header.home link

Waterinfo.be geeft live verziltingsresultaten

8 februari 2022

Verziltingsresultaten voor de waterlopen in West-Vlaanderen kan je voortaan 24 op 24 live volgen op Waterinfo.be. De resultaten zijn afkomstig van 80 sensoren van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Waterbouwkundig Laboratorium en het onderzoeksproject Internet of Water. De zoutwaarden worden elk uur automatisch geactualiseerd op de website en ook aangeboden als open data.

Lees meer over:
verzilting-1250

Verzilting is een natuurlijk fenomeen en treedt vooral op in West-Vlaanderen. De waterlopen en kanalen in de kustpolders zorgen daar voor de afvoer van regenwater, maar draineren ook het zoute grondwater dat van nature in de bodem aanwezig is.

Tijdens droge zomermaanden kan dit leiden tot verzilting of het zouter worden van die waterlopen. Het waterpeil staat dan te laag om het opstijgende zoute grondwater tegen te houden en er valt dan te weinig regen om het zoutere water weg te spoelen. Hierdoor kan de zoutconcentratie in de waterloop sterk stijgen en dat heeft gevolgen voor de landbouw, de natuur en de mens.

Verzilt oppervlaktewater is immers niet geschikt voor beregening, is schadelijk als drenkwater voor dieren en is minder geschikt om er drinkwater voor de mens uit te produceren. Wat de gevolgen voor de natuur betreft is het een dubbeltje op zijn kant. Sommige vegetaties gedijen beter in een verzilte omgeving, andere dan weer niet.

Korter op de bal spelen

De verziltingstoestand van de waterlopen in West-Vlaanderen wordt daarom voortdurend opgevolgd, samen met een aantal locaties in het binnenland waar meer projectmatig wordt gemeten. Vroeger gebeurde dat manueel met schepstalen op een aantal strategische locaties. “Nu meten we permanent op 80 locaties met automatische sensoren”, luidt het bij VMM. “De sensoren meten elk kwartier de conductiviteit (EC) als maat voor het zoutgehalte in de waterloop. Binnen het uur staan die gegevens online op Waterinfo.be. Zo kunnen waterbeheerders en watergebruikers (landbouw, waterbedrijven…) het zoutgehalte in hun waterlopen op de voet volgen.”

Bekijk de live verziltingsresultaten op Waterinfo.be

Herbekijk de "Wablief"-aflevering van VILT TeeVee over verzilting:

Grondwaterstanden op normaal peil

Op 61 procent van de meetplaatsen in Vlaanderen staat het grondwater normaal, hoog of zeer hoog voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Januari een erg droge maand en dat zorgt ervoor dat op 55 procent van de meetplaatsen de grondwaterstanden zijn gedaald. Op 24 procent van de meetplaatsen zijn die gestegen, op 21 procent van de meetplaatsen bleef het grondwater stabiel. Samengevat worden momenteel op 61 procent van de meetplaatsen normale, hoge of zeer hoge grondwaterstanden gemeten. In 39 procent gaat het om lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Volgens VMM zijn dat normale waarden voor de tijd van het jaar. “We hebben lang kunnen profiteren van de natte zomer en ook het eerste deel van de winter kenmerkte zich door veel neerslag”, luidt het. Na een droge januarimaand zijn de grondwaterstanden opnieuw genormaliseerd. De impact van de regenval van het voorbije weekend zit niet vervat in de resultaten.

Raadpleeg het volledige rapport

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek