header.home link

Agrovoedingsketen moet meer prijs- en marktgegevens delen

3 december 2020

In de toekomst zal er door spelers in de agrovoedingsketen nog meer informatie vrijgegeven worden over de wekelijkse en maandelijkse prijzen van een aantal landbouwproducten. “Met de nieuwe verplichting om meer prijs- en marktgegevens openbaar te maken, kunnen onze landbouwers meer wegen op de prijsvorming van hun voedingsproducten”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Lees meer over:

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits haar eerste goedkeuring gegeven aan het Europees initiatief om de transparantie in de voedselvoorzieningsketen op Vlaams niveau te verbeteren.

“Onze landbouw- en voedingssector werkt sterk marktgericht”, klinkt het bij de minister. “Bedrijven produceren in functie van wat de consumenten vragen. Door de veranderende markt is het niet altijd gemakkelijk voor land- en tuinbouwers om een goed overzicht op de prijzen te hebben en te houden.”

Ook marktgegevens delen over verwerkte producten

De Europese lidstaten zijn al geruime tijd verplicht marktinformatie aan de Europese Commissie te melden. Het gaat dan voornamelijk om wekelijkse en maandelijkse prijsgegevens van de meeste landbouwsectoren, maar ook om productie- en areaalgegevens van een aantal sectoren.

“Vanaf 1 januari volgend jaar worden deze verplichtingen uitgebreid na aandringen van de Europese Raad, het Europees Parlement en diverse werkgroepen bij de Europese Commissie om iets te doen aan het gebrek aan transparantie in de gehele voedselketen”, aldus Crevits.

Marktdeelnemers zullen markttrends in de verschillende stadia van de keten kunnen opvolgen en niet alleen op de Belgische markt, maar ook in de andere lidstaten

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Voor het eerst zullen niet louter gegevens over de ‘ruwe’ landbouwproducten worden gepubliceerd, maar ook marktgegevens over verwerkte producten. Dat is onder meer het geval voor vlees, eieren, zuivel, groenten en fruit, akkerbouwgewassen en suiker. Zo worden er bijvoorbeeld prijzen opgevraagd voor tarwemeel, consumptiemelk, buikspek, kippendijen, alsook de hoeveelheid opgeslagen suiker.

Het Departement Landbouw en Visserij zal de gegevens verwerken en zal die gegevens wekelijks publiceren op zijn website. “Dit zal alle marktdeelnemers helpen de ontwikkelingen in de loop van de tijd op te volgen - met inbegrip van landbouwers en hun producentenorganisaties, en kleine en middelgrote ondernemingen”, klinkt het. “Het zal hun helpen om de markttrends in de verschillende stadia van de keten op te volgen bij ons maar ook in de andere lidstaten.”

Belang van sectorfederaties

Bij de marktdeelnemers zullen de sectorfederaties een belangrijke rol spelen voor het aanleveren van de gegevens van hun leden. “We hebben dan ook vooraf met hen overlegd”, reageert minister Crevits. “Ook individuele marktoperatoren kunnen worden aangesproken. Zij zullen nog dit jaar gecontacteerd worden met begeleidende informatie wat er juist van hun wordt verwacht.”

Een marktsituatie met veel kleine aanbieders en enkele grote kopers leidt tot onevenwichtige verhoudingen in het nadeel van de landbouwers

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

De agrovoedingsketen in Vlaanderen, en bij uitbreiding in heel Europa, wordt gekenmerkt door veel kleine aanbieders zoals landbouwers en doorgaans een kleinere groep grote kopers zoals voedingsbedrijven of retailers. “Die marktsituatie leidt tot onevenwichtige verhoudingen in het nadeel van de landbouwers”, reageert de minister. “Met de nieuwe verplichting om meer prijs- en marktgegevens openbaar te maken, kunnen onze landbouwers meer wegen op de prijsvorming van hun producten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek