header.home link

BCZ en FEBEV distantiëren zich van stikstofbrief van Vlaamse Ondernemers

13 februari 2023

De federatie van de Belgische zuivelindustrie (BCZ) en de federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) distantiëren zich van de open brief die vrijdag werd verspreid door onder meer VOKA en Fevia. “Wij betreuren dat zij hiermee overgaan tot polarisatie tussen industrie en landbouw”, klinkt het. Beide federaties verkiezen een evenwichtig en goed akkoord boven een snel en minimaal bijgestuurd akkoord.

Lees meer over:

Een 20-tal sector- en werkgeversorganisaties, verenigd onder de naam Vlaamse Ondernemers, heeft de Vlaamse regering vrijdag in een open brief opgeroepen om de principes van het zogenaamde krokusakkoord te herbevestigen. Een grote bijsturing van dat akkoord zal er volgens hen voor zorgen dat er weer van voor af aan begonnen moet worden. “Komt er geen stikstofakkoord, dan komt er een vergunningenstop die miljarden aan investeringen en economische groei zal kosten”, klonk het.

Uitgelicht

Wrevel over open brief van Vlaamse Ondernemers

nieuws
10 februari 2023 Lees meer

In een reactie zeggen zowel FEBEV als BCZ dat ze de oproep in deze open brief niet onderschrijven, ook al heeft Fevia, de sectorfederatie van de Belgische voedingsindustrie, dat wel gedaan. FEBEV en BCZ zijn allebei lid van Fevia. Ze zullen de steun van Fevia voor deze open brief ook aankaarten binnen de organen van de sectorfederatie, luidt het.

“Pleidooi voor discriminatie”

“Het pleidooi van de betrokken organisaties staat gelijk aan een pleidooi voor discriminatie”, steekt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ, van wal. “Dit zal alleen maar leiden tot Nederlandse toestanden waarbij de luchthaven boerderijen gaat opkopen om een vergunning te krijgen. Dat kan niet de bedoeling zijn.” De sectorfederatie van de zuivelindustrie wijst er bovendien op dat de vergunningenstop waar de Vlaamse Ondernemers voor vrezen, al meer dan een jaar van kracht is voor de melkveehouders.

“Dat er een algemene reductie moet komen van stikstof, daar staan wij achter”, benadrukt Debergh. “Maar wij geloven dat dit op andere manieren kan bereikt worden dan wat nu in het stikstofakkoord staat. Door in te zetten op innovatie en technologische maatregelen kunnen we stappen vooruitzetten zonder immense socio-economische gevolgen en zonder dat de dynamiek in de sector volledig verlamd wordt.”

profiel renaat debergh

Onze zelfvoorzieningsgraad van zuivel zit momenteel op 110 procent. Veel marge hebben we dus niet vooraleer we afhankelijk worden van het buitenland

Renaat Debergh - afgevaardigd bestuurder BCZ

Aanbevelingen expertenpanel

BCZ is voorstander van een goed bijgestuurd akkoord in plaats van een snel akkoord met minimale wijzigingen aan het voorstel van vorig jaar. “De 20.000 bezwaarschriften kunnen niet genegeerd worden. Wij vragen ook dat de aanbevelingen van het expertenpanel, dat werd aangesteld door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), worden meegenomen.” Debergh vindt dat een systeem van verhandelbare emissierechten moet overwogen worden. “Dat is een systeem dat 100 procent te controleren en te beheersen is”, meent hij.

De zuivelindustrie vraagt ook dat de politieke spelletjes op kap van de boer stoppen. “Heel wat melkveehouders willen investeren in pocketvergisters om hun stikstofuitstoot terug te dringen. Op het terrein kan hier wezenlijke vooruitgang worden geboekt, maar helaas wordt dit volledig geblokkeerd omdat minister Demir dit blijft koppelen aan de noodzaak van een volledig nieuwe vergunning voor het hele melkveebedrijf, terwijl er een voorstel van meldingsplicht op tafel ligt. Als die meldingsplicht aanvaard wordt, dan is het voor veel melkveehouders haalbaar om te investeringen in deze techniek die groene energie opwekt en tegelijkertijd de uitstoot van zowel methaan als stikstof fel reduceert”, legt Debergh uit.

Hij benadrukt dat het van belang is dat de lokale zuivelketen kan blijven draaien. “Onze zelfvoorzieningsgraad van zuivel zit momenteel op 110 procent. Veel marge hebben we dus niet vooraleer we afhankelijk worden van het buitenland”, aldus de gedelegeerd bestuurder van BCZ. “Het is bovendien zo dat de melkproductie op langere termijn niet zal stijgen in de ons omringende landen.”

Het stikstofprobleem strekt zich uit over zoveel maatschappelijke geledingen, de focus op landbouw is niet fair

Michael Gore - managing director FEBEV

Hele agrovoedingsketen in hetzelfde bad

FEBEV heeft dezelfde visie op de open brief van de Vlaamse Ondernemers. “Als agrovoedingsketen zitten we allemaal in hetzelfde bad”, stelt Michael Gore, managing director van FEBEV. “Het is essentieel dat we een evenwichtig akkoord bereiken in plaats van een snel akkoord. Als er rechtszekerheid is voor de veehouders, zal de ganse keten daar baat bij hebben. Voor ons is het dus juist belangrijk dat de Vlaamse regering niet over één nacht ijs gaat.”

FEBEV waarschuwt dan ook voor een snel akkoord. “Als het stikstofakkoord niet grondig wordt herbekeken, dan zal dit verregaande gevolgen hebben voor de slachthuizen, uitsnijderijen en vleesgroothandels”, benadrukt Gore. Hij wijst er ook op dat het een breed probleem is. “Het stikstofprobleem strekt zich uit over zoveel maatschappelijke geledingen, de focus op landbouw is niet fair”, aldus nog FEBEV.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek