header.home link

23 kandidaten tekenen in voor landschaps- of nationaal park

16 september 2021

In totaal dingen 13 gebiedscoalities mee naar de erkenning tot landschapspark en 10 voor de erkenning tot nationaal park. Nu zijn de jury’s aan zet om de kandidaturen te beoordelen. Tegen 2023 moet duidelijk zijn welke 6 het uiteindelijk zullen halen. Ondertussen blijven de parkplannen wel op weerstand botsen uit landbouwhoek.

Lees meer over:
landschapspark-nationaalpark-uitbergen-cWesleyPoelman-1250

In april lanceerden N-VA-ministers van Omgeving Zuhal Demir en van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een open oproep voor Nationale Parken en Landschapsparken. Kandidaten konden tot 15 september een conceptnota indienen.

Daarop tekenden in totaal 23 gebiedscoalities in. Nu gaan 2 jury’s onder leiding van econoom Geert Noels (Nationale Parken) en landschapsexpert Sylvie Van Damme (Landschapsparken) aan de slag om te beoordelen of de kandidaturen aan alle voorwaarden voldoen. De kandidaten worden vervolgens begeleid in de opmaak van een masterplan dat in het voorjaar 2023 moet leiden tot een finale keuze voor 3 bijkomende nationale parken en 3 landschapsparken.  

De 10 kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen zijn:

 • Nationaal Park Hoge Kempen (bestaand)

 • Brabantse Wouden

 • Bosland

 • Kalmthoutse Heide

 • Grote Netewoud

 • Brugs Polderland

 • Demervallei

 • Rivierenland

 • Scheldevallei

 • Taxandria 

De 13 kandidaten voor de titel Landschapspark zijn:

 • Boerenlandschap Pajottenland

 • Bulskampveld

 • De Merode

 • De Westhoek, van de bergen naar de zee

 • De Wijers

 • Grenzeloos Bocagelandschap

 • Grenzeloze Getevallei

 • Hart van Haspengouw

 • Kempen~Broek

 • Kleine en Grote Nete

 • RivierPark Maasvallei

 • Vlaamse Ardennen

 • Zwinstreek

Bij een landschapspark ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. Landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme gaan er hand in hand. 

Een nationaal park focust daarentegen eerder op natuur en biodiversiteit. Die gebieden moeten op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot vormen, en voldoende robuust zijn om hun uitzonderlijke natuur duurzaam te beschermen. 

landschapsparken-nationaleparken-demir

“Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid. Het staat centraal in het beleid”, verdedigt minister Demir haar plannen. “Stellingen dat Vlaanderen hiervoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We gaan ruimte maken. Deze enorm grote respons toont aan dat het enthousiasme op het terrein groot is om de potentie van onze natuur en onze prachtige landschappen en erfgoed voluit te benutten.”

De minister wijst erop dat een nationaal park niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde bewijst. “Het is ook economisch rendabel en kan een echte motor zijn van de streekontwikkeling.”

We vrezen dat door de aanhoudende en eenzijdige bijstelling van allerlei normen en voorwaarden een ganse generatie zal bedanken om in het mooiste beroep ter wereld te stappen

Hendrik Vandamme - Voorzitter ABS

Landbouworganisaties volgen plannen met argusogen

Dat niet iedereen warm loopt voor de parkplannen, blijkt uit de reacties. Zo hekelt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) de onduidelijkheid over de omschrijving van de begrippen. “De ene keer werd verteld dat geen enkele sector bevoordeeld zou worden ten opzichte van de andere en dat landbouw niets te vrezen had, terwijl op andere vergaderingen gezegd werd dat het wel degelijk de ambitie is om meer en gerichte natuurplannen op te stellen”, aldus voorzitter Hendrik Vandamme. “Bovendien gebruikte men heel vaak “duurzamere” landbouw bij de omschrijving van wat een landschapspark zou betekenen voor de landbouw. Zo vrijblijvend als sommigen wilden laten geloven zal het dus niet worden voor de actieve landbouwers in die regio’s.”

Vandamme merkt een “manifeste onwil” binnen bepaalde stromingen in de regering om rekening te houden met de gefundeerde visie van professionele spelers op het platteland. “Een gezonde ambitie is niet verkeerd, maar een doorgeslagen ideologische leer opleggen, daarmee help je niemand”, besluit hij. “De ervaring leert ons dat het inzicht vaak te laat komt en we vrezen echt dat door de aanhoudende en eenzijdige bijstelling van allerlei afbakeningen, normen en voorwaarden een ganse generatie zal bedanken om in het mooiste beroep ter wereld te stappen.”

Ook Boerenbond is niet tevreden met de manier waarop het parkenverhaal werd uitgerold, doelend op de projectoproep die zonder overleg of regelgevend kader gelanceerd werd. “We hebben meermaals aangedrongen op de opmaak van zo’n kader met duidelijke afspraken. Maar onze vraag viel in dovemansoren”, klinkt het.

De landbouworganisatie zal de kandidaturen voor de nationale parken niet steunen zolang haar eisenpakket niet wordt gevalideerd. “Dat wil niet zeggen dat we niet op de hoogte willen blijven. We willen aan tafel blijven zitten om de belangen van de land- en tuinbouwsector in de nationale parken maximaal te verdedigen.”

Ook voor de landschapsparken ziet Boerenbond gelijkaardige problemen. “Maar hier is wel nog een rol weggelegd voor landbouw. Toch missen we hier ook een duidelijk rechtskader en voldoende garanties. We zullen de landschapsparken daarom ofwel niet ofwel enkel onder bepaalde voorwaarden steunen.” 

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Uitbergen - Wesley Poelman

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek