header.home link

Weyts wil niet weten van antibioticaverbod

13 september 2021

Dierenartsen moeten antibiotica kunnen blijven voorschrijven als dat noodzakelijk is voor de gezondheid van dieren. Dat zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts, nu het Europees Parlement zich buigt over nieuwe wetgeving rond het gebruik van antibiotica. De Duitse Groenen willen een hele reeks antibiotica verbieden in de diergeneeskunde.

Lees meer over:

Weyts zet zich daarme op de lijn van AMCRA, het Belgisch kenniscentrum van antibioticagebruik en resistentie. In België is het gebruik van sommige antibioticasoort bij landbouw- en gezelschapsdieren al met 70 procent teruggebracht sinds 2011.

De motie van de Duitse Groenen zou verschillende antibiotica op een zwarte lijst zetten. “Als die motie goedgekeurd wordt, dan zullen veel levensreddende behandelingen voor dieren de facto verboden worden”, zegt Weyts, “We pleiten voor verantwoord antibioticagebruik, zowel bij dieren als bij mensen”, zegt Weyts, “In de voorbije 10 jaar is het gebruik van antibiotica in de dierengeneeskunde al fors gereduceerd met -40%. We willen dit nog verder terugschroeven, maar zonder elk antibioticagebruik helemaal te verbieden. In sommige gevallen is het nu eenmaal de enige manier om een ziek dier te behandelen. Wellicht is de motie van de Duitse Groenen goedbedoeld, maar het dreigt echt vreselijk vergaande gevolgen te hebben voor heel veel dieren en hun baasjes.”

One Health

Ook Open VLD-parlementslid Hilde Vautmans is kritisch over de groene motie: “Het voorstel van de Europese Commissie is een evenwichtige tekst en past volledig binnen de One Health benadering van Europa. Het geeft prioriteit aan de volksgezondheid en de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Maar daarnaast, en dat is uiterst belangrijk, zit er in het voorstel ook een vangnet voor de gezondheid van en antibioticagebruik bij dieren.”

"Bovendien zou het groene voorstel ook contraproductief werken", zegt Vautmans, “Met een kleiner spectrum aan antibiotica om dieren te behandelen ga je de druk op die antimicrobiële stoffen alleen maar vergreten, wat juist snellere ontwikkeling van resistentie zou betekenen.”

Plicht om zieke dieren te behandelen

Ook de veehouders zijn niet akkoord met de Europese resolutie. "Dit voorstel gaat in tegen het eerdere voorstel van beperkingen van de Europese gezondheid- en voedselveiligheidsautoriteiten", benadrukken ABS, Boerenbond en FWA, verenigd in het Agrofront. "De ban op het gebruik van deze kritische antibiotica kan een negatieve impact hebben op de dierengezondheid en het dierenwelzijn", klinkt het.

Agrofront wijst erop dat een veehouder en zijn dierenarts de plicht hebben om zieke dieren te behandelen, zeker wanneer het gaat over bacteriële infecties die potentieel dodelijk zijn of in geval van een zoönose. "Momenteel zijn er niet voor alle bacteriële infecties alternatieven voor kritische antibiotica beschikbaar", legt Vanessa Saenen, woordvoerder van Boerenbond, uit.

"Europa heeft met het Verdrag van Lissabon duidelijk gekozen voor een diervriendelijker beleid, maar kan met deze motie te vermijden dierenleed veroorzaken. Men mag zieke dieren niet aan hun lot overlaten. De veehouderij zal het niet aanvaarden dat er dieren verloren gaan omdat een geschikte behandeling niet meer mag toegepast worden", aldus Saenen.

Agrofront schaart zich achter de wetenschappelijke adviezen en vraagt de Europese parlementsleden om de motie tot resolutie weg te stemmen. "De duurzaamheid van de veehouderij en het welzijn van onze dieren staat immers op het spel", luidt het.

Uitgelicht
AMCRA, het Belgische kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, verzet zich heftig tegen een mogelijk verbod op een aantal antibiotica bij dieren. De k...
10 september 2021 Lees meer

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek