header.home link

Blauwe economie is stille sterkhouder voor Vlaanderen

24 januari 2020
De blauwe economie, waar onder meer de visserij onder valt, creëert 13,47 miljard euro toegevoegde waarde en bijna 154.000 jobs in Vlaanderen. De sector vertegenwoordigt daarmee 5,2 procent van het Vlaamse BBP. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Blauwe Cluster. “Vlaanderen kiest ervoor om flink te investeren in innovatieve oplossingen op het vlak van energie en klimaat”, zegt Vlaams minister voor Innovatie, Economie en Landbouw Hilde Crevits. “Deze studie toont duidelijk aan wat de totale maatschappelijke en economische meerwaarde is van de blauwe economie voor Vlaanderen.”
Lees meer over:
De blauwe economie, waar onder meer de visserij onder valt, creëert 13,47 miljard euro toegevoegde waarde en bijna 154.000 jobs in Vlaanderen. De sector vertegenwoordigt daarmee 5,2 procent van het Vlaamse BBP. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Blauwe Cluster. “Vlaanderen kiest ervoor om flink te investeren in innovatieve oplossingen op het vlak van energie en klimaat”, zegt Vlaams minister voor Innovatie, Economie en Landbouw Hilde Crevits. “Deze studie toont duidelijk aan wat de totale maatschappelijke en economische meerwaarde is van de blauwe economie voor Vlaanderen.”
Onder blauwe economie vallen alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten, zoals visserij, havenactiviteiten, kusttoerisme en scheepvaart. Die activiteiten zijn sterk geëvolueerd over de tijd. Over activiteiten uit andere sectoren, die in relatie tot de blauwe economie ontplooid worden, is vandaag nog minder geweten.
 
Daarom heeft Blauwe Cluster de studie laten uitvoeren om de economische en maatschappelijke relevantie van de blauwe economie in Vlaanderen in kaart te brengen. Begin 2019 werd Blauwe Cluster, met de ondertekening van het clusterpact, officieel gelanceerd als zesde en jongste speerpuntcluster in Vlaanderen. De focus ligt op domeinen die het economisch potentieel van de zee op een duurzame manier ontwikkelen, en daarbij de ecosysteemdiensten geleverd door de zee vrijwaren en zelfs versterken: kustbescherming, maritieme verbindingen, hernieuwbare energie, zeevoeding, blauw toerisme en oceaanvervuiling. Dit gebeurt in samenwerking met meer dan 180 bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
 
“Het begrip ‘blauwe economie' moet breder bekeken worden dan de conventionele activiteiten, en omvat ook de meer ‘verdoken' of minder bekende activiteiten zoals energievoorziening, blauwe bio-economie, offshore aquacultuur, ecosysteemdiensten, en slim materiaalgebruik”, zegt Caroline Ven, CEO van Blauwe Cluster. “Bij de berekening wordt niet enkel rekening gehouden met de directe effecten van de blauwe economie, maar ook met de afgeleide meerwaarde die ze creëert, onder meer bij toeleveranciers en door de koopkracht die ze genereert via tewerkstelling.”
 
“Beperken we ons tot de omvang van de blauwe economie in strikte zin, dan is die goed voor een directe toegevoegde waarde, of welvaart, van naar schatting 7,21 miljard euro”, klinkt het. “Dat betekent dat haar directe impact goed is voor 2,8 procent van het bruto binnenlands product van Vlaanderen.” Op vlak van tewerkstelling zorgt de blauwe economie voor naar schatting 76.689 voltijdse jobs.
 
Ook de vooruitzichten zijn positief. Zowel qua omzet en tewerkstelling wordt een stijging verwacht, enkel op het vlak van investeringen geeft een kleine minderheid aan te verwachten dat deze zouden terugvallen.
 
De bedrijven in de blauwe economie zijn ook belangrijke innovatiespelers. Uit enquêteresultaten blijkt dat 90 procent Onderzoek & Ontwikkeling belangrijk vindt voor de uitbouw van hun activiteiten. Bijna 70 procent stipt Onderzoek & Ontwikkeling aan als zeer tot uitermate belangrijk.
 
Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) behoren tot de top 5 van onderzoeksinstellingen waarmee de bedrijven samenwerken.
 
“Het is belangrijk dat we ‘de Blauwe Cluster' als jongste speerpuntcluster in Vlaanderen ondersteunen”, aldus Crevits. “De samenwerking tussen bedrijven, kmo's, onderzoeksinstellingen en de overheid heeft in het eerste jaar al geleid tot heel wat innovatieve onderzoeksprojecten die kunnen bijdragen tot nieuwe en duurzame economische investeringen op en rond onze Noordzee. Als we samen alle zeilen bijzetten, zal Vlaanderen ook op het vlak van de blauwe economie een toonaangevende rol kunnen spelen.”
 
Meer info: de Blauwe Cluster

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek