header.home link

Vlaanderen neemt controle op eieren in handen

16 januari 2022

De controle van consumptie-eieren zal voortaan door Vlaanderen gebeuren. Het gaat om de controle van de Europese handelsnormen in verband met de etikettering over de houderijmethode en de voedingswijze van de kippen. De Vlaamse regering heeft een eerste goedkeuring gegeven aan een wetgeving initiatief hierover. Ondertussen klinken er bij pluimveehouders meer en meer vragen over de huidige prijsvorming voor eieren.

Lees meer over:
eieren code stempel_VLAM

Controle op houderijsystemen

Op elk ei staat een stempelcode die aangeeft van welk bedrijf het ei komt en op welke manier het geproduceerd werd: van kippen in verrijkte kooien of met vrije uitloop, van scharrelkippen of van biologisch gehouden kippen. “Europa legt in dat verband een aantal voorwaarden op zodat de consument op kwaliteitsvolle producten kan rekenen en correcte informatie krijgt”, legt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) uit. Ook de voedingswijze van de leghennen moet vermeld worden op de verpakking van de eieren.

Het wetgevend initiatief dat door de Vlaamse regering is goedgekeurd voert een erkenningsplicht in voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations waar eieren gesorteerd en verpakt worden. “Deze erkennings- en registratieaanvraag dient eenmalig elektronisch ingediend te worden bij het Departement Landbouw en Visserij, dat de aanvragen zal beoordelen.

Om de administratieve lasten te beperken voor de landbouwers is beslist dat leghennenbedrijven die op de datum van het inwerkingtreding van het besluit al geregistreerd zijn bij het Voedselagentschap en pakstations die al over een toelating beschikken van het FAVV, geen aanvraag meer moeten indienen. “Zij worden geacht erkend of geregistreerd te zijn”, klinkt het.

“Door een registratie te vragen van zowel de landbouwers als de bedrijven waar de eieren verpakt worden, kunnen onze diensten gerichter controleren”, zo legt Crevits uit. “Als blijkt dat er overtredingen zijn, dan kan er een waarschuwing worden gegeven of een proces-verbaal en administratieve boetes worden opgesteld.” Ze wijst erop dat dit in het belang van de boer en de consument gebeurt.

Wat is er aan de hand met de eierprijzen?

De eierprijzen zijn afgelopen week opnieuw gedaald en dat tot grote ontevredenheid van de leghennenhouders. Zij voelen dat er een grote vraag is naar eieren, dat de vogelgriep in Europa rondwaart waardoor er heel wat dieren geruimd zijn en toch blijven de prijzen dalen. En dat terwijl de stijgende grondstoffen- en energieprijzen almaar hoger oplopen. VILT legde het oor te luister bij Wouter Wytynck, pluimvee-expert van Boerenbond, om te polsen of de prijzen conform de marktsituatie zijn.

Uitgelicht

Vlaamse leghennenhouders morren over eierprijzen

nieuws
9 december 2021 Lees meer

“Vandaag bevinden de vraag en het aanbod zich in elkaars buurt. De prijsdaling die we nu zien, is ook niet echt uitzonderlijk. Ik noem het de jaarlijkse statistische teruggang van de eierprijs, die we telkens na Nieuwjaar zien”, meent Wytynck. Toch voegt hij eraan toe dat de prijsdaling die zich deze week heeft voorgedaan, te groot is voor de huidige marktsituatie.

De prijsvorming in ons land volgt in grote mate die van Nederland. “En daar wordt momenteel een erg voorzichtig noteringsbeleid gehanteerd. Blijkbaar zijn er toch wat twijfels in de markt door de verscherpte coronamaatregelen. De Franse Rungisnotering doet het momenteel beter waardoor er meer eieren die richting uitgaan”, stelt hij.

Wytynck erkent dat deze prijsdaling voor de leghennenhouders heel wrang aanvoelt omdat de kosten exponentieel zijn gestegen. De veevoederprijzen zijn fors omhoog gegaan en ook andere kosten zoals energie zijn enorm toegenomen. “Dat maakt dat het huidig prijsniveau niet kostendekkend is en de rendabiliteit van de bedrijven aantast”, stelt de pluimvee-expert van Boerenbond.

Het is opmerkelijk om te moeten vaststellen dat hoe meer leghennenhouders investeren in meer diervriendelijke systemen, hoe groter de kans wordt dat ze geen meerprijs meer krijgen voor hun eieren

Een andere vaststelling is dat de prijzen voor scharreleieren zeer dicht aanleunen bij die voor verrijktekooi-eieren. “Dat zijn communicerende vaten”, legt Wytynck uit. “Hoe groter het aanbod van scharreleieren, hoe meer kans dat ze terechtkomen bij bijvoorbeeld de verwerkende industrie voor wie een scharrelei weinig meerwaarde heeft tegenover een verrijktekooi-ei en dus komt er druk op de prijs.”

Het is in elk geval opmerkelijk om te moeten vaststellen dat hoe meer leghennenhouders investeren in meer diervriendelijke systemen, hoe groter de kans wordt dat ze geen meerprijs meer krijgen voor hun eieren. “Scharreleieren zijn vandaag nog steeds een niche en een niche moet vraaggedreven zijn. Wordt het een aanbodgedreven markt, dan komt er druk op de prijzen”, luidt het.

Wytynck is wel hoopvol voor de toekomst. “Ik denk dat de prijzen zich volgende week zullen stabiliseren en dat we nadien een stijging mogen verwachten”, klinkt het.   

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek