header.home link

10% minder methaanuitstoot dankzij nitraat in veevoeder

8 juli 2022

De koeien van melkveebedrijf De Biezenhoeve in Watou, bij Poperinge, stoten al 8 maanden minder methaan uit. Dat komt omdat ze 1 procent nitraat in hun veevoeder verwerkt krijgen. Tijdens een bezoek aan de melkveehouderij, georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), lichtten de melkveehouders donderdagmiddag het effect toe van het nieuwe voederadditief. Daarmee wil het VLAM duurzaamheidsinitiatieven van de zuivelsector in beeld brengen.

Lees meer over:
tbaliehofweekvandekorteketenmelkkoevoeder

Als pioniers in België startten melkveehouders Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete in november 2021 met het toedienen van nitraatrijk veevoeder. Concreet wordt 1 procent nitraat toegevoegd op het totale rantsoen van de koeien. Daarmee kan de emissie van methaan uit de spijsvertering van de melkkoeien met 10 procent dalen.

"Nitraat bindt waterstof en voorkomt zo de extra aanmaak van het broeikasgas methaan. Met dit voeradditief heeft de melkveehouderij een extra optie om de methaanuitstoot de volgende jaren verder terug te dringen", vertelt Vandenbussche, die het idee van nitraatrijk veevoeder aangereikt kreeg door Klimrek. Dat is een samenwerkingsproject van ILVO, Boerenbond en VITO, met ondersteuning van VLAIO, dat landbouwers via een klimaatscan en begeleidingstraject ondersteunt in hun ecologische vooruitgang.

Toch is er ook een keerzijde aan het verhaal, namelijk het kostenplaatje. Vandenbussche moet er 20 euro per koe per jaar voor neertellen, in totaal komt dat op zo’n 1.300 euro. "Maar het is voor mij een manier om mijn steentje bij te dragen aan het milieu. Op de één of andere manier zouden we de hogere kostprijs toch moeten kunnen recupereren”, vertelt hij aan Radio 2.

Duurzaamheid

Tijdens het boerderijbezoek kaderde MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector in België, de veevoederaanpassingen binnen de 'duurzaamheidsmonitor'. Die brengt jaarlijks de duurzaamheidsinspanningen van de hele zuivelsector in kaart. Uit de cijfers blijkt dat de Belgische melkveehouder vandaag gemiddeld 19,2 duurzaamheidsinitiatieven neemt, tegenover gemiddeld 9,4 bij de nulmetingen in 2014. Bovendien is het aantal mogelijk te nemen initiatieven sinds 2020 verruimd van 35 naar 42.

Convenant Enterische emissies

Zestien partners uit de brede agrovoedingsketen hebben in 2019 een convenant afgesloten waarin ze zich engageren om de methaanemissie bij herkauwers te doen dalen met 19 procent tegen 2030. Binnen dit convenant werd een werkgroep opgericht die zich specifiek richt op voedermaatregelen die de methaanuitstoot bij runderen kan verlagen.

Inmiddels werden vijf van die voedermaatregelen goedgekeurd, waaronder de toevoeging van nitraat. Om landbouwers aan te moedigen om dit – vaak duurder – voeder te gebruiken, is er nu ook een financiële tegemoetkoming voor rundveehouders voorzien via de pre-ecoregelingen. Verschillende landbouwers werken intussen op die manier mee aan het verkleinen van de methaanuitstoot van hun dieren.

Bron: Belga / Radio 2

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek