header.home link

West-Vlaanderen brengt advies uit over Ventilus-project

21 juni 2019
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft een advies uitgebracht aan de Vlaamse overheid over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk plan Ventilus. Die nieuwe hoogspanningsverbinding zal instaan voor het transport van elektriciteit, opgewekt door toekomstige windparken op zee. “Wij zijn ons bewust van het belang van dit project, maar we onderstrepen wel het objectief overwegen van alternatieven”, klinkt het bij de provincie. “Daarnaast dient zuinig ruimtegebruik één van de uitgangspunten te zijn bij het zoeken naar een tracé en het inrichten van de verschillende stations.”

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft een advies uitgebracht aan de Vlaamse overheid over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk plan Ventilus. Die nieuwe hoogspanningsverbinding zal instaan voor het transport van elektriciteit, opgewekt door toekomstige windparken op zee. “Wij zijn ons bewust van het belang van dit project, maar we onderstrepen wel het objectief overwegen van alternatieven”, klinkt het bij de provincie. “Daarnaast dient zuinig ruimtegebruik één van de uitgangspunten te zijn bij het zoeken naar een tracé en het inrichten van de verschillende stations.”

West-Vlaanderen is qua elektriciteitsproductie niet langer de periferie maar een toegangspoort voor groene stroom uit zee en op land. “Het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen moet daarom aangepast worden aan die nieuwe functie want de bestaande hoogspanningsverbindingen zitten reeds op hun maximum”, weet hoogspanningsnetbeheerder Elia. Het investeerde daarom een half miljoen euro in een nieuwe verbinding en de versterking van de huidige netten, Plan Ventilus. “Met behulp van een nieuwe hoogspanningsverbinding kan die bijkomende elektriciteit getransporteerd kan worden.” Voor een groot deel worden bestaande hoogspanningstrajecten hergebruikt en gemoderniseerd. Er wordt zo'n 22 kilometer volledige nieuwe verbinding aangelegd.

De afgelopen weken hebben heel wat buurtbewoners, landbouwers, gemeenten en steden hun bezorgdheid rond het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding geuit. De burgemeesters van Brugge, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem verzetten zich openlijk tegen het project. “Om hoofdzakelijk financiële redenen worden een aantal alternatieven uitgesloten die gunstiger kunnen zijn voor de omgeving”, reageerden ze. “Naar die alternatieven, zoals een ondergronds netwerk, moet afdoende onderzoek gebeuren.”

Ook de provincie West-Vlaanderen heeft nu zijn advies uitgebracht over het project. De provincie deelt voor een stuk de bezorgdheid van de zes burgemeesters. “We benadrukken dat alle alternatieven objectief moeten worden onderzocht”, aldus de provincie. Maar ook zuinig ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Hoogspanningsnetbeheerder Elia voorziet voorlopig maar om hoogstens acht kilometer ondergrondse leiding aan te leggen, wegens erg duur en te veel risico's. De startnota legt dus vooral de nadruk op het bouwen van een bovengronds netwerk. Dat ziet de provincie liever anders.

“Om de bestaande ruimte zo goed mogelijk te benutten, vragen we om de lijnen zo veel mogelijk ondergronds te plaatsen”, aldus gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Sabien Lahaye-Battheu. “Verder houden we vast aan het ‘stand still’ principe en het bundelingsprincipe. Dat houdt in dat de totale lengte van het bovengrondse net niet mag uitgebreid worden en dat de nieuwe hoogspanningslijn verbonden moet worden met andere lijnvormige structuren zoals bestaande hoogspanningslijnen, autosnelwegen en waterlopen.” Het advies van de provincie is niet bindend.

Lees hier meer over het Ventilus-project.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek