header.home link

Lichtpuntje voor de varkenssector, onduidelijkheid voor pluimveesector

14 juli 2021

Steeds meer derde landen heropenen hun markten voor Belgisch varkensvlees na de Afrikaanse varkenspest. “Dat is uitstekend nieuws voor onze veetelers”, zegt CD&V-kamerlid Leen Dierick, die tegelijk aanstipt dat de 24 afgekondigde embargo’s van kracht blijven voor de pluimveesector omwille van de vogelgriep. “Voor hen wordt het uitkijken naar de verklaring van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) om België opnieuw vogelgriepvrij te verklaren,” aldus Dierick. Zij ondervroeg hierover minister van Landbouw David Clarinval (MR) in de Kamercommissie Gezondheid.

De Afrikaanse varkenspest (AVP) en het vogelgriepvirus hebben lange tijd de varkens- en pluimveesector in ons land in een wurggreep gehouden. Sommige embargo’s van derde landen, landen buiten de EU, op het Belgisch varkensvlees duurden ruim twee jaar.

Sinds 21 december 2020 is België opnieuw erkend als AVP-vrij land. Op vandaag blijven 12 van de 17 derde landen, die een embargo instelden, de export van Belgisch varkensvlees tegenhouden omwille van AVP. Zo liet onder meer Zuid-Korea, een prioritair land voor de Belgische varkenssector, zijn importban onlangs varen. Dat blijkt uit nieuwe informatie die federaal parlementslid Leen Dierick verkreeg van landbouwminister Clarinval.

“De landen die nog een embargo handhaven voor het hele Belgische grondgebied zijn Taiwan, China, Wit-Rusland, Australië, Japan, Uruguay, Colombia, Barbados, de Dominicaanse Republiek, Sri Lanka, de Seychellen en Peru”, verduidelijkt Clarinval. “De situatie is op dit moment nog geblokkeerd in Wit-Rusland en China. Voor Uruguay werd opnieuw een actieve demarche gevraagd bij onze lokale posten. India, Vietnam en Kazachstan passen reeds geruime tijd de regionalisering toe. Dit komt neer op een bijna volledige openstelling van de markt voor Belgisch varkensvlees in deze drie landen.

0

12 landen handhaven embargo tegen Belgisch varkensvlees (oorspronkelijk 17)

0

24 landen handhaven embargo tegen Belgisch pluimvee(vlees)

Pluimveehouders lijden onder vogelgriep

In België zijn sinds maart van dit jaar bij commerciële pluimveehouderijen geen besmettingshaarden meer vastgesteld met het vogelgriepvirus. Op 11 mei heeft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bij de OIE een zelfverklaring ingediend om het vogelgriepvrij statuut te verkrijgen. De OIE wacht nog op wat extra info, maar verwacht wordt dat ons land in de loop van de komende weken het statuut 'vrij van vogelgriep' zal terugwinnen.

“24 landen kondigden reeds beperkingen af voor de export van Belgisch pluimvee(vlees) en behouden deze tot de dag van vandaag. Het gaat om Zuid-Afrika, Israël, Hongkong, Singapore, China, Marokko, Korea, Cuba, Verenigde Arabische Emiraten, Japan, Rusland, Filippijnen, Mexico, Oekraïne, Taiwan, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije, Suriname, Tunesië, Oman, Koeweit, Thailand en Nieuw-Caledonië,” somt Clarinval op.

Dierick benadrukt het belang om andere landen te overtuigen  van de kwaliteit en veiligheid van onze landbouwproducten. “Ik kijk uit naar het initiatief van minister Clarinval om meer FAVV-attachés af te vaardigen naar andere landen die voor de export van onze landbouwproducten van groot belang zijn. Nauw en constructief contact met de plaatselijke overheden en handelsbedrijven is van vitaal belang voor onze economie. Onze landbouwers zullen dit zeker op prijs stellen en kunnen dit duwtje in de rug goed gebruiken,” besluit ze.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek