header.home link

Ook lange tanden voor landschapspark De Kempen

14 september 2021

De gemeenten Ravels en Arendonk zien de plannen niet zitten om van natuurgebieden in de Kempen een groot nationaal park te maken. Ook rond de Kalmthoutse Heide verloopt de discussie moeizaam. De lokale besturen laken de onzekerheid voor landbouwers en grondeigenaars in de plannen.

Lees meer over:

Gisteren raakte bekend dat de gemeente Ravels voorlopig niet meegaat in de plannen voor een groot nationaal park in de Kempen. Nu heeft ook Arendonk dus beslist om de conceptnota niet te ondertekenen.

Bosbouw

Volgens beide gemeenten wordt er in de plannen te weinig rekening gehouden met de landbouwers die in het gebied wonen en werken. De gemeente Arendonk wil wel nog gesprekken met zowel natuurverenigingen als boeren en landgoedeigenaars. Eerder botsten ook al projecten in Heuvelland en de Kalmthoutse Heide op bezwaren.

Op de gemeenteraad van Arendonk kwam actiegroep De Zwarte Specht protesteren tegen de plannen. Sven Sels maakt zich vooral zorgen over de toekomst van de bosbouw in de streek: "Wij willen meewerken aan de natuurontwikkeling. Veel eigenaars zijn bezig om hun bossen te differentiëren: ombouwen van naaldhout naar loofhout. Maar dan willen we de garantie dat we ooit nog bomen kunnen kappen. Hout is een duurzaam product, dat steeds meer toepassingen heeft. Laten we dan zorgen dat aan economische bosbouw gedaan kan worden, waar de eigenaars ook rechtszekerheid hebben. En als we een stuk omvormen tot bos, dat we dan geen angst hoeven te hebben dat men het opeist als natuur."

Veel eigenaars zijn bezig om hun bossen te differentiëren: ombouwen van naaldhout naar loofhout. Maar dan willen we de garantie dat we ooit nog bomen kunnen kappen

Sven Sels - Bosbouwer - De Zwarte Specht

Oud-Turnhout besliste eerder al wel om de conceptnota te ondertekenen. In Turnhout valt de beslissing in de loop van de dag, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de stad de plannen voor een groot nationaal park ook steunen.

Kalmthoutse hei

Aan de andere kant van de provincie was er ook weinig enthousiasme voor het grenspark Kalmthoutse Heide, en dan in het bijzonder in de gemeenten Kalmthout, Essen en Stabroek.

“De definitie en doelstelling van een Nationaal Park maakt al duidelijk dat er daar geen ruimte is voor land- en tuinbouw”, zegt Stabroeks burgemeester Rik Frans (N-VA) in Het Laatste Nieuws, “Dat intensieve landbouw als een bedreiging wordt gezien, baart ons zorgen. Het is duidelijk dat er ooit (strenge) voorwaarden aan de landbouw zal opgelegd worden. Een uitbreiding vlak bij het Nationaal Park bijvoorbeeld zal misschien niet meer gaan. En wat met de normen van mest en stikstof?”

Als je weet dat het grenspark nu 6.000 hectare omvat, dan moet er nog een enorm gebied bijkomen

Dirk Van Mechelen (Open VLD) - Burgemeester Kalmthout

De erkenning als Nationaal Park betekent ook een groei naar 10.000 hectare natuurgebied. Ook dat zorgde voor vragen. Kappels burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD): “Als je weet dat het grenspark nu 6.000 hectare omvat, dan moet er nog een enorm gebied bijkomen. De contouren van de kaarten zijn erg vaag. Geen mens kan daaraan uit wiens eigendom daar nu in ligt. Maar wat zal de impact zijn op privaat eigendom zoals landbouw of woningen? Er wordt gezegd dat dat nu nog niet aan de orde is, maar binnen een tijdspanne van 10 jaar moet echter de helft van de uitbreiding gerealiseerd zijn en binnen 20 jaar moet het Nationaal Park volledig gerealiseerd zijn. Dan moet je klare wijn schenken.”

Door de onzekerheden wil men in de gemeenten rond de Kalmthoutse Hei in eerste instantie met een beperkter plan naar Minister van Omgeving Demir (N-VA) trekken. Dat zou de bestaande contouren van het Grenspark volgen en men zou een jaar de tijd nemen om tot een gedragen uitbreiding te komen. Een beslissing zou later vandaag vallen. De deadline om in te schrijven op de projectoproep van de Vlaamse regering is 16 september.

Bron: HLN / VRT / GVA

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek