header.home link

Brexit zadelt grenscontroleposten met extra werk op

17 februari 2021

Sinds 1 januari wordt het Verenigd Koninkrijk als derde land beschouwd en wordt het ook zo behandeld. In- en uitvoer zijn uiteraard nog steeds mogelijk, maar de regels van het spel zijn veranderd. Terwijl de Britten de regels dicteren voor alles wat het VK binnen komt, bepaalt Europa de gang van zaken voor de invoer vanuit het VK naar de EU. Dat doet de werklast voor de controleposten in ons land stijgen.

Lees meer over:
FAVV-grenscontrolepost-GCP-brexit-controle-1500

In de haven van Zeebrugge is zopas een container met ingevroren inktvisringen uit India en eentje gevuld met chickennuggets uit het VK aangekomen. Terwijl burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) zich al watertandend een rijkgevuld buffet kan voorstellen, gaan de controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ongestoord door met hun werkzaamheden. Tijdens het werkbezoek van federaal Landbouwminister David Clarinval (MR) tonen ze hoe het eraan toe gaat op een grenscontrolepost (GCP).

GCP als toegangspoort

“Voor bepaalde goederen zoals vlees en zuivelproducten geldt dat deze enkel kunnen worden ingevoerd in de EU als ze van erkende bedrijven komen”, vertelt Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV. “Voor elke zending is een certificaat vereist waarin staat dat de goederen voldoen aan de EU-regelgeving. Of er ook een fysieke controle gebeurt is afhankelijk van de aard van deze producten.”

De GCP’s voeren een controle uit volgens het DOM-principe waarbij de documenten, overeenstemming en het materiaal gecontroleerd worden. Tijdens de controles wordt alles onder de loep genomen: of er sprake is van dier- of plantenziekten – zo is het mogelijk dat een ongenodigde gast meegereisd is op een lading sinaasappelen – of er een invoerverbod is voor het specifieke product, of een probleem met de hygiëne… De GCP’s fungeren als het ware als de toegangspoort naar de EU.

  • FAVV-1-800x450
  • FAVV-2-800x450
  • FAVV-3-800x450
  • FAVV-4-800x450
  • FAVV-5-800x450
  • FAVV-6-800x450

Omdat het Verenigd Koninkrijk nu als derde land beschouwd wordt, moet elk zending die van het VK komt, vanaf nu ook aan een fysieke controle onderworpen worden. Van 1 januari tot 5 februari passeerden 74 zendingen uit het VK de controlepost. “In de eerste weken na de brexit was het relatief kalm op handelsvlak tussen het VK en ons land. De huidige problemen met de importzendingen bleven daarom ook beperkt en beheersbaar. Tot nu toe hebben we er 6 moeten weigeren door een probleem met de certificaten”, aldus Bonte.

Het FAVV verwacht dat het aantal zendingen terug zal aanzwengelen. Daarom nam het voedselagentschap 15 nieuwe werknemers in dienst voor de controlepost in West-Vlaanderen. “Op basis van een impactanalyse hebben we in totaal zelfs 115 extra personeelsleden aangeworven en opgeleid. De profielen gaan van controleurs en inspecteurs, tot administratieve personeelsleden, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van controle- en certificeringstaken, logistieke taken, enzovoort. Met andere woorden, we zijn voorbereid op de extra werklast.”  

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek