header.home link

Zwitsers vegen verbod op intensieve veeteelt van tafel

26 september 2022

De Zwitsers hebben zich zondag in een referendum uitgesproken tegen een verbod op intensieve veeteelt. Iets meer dan zes op de tien Zwitsers kantten zich tegen zo'n verbod. De discussie die aan de volksraadpleging vooraf ging, legt wel de polarisatie over het thema bloot.

pig-752557_1280

De initiatiefnemers, een groep kleine boeren, Greenpeace, enkele dierenwelzijnsorganisaties, de Zwitserse Groenen en de sociaaldemocraten, wilden met het voorstel het dierenwelzijn verbeteren (met onder andere minimale buitentijd voor dieren en fors minder dieren per bedrijf) en het vleesverbruik van de Zwitsers inperken. Daarom werd onder meer gepleit voor kleinere landbouwbedrijven en een verbod op de import van voedsel dat niet aan de Zwitserse standaarden voldoet en een ban op vlees en zuivel die van buitenlandse intensieve landbouw afkomstig is.

Ter info: Op dit moment mogen Zwitserse varkensboeren maximaal 1.500 dieren houden en pluimveehouders 27.000 vleeskuikens. Een gemiddeld varkensbedrijf in Vlaanderen heeft zo’n 2.200 dieren en een gemiddeld Vlaams pluimveebedrijf heeft ongeveer 61.000 kippen. Dat zijn er trouwens minder dan onze noorderburen, waar gemiddeld 3.400 varkens per bedrijf rondlopen. Een gemiddelde Nederlandse pluimveehouder heeft zo’n 80.000 dieren.

In totaal stemde 62,9 procent nee op de vraag of intensieve veeteelt verboden moest worden. Daarmee volgde het merendeel het advies van drie van de vier regeringspartijen, die benadrukten dat het land al de strengste dierenbeschermingswetten ter wereld heeft. Ook in het parlement was een meerderheid tegen het voorstel gekant. Tegelijk kon het voorstel op de goedkeuring rekenen van 37 procent van de kiezers, de opkomst was 51,7 procent.

Wat als…?

Mocht het verregaande voorstel het toch gehaald hebben, zou Zwitserland zijn landbouwbeleid compleet moeten hertekend hebben. Voor de om en bij 3.300 landbouwbedrijven zou het een immense aanpassing betekenen van hun bedrijfsvoering. Geschat wordt dat het kostenplaatje zou oplopen tot 1,2 miljard euro per jaar.

Critici wijzen erop dat zo’n voorstel in de praktijk onhaalbaar is. Ten eerste zou een importban gelden voor alle producten waar vlees of zuivel in verwerkt zit, denk aan pasta, choco, koekjes, snoep… Maar ook verschillende handelsverdragen, met onder andere de EU, moeten dan op de schop en opnieuw onderhandeld worden, een importverbod is immers in strijd met een vrijhandelsverdrag. Bovendien zou een verbod op bio-industrie net leiden tot meer invoer van (goedkope) buitenlandse landbouwproducten omdat de Zwitserse boeren minder en duurder moeten produceren als gevolg van de opgelegde schaalverkleining.

Traditie

In Zwitserland worden referenda op regelmatige basis georganiseerd over uiteenlopende thema’s. Om een volksraadpleging af te dwingen volstaat het om 100.000 handtekeningen te verzamelen. Vorig jaar nog werd een referendum georganiseerd over de vraag of synthetische gewasbeschermingsmiddelen moesten gebannen worden. Net als nu waren de discussies rond het thema heftig en stonden grote landbouwbedrijven en kleine bioboeren met getrokken messen tegenover elkaar. Maar ook dat voorstel haalde het toen net niet.

Uitgelicht
Bij een referendum sprak een duidelijke meerderheid van de Zwitsers zich uit tegen de ban op kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Daarmee komt er geen eerste Europees verbod op s...
14 juni 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / De Volkskrant / Foodlog.nl

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek