header.home link

Bayer reageert op glyfosaat-ophef

7 juli 2021

Het artikel van de krant De Standaard over bedenkelijke glyfosaatstudies rammelt aan alle kanten. Dat stelt chemiebedrijf Bayer. “Voor de toelatingsprocedure van glyfosaat nu en de procedures in het verleden zijn veel meer dan de genoemde 53 studies gebruikt – het dossier telt duizenden studies”, klinkt het bij Bayer. “Het onderzoek waar De Standaard over bericht, wordt naar verluidt mede gefinancierd werd door Sumofus, een ngo die ijvert voor een verbod op glyfosaat.”

Lees meer over:

Bayer stelt vast dat het onderzoek niet door vakgenoten is beoordeeld (peer review) en om verschillende redenen gebrekkig is. “Een voorbeeld van het laatste: de auteurs keken alleen naar onderzoeken die in 2012 zijn ingediend, maar ze hebben hun beoordeling gebaseerd op normen die pas effectief werden in 2016”, aldus Bayer. Die bemerking maakte ook Maarten Trybou, diensthoofd Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten bij de FOD Volksgezondheid, over aan de redactie van VILT (zie onderstaand artikel).

Uitgelicht
Aan bijna alle studies waarop Europa zich baseerde om het bestrijdingsmiddel glyfosaat toe te laten, scheelt iets. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van twee Oostenrijkse toxicol...
5 juli 2021 Lees meer

De procedure om de toelating van glyfosaat in Europa te hernieuwen, is ondertussen wel aan de gang. “Belangrijk is dat de Glyphosate Renewal Group (GRG) – een serie bedrijven die de aanvraag voor hernieuwde toelating glyfosaat indienden - verschillende nieuwe genotoxiciteitsstudies heeft laten uitvoeren om te voldoen aan de in 2016 ingevoerde normen”, aldus Bayer. “Deze nieuwe studies zijn, samen met de oudere studies, opgenomen in het glyfosaatdossier van 2020. Dit omdat regelgevers eisen dat bedrijven de oudere onderzoeken naast de nieuwere onderzoeken indienen, zolang de regelgevers de oudere onderzoeken nog steeds informatief vinden.”

Het glyfosaatdossier 2020 is een van de meest uitgebreide dossiers ooit opgesteld voor een gewasbeschermingsproduct. In juni 2021 voltooide de Assessment Group on Glyphosate (AGG) hun conceptbeoordeling van het glyfosaatdossier voor 2020 – inclusief de nieuwe genotoxiciteitsstudies die voldoen aan de normen van 2016 . Zij oordeelden dat de classificatie van glyfosaat als geslachtscelmutageniteit genotoxisch of mutageen niet gerechtvaardigd is.

Uitgelicht
“De onkruidbestrijder glyfosaat kan niet als kankerverwekkend worden geclassificeerd”, dat concludeert de Assessment Group on Glyphosate (AGG). Die werd door de Europese Commi...
18 juni 2021 Lees meer

“De conclusies van de AGG komen overeen met de conclusies van toonaangevende gezondheidsautoriteiten over de hele wereld”, stelt Bayer. “Op glyfosaat gebaseerde herbiciden behoren tot de meest grondig bestudeerde producten in hun soort, wat een belangrijke reden is waarom landbouwers over de hele wereld op deze producten blijven vertrouwen, niet alleen voor effectieve onkruidbestrijding, maar ook om landbouwpraktijken voor grondbewerking te minimaliseren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, meer land behouden voor inheemse habitats en voldoende voedsel bieden om te voorzien in de behoeften van een groeiende wereldbevolking.”

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zetten intussen het beoordelingsproces voort. Het dossier, inclusief de nieuwe genotoxiciteitsstudies, zal naar verwachting in september 2021 beschikbaar worden gesteld voor openbare beoordeling en raadpleging.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek