header.home link

Zorgboerderijen zitten in de lift

19 september 2019
Sinds de oprichting van Steunpunt Groene Zorg 15 jaar geleden is het aantal zorgboerderijen in Vlaanderen aan een gestage opmars bezig. Het Steunpunt werd opgericht door Boerenbond, KVLV en Cera met de opdracht om de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouw te ondersteunen en faciliteren. Het wil opvang van hulpbehoevende of tijdelijk uitgebluste personen buiten de reguliere zorginstellingen ondersteunen en hierbij de zorgboerderijen op de kaart zetten.
Sinds de oprichting van Steunpunt Groene Zorg 15 jaar geleden is het aantal zorgboerderijen in Vlaanderen aan een gestage opmars bezig. Het Steunpunt werd opgericht door Boerenbond, KVLV en Cera met de opdracht om de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouw te ondersteunen en faciliteren. Het wil opvang van hulpbehoevende of tijdelijk uitgebluste personen buiten de reguliere zorginstellingen ondersteunen en hierbij de zorgboerderijen op de kaart zetten.
Dankzij de ondersteuning van Steunpunt Groene Zorg vzw groeide het aantal zorgboerderijen de eerste jaren spectaculair, mede dankzij de Vlaamse subsidie voor zorgboerderijen die er in 2005 kwam. Maar ook de voorbije jaren bleef er een gestage groei. In 2018 telde Vlaanderen in totaal 965 actieve zorgboerderijen, waarvan 632 professionele land- en tuinbouwbedrijven en 333 groene zorginitiatieven zoals dierenpensions, maneges en tuinliefhebbers. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden, toen er nog 399 zorgboerderijen waren.
 
Een samenwerking met een zorgboerderij gebeurt steeds door een gespecialiseerde welzijnsvoorziening. Een hulpverlener doet de aanvraag voor een zorgboerderij en volgt ook het hele traject op. Elk jaar komen er voor het Steunpunt Groene Zorg in Vlaanderen een 900-tal aanvragen binnen. Door dit grote aantal aanvragen voor een zorgboerderij is Steunpunt Groene Zorg steeds op zoek naar nieuwe zorgboerderijen. Vooral rond de stedelijke gebieden, met veel welzijnsvoorzieningen, is de vraag groter dan het aanbod.
 
Voorzieningen voor personen met een handicap, binnen geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg, maar ook centra voor leerlingbegeleiding en andere eerstelijnszorg werken samen met zorgboerderijen. Opvallend is het grote aandeel aanvragen uit de onderwijssector, meestal voor jongeren voor wie een voltijds schooltraject om verschillende redenen niet haalbaar is. Zorgboerderijen bieden met hun aanbod van alternatieve dagbesteding een antwoord op een grote nood in het zorglandschap. Dat spreekt ook uit de cijfers. Elk jaar bieden de boerderijen zinvolle dagbesteding aan ongeveer 2.200 zorggasten, goed voor naar schatting zo’n 60.000 zorgdagen per jaar.

Bron: eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek