header.home link

BFA: “Situatie varkenshouderij is onhoudbaar”

6 september 2021

De Belgian Feed Association (BFA) is uitermate bezorgd over de zeer slechte marktsituatie van de Belgische varkenshouderij. “Belgische varkenshouders moeten vandaag verliezen van 25 tot 30 euro per slachtrijp vleesvarken incasseren. Ook de biggenprijzen zijn helemaal onderuit gegaan. Dit is niet houdbaar”, zegt Katrien D’hooghe.

varken-oren-1280

“De combinatie van hoge grondstofprijzen en de aanhoudend lage varkensprijzen, maken dat de varkenshouderij momenteel door een zeer ernstige crisis gaat, zowel economisch als sociaal-menselijk”, klinkt het bij BFA, de vertegenwoordiger van de Belgische diervoedersector. Hoewel de crisis een Europese en zelfs mondiale problematiek is, zijn de varkensprijzen in onze buurlanden toch hoger dan in België.

Uitgelicht

Embargo Belgisch varkensvlees opgeheven in 14 van de 30 landen

nieuws
1 september 2021 Lees meer

Volgens BFA verdient de economisch belangrijke varkenssector de noodzakelijke omkadering om een duurzame toekomststrategie uit te stippelen. "Wij delen ten volle de bezorgdheid van de varkenshouders en blijven de nood herhalen om de goede, duurzame en kwaliteitsvolle producten van onze varkenshouders met een eerlijke prijs te belonen", aldus Katrien D’hooghe, Managing-Director van BFA. Ze wijst op de noodzaak om volop in te zetten op producten die beantwoorden aan de verwachtingen van de consument en die zich voldoende differentiëren op vlak van voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid maar wel aan de juiste prijs.

De veevoedersector is ervan overtuigd dat een blijvend herstel enkel kan op een economische gezonde manier. “We ijveren daarom voor een duurzame, efficiënte en concurrentiële varkenshouderij die haar mannetje staat in de exportwereld”, aldus D’hooghe.

Druk van de ketel halen

Hiervoor is een herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod noodzakelijk. “Er moet volop ingezet worden op het openen van nieuwe afzetmarkten én op de heropening van afzetmarkten die nog steeds gesloten zijn ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest (AVP), waaronder China.” BFA roept daarom alle overheden (regionaal, nationaal, Europees) op om hier snel en met alle mogelijke middelen een oplossing voor te vinden.

Daarnaast moet de druk op de markten snel verlicht worden. “De interne Europese markt is ernstig verstoord door de gevolgen van onder andere de aanwezigheid van AVP en de COVID-19-pandemie”, gaat D’hooghe verder.

De sectororganisatie dringt aan op gestructureerd overleg. “We ondersteunen het initiatief van landbouwminister Hilde Crevits volledig om alle betrokken ketenpartijen op korte termijn samen te brengen. Alle mogelijke oplossingen, al dan niet vrijwillig, die de nodige steun aan de varkenshouders kunnen concretiseren, moeten onderzocht worden.”

Als er niet snel een oplossing komt, is de economische en sociaal-menselijke schade niet te overzien

Katrien D’hooghe - Managing-Director van BFA

Bij de topprioriteiten rekent BFA een korte termijntoeslag voor de zeugenhouders naar Waals voorbeeld, de noodzakelijke structurele maatregelen op lange termijn, de verdere uitbouw van de export. “Varkensvlees moet opnieuw het imago krijgen dat het verdient”, luidt het.

“Deze crisis kan enkel opgelost worden als alle schakels constructief samenwerken aan permanente oplossingen. Als er niet snel een oplossing komt, is de economische en sociaal-menselijke schade niet te overzien”, besluit D’hooghe.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek