header.home link

Demir negeerde gunstig advies over verlenging uitrijregeling

24 september 2021

Milieukundig waren er geen bezwaren om een beperkte verlenging van de uitrijregeling toe te staan in Vlaams-Brabant, Limburg en het zuiden van Antwerpen. Dat staat in het advies dat het Platform Duurzame Bemesting aan minister van omgeving Demir bezorgde.

Lees meer over:
groenekring-demir-jongeboeren-1250-NB

“Door de overvloedige neerslag zal de residuele minerale N naar diepere bodemlagen gemigreerd zijn waardoor minstens een gedeelte van deze residuele N niet meer beschikbaar zal zijn voor een volggewas of een vanggewas. Dit betekent dat een (beperkte) N-bemesting kan aangewezen zijn, zowel voor een volggewas als een vanggewas”, dat schrijft het Platform Duurzame Bemesting in een advies aan minister Zuhal Demir (N-VA) over de verlenging van de uitrijregeling voor drijfmest.

Het advies van het Platform Duurzame Bemesting werd samen met het meer juridisch advies van de VLM opgevraagd door Steven Coenegrachts (Open VLD). Beide diensten stellen vast dat een beperkte verlening van de uitrijregeling mogelijk is, maar minister van omgeving Demir (N-VA) besloot die tot grote woede van de boeren niet toe te staan.

Hoogste regenval in 50 jaar

In de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en het zuidoosten van Antwerpen viel de zwaarste regenval in meer dan vijftig jaar. Voor de beide milieudiensten van de Vlaamse overheid was het dan ook gerechtvaardigd om voor die regio’s de uitrijregeling te verlengen. In West- en Oost-Vlaanderen stelde het probleem zich minder en kreeg de VLM nauwelijks aanvragen.

Door de overvloedige neerslag zal de residuele minerale N naar diepere bodemlagen gemigreerd zijn waardoor minstens een gedeelte van deze residuele N niet meer beschikbaar zal zijn voor een volggewas of een vanggewas. Dit betekent dat een (beperkte) N-bemesting kan aangewezen zijn, zowel voor een volggewas als een vanggewas

Platform Duurzame Bemesting

Opmerkelijk is dat het Platform Duurzame Bemesting voorspelt dat we voor het eerst sinds 2016 te maken zullen hebben met een relatief lage nitraatuitspoeling en dus betere waterkwaliteit. Dat is vermoedelijk te wijten aan de lagere bemestingsnormen van MAP6, lager kunstmestgebruik, groeizamer weer met dus betere benutting van de meststoffen en de overvloedige regenval die zorgt voor diepere uitspoeling van de resterende nutriënten. Een beperkte aanpassing van de uitrijregeling zou deze resultaten volgens de Bemestingsdienst dan ook niet in het gedrang brengen.

“Rekening houdend met de zwaardere toedieningsapparatuur en de latere oogst van de hoofdteelt (meestal een niet-nitraatgevoelige teelt zoals granen) in de natte regio’s in 2021 kan het uitrijden verlengd worden tot maximaal 10 september”, schrijft het Platform. Concreet gaat het over een bemesting met maximum 36 kg werkzame stikstof per hectare op akkers, gekoppeld aan een later inzaaien van niet-vlinderbloemige vanggewassen. Ook wordt er verwezen naar onderzoek uit 2014 dat aangeeft dat na een hoofdteelt het toedienen van 36 kg werkzame stikstof per hectare niet resulteerde in hogere nitraatuitloging, maar dat de extra stikstof door het vanggewas werd opgenomen en resulteerde in een hogere aanvoer van organisch materiaal wat positief is voor de bodemkwaliteit.

Wettelijke beperkingen

Het Platform Duurzame Bemesting stelde ook een bemesting voor tot 50 kg werkzame stikstof per hectare op grasland tot 1 september, maar dat bleek wettelijk niet mogelijk volgens de VLM. Alleen voor het later uitrijden van bemesting na de hoofdteelt is een uitzondering voorzien. Ook het uitstel van de inzaaidatum van de vanggewassen is trouwens decretaal niet mogelijk. Opvallend genoeg stond Demir deze uitzondering dus wel toe.

stevencoenegrachts-openvld-591-quoteformaat

De minister heeft de boeren op kosten gejaagd op een moment dat de sector het heel moeilijk heeft en we noodkreten horen over mentaal welzijn. Ik snap dit niet. Niemand is hier beter van geworden, behalve de mestverwerkers

Steven Coenegrachts - Vlaams Parlementslid Open VLD

Het kabinet Demir was niet beschikbaar voor extra commentaar. “De beslissing is wat ze is en er is over gecommuniceerd”, klinkt het.

Onbegrijpelijke beslissing

Voor Steven Coenegrachts (Open VLD) is de beslissing van de minister niet te begrijpen: “Ik lees nergens in de adviezen dat er een onoverkomelijk probleem zou zijn voor het milieu en een verlenging van de uitrijregeling had heel veel boeren geholpen. Nu heeft de minister hen op kosten gejaagd op een moment dat de sector het heel moeilijk heeft en we noodkreten horen over mentaal welzijn. Ik snap dit niet. Niemand is hier beter van geworden, behalve de mestverwerkers.”

In een eerste reactie betreurt ABS-voorzitter Vandamme dat het advies niet gevolgd werd: “Dit gaat mijn gezond boerenverstand te boven en ik vind het onbegrijpelijk dat dit helder wetenschappelijk advies genegeerd werd.” Hij wijst er ook op dat het ABS reeds eind juli dezelfde argumentatie op tafel legde bij hun vraag aan het kabinet en VLM om een beperkte verlenging van de uitrijperiode voor te bereiden. Het was volgens ABS toen reeds duidelijk dat er problemen zouden komen om voor de einddatum van de uitrijperiode op de velden te kunnen komen en dat daarop moest geanticipeerd worden.

Ook bij Boerenbond klinkt een soortgelijk geluid: “Helaas zal dit voor de landbouwers nu niets meer veranderen, maar we blijven het jammer vinden dat er een negatieve beslissing is gekomen, zeker gezien het positieve wetenschappelijke advies.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek