header.home link

"Mogelijk antibioticaverbod is bedreiging voor dierengezondheid"

10 september 2021

AMCRA, het Belgische kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, verzet zich heftig tegen een mogelijk verbod op een aantal antibiotica bij dieren. De komende dagen buigt het Europees parlement zich over plannen om een aantal kritische antibioticasoorten voor te behouden aan de humane geneeskunde. Dierenlevens zouden hierdoor in gevaar zijn, waarschuwt AMCRA.

Lees meer over:

Het Europees parlement buigt zich de komende dagen over beleid in zake het gebruik van antibiotica in de diergeneeskundige sector. Daarbij ligt onder andere het voorstel van de Europese commissie van milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) op tafel om de abitiotica polymyxines, macroliden, fluoroquinolones en derde en vierde generatie cefalosporines te reserveren voor de humane geneeskunde.

Het gaat hierbij om antibiotica die op de lijst van Highest Priority Critical Important Antimicrobials van de Wereldgezondheidsorganisatie staan. Het argument is dat hierdoor de antibioticumresistentie kan afnemen bij de mens. “Maar dat is veel te kort door de bocht”, vertelt UGent-professor Jeroen Dewulf, tevens voorzitter van de raad van bestuur van AMCRA. “In theorie kan antibioticumresistentie van dieren overspringen naar de mens, maar daarbij moet er van geval tot geval gekeken worden.”

'Dierenlevens staan op het spel'

Er kunnen volgens hem geen algemene uitspraken gedaan worden. “Deze antibioticumklassen ontzeggen aan de dierengeneeskunde gaat te ver en kan dierenlevens kosten.” Dewulf geeft aan dat deze antibioticumklassen ook regelmatig worden ingezet om gezelschapsdieren en landbouwdieren te genezen. “Je zou je een  situatie kunnen voorstellen dat je als dierenarts een dierenleven kan redden, maar dat moet weigeren omdat het middel verboden is.”

AMCRA roept de leden van het Europees parlement dan ook op om de motie van ENVI te verwerpen. De Belgische organisatie wijst op het voorstel van de Europese wetenschappelijke agentschappen EMA, ECDC en EFSA. Deze hebben een voorstel gedaan om het gebruik van deze kritische antibiotica in de diergeneeskunde niet te verbieden, maar aan bepaalde restricties te onderwerpen.

70 procent minder antibioticumgebruik

Deze aanpak is wel in lijn met de opvattingen van AMCRA, dat opmerkt dat het gebruik van sommige antibioticasoorten bij landbouw- en gezelschapsdieren al met 70 procent is teruggebracht in België sinds 2011. AMCRA zegt te geloven in een beleid waar het accent gelegd wordt op "de preventie en controle van infecties, een goed bedrijfsmanagement, goede veterinaire praktijken en het rationeel gebruik van antibiotica, zonder de gezondheid en het welzijn van dieren in gevaar te brengen."

In theorie kan antibioticumresistentie van dieren overspringen naar de mens, maar dat moet geval tot geval bekeken worden

Jeroen Dewulf - Voorzitter van de raad van bestuur van AMCRA

AMCRA benadrukt dat het voorstel van ENVI indruist tegen de ‘One Health’ aanpak, voorgedragen door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldorganisatie voor diergezondheid waarbij de problematiek van antibioticumresistentie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de humane, dierlijke en omgevingssectoren.

De Belgische organisatie staat in haar protest overigens niet alleen in Europa. Ook het European Platform for the Responsible Use Of Medicines in Animals (EPRUMA) heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen van ENVI en een open brief gestuurd aan de Europese parlementsleden.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek