header.home link

Westhoek krijgt meer wateropslagcapaciteit

18 november 2022

Provincie West-Vlaanderen plant in de Westhoek de aanleg van één of meerdere waterspaarbekkens met een totale capaciteit van 1 miljoen kubieke meter. Dat leerde Luc Coupillie (N-VA) uit het antwoord op een vraag aan gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert (cd&v) tijdens de laatste provincieraad.

Lees meer over:

Naast een uitbreiding van de wateropslagcapaciteit, wordt ook de Grote Beverdijkvaart verbreed waardoor er daar 30.000 kubieke meter extra wateropslag bijkomt. “De voorbije zomer was het in heel West-Vlaanderen kurkdroog, met alle gevolgen van dien voor de landbouw. De nood aan bijkomend water is dus hoog. Deze extra wateropslagcapaciteit is meer dan welkom”, aldus provincieraadslid Coupillie. Het provinciebestuur kreeg intussen de bevestiging dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de werken zal uitvoeren.

Er komen ook nieuwe bufferbekkens met een capaciteit van 1 miljoen kubieke meter voor de landbouwers in de Westhoek. De provincie zal hiervoor in overleg gaan met de lokale besturen van Poperinge, Ieper en Heuvelland. “Zo wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht om via een hydrantennetwerk meer watervoorraad te creëren”, vertelt gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert.

In zijn antwoord wijst Naeyaert erop dat het provinciebestuur prioriteiten moet stellen. “De keuzes worden voor een stuk bepaald door de duur van de afgekondigde captatieverboden in bepaalde gebieden, een inschatting van de irrigatiebehoefte, een analyse van de dossiers die werden ingediend bij de schadecommissie Droogte, het aantal aanvragen bij het provinciaal reglement waterlopen en de afwezigheid van grote bevaarbare waterwegen waar eventueel water uit kan genomen worden”, zegt hij.

Maar dat neemt niet weg dat er voor de hele provincie bekeken wordt hoe de watervoorraad uitgebreid kan worden. “Er lopen niet alleen projecten in de Westhoek, er worden ook initiatieven genomen voor het poldergebied, in het noorden van de provincie. Daar wordt onder meer gezocht naar manieren om de polders te verbreden”, aldus de gedeputeerde.

“Het is cruciaal dat de nieuwe watervoorraden zo dicht mogelijk bij de gewassen worden aangelegd. Hoe meer watervoorraden er gemaakt worden dicht bij de beken, hoe beter”, besluit Coupillie.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek