgens de wet kan een natuurverschijnsel als ramp erkend worden als het ofwel voldoet aan het financieel criterium ofwel aan de wetenschappelijke criteria. Het financieel criterium is vastgeklikt op een bedrag dat de 100 miljoen euro overschrijdt, wat niet het geval is voor de raming van de schade van 2022.

Om aan het wetenschappelijk criterium te voldoen moet de hoeveelheid neerslag, de frequentie van de neerslag, de bodemwaterreserves en het vochtverlies door evapotranspiratie samen een productieverlies van de teelten en niet-binnengehaalde oogsten of van vee veroorzaken. Bij de beoordeling van dit criterium houdt het Vlaams Rampenfonds rekening met een terugkeerperiode van 30 jaar. Minister-president Jan Jambon (N-VA) bevestigde op een schriftelijke vraag van parlementslid Bart Dochy (cd&v) dat de consultatie van de wetenschappelijke instellingen is gestart. Als de adviezen gunstig zijn, verwacht hij in het voorjaar van 2023 een voorstel van erkenning aan de Vlaamse regering te kunnen voorleggen.

Als de droogte van de zomer 2022 als ramp wordt erkend, komen alle landbouwers die minstens 25 procent van hun areaal verzekerd hebben onder de brede weersverzekering in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds. Dit wil zeggen dat het geen rol speelt of je al dan niet een melding hebt gedaan vóór 30 oktober 2022.

Wie minder dan 25 procent van het areaal verzekerd heeft, komt bij een erkenning als ramp niet in aanmerking voor een vergoeding uit het rampenfonds

Het voorziene percentage van vergoeding daalt echter jaar na jaar. Voor teelten die verzekerd zijn met een brede weersverzekering komt de verzekering tussen. Voor het niet-verzekerd deel geldt voor het jaar 2022 een maximaal vergoedingspercentage van 48 procent voor landbouwers die meer dan 50 procent van hun teeltareaal verzekerd hebben. En van 24 procent voor landbouwers die tussen de 25 en 50 procent van hun areaal verzekerd hebben. Zij die minder dan 25 procent van hun areaal verzekerd hebben komen bij een eventuele erkenning als ramp niet in aanmerking voor een vergoeding uit het rampenfonds.

“Het onderzoek voor de erkenning als ramp van de droogte in 2022 loopt dus nog”, vat Dochy samen. “Dossiers zullen pas kunnen worden ingediend na eventuele erkenning. In dit geval zal er een periode zijn van drie maanden waarbinnen de dossiers zullen kunnen ingediend worden. Enkel landbouwers die meer dan 25 procent van hun teeltareaal in de brede weersverzekering hebben, zullen bij erkenning in aanmerking komen voor gedeeltelijke schadevergoeding op de teelten die niet onder de weersverzekering vallen.”

Stand van zaken uitbetaling droogte 2020

Dochy vroeg bij Jambon ook een stand van zaken op van de uitbetaling van de schadedossiers van de erkende ramp 2020. In de periode tussen 13 juli 2021 en 31 oktober 2021 werden 1.247 dossier ingediend. Ondertussen zijn er 317 afgehandeld, 649 in behandelingen 281 in opstart. Hoewel Jambon zich sterk maakt dat alle dossiers in 2023 zullen kunnen afgewerkt worden, dringt Dochy erop aan om voldoende personeel te voorzien om de afhandeling te versnellen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek