header.home link

Vlaamse zorgboerderijen vangen 764 mensen op

7 juni 2021

In 2019 hebben 390 Vlaamse zorgboerderijen samen 764 kwetsbare mensen of jongeren de kans gegeven om deel te nemen aan de normale boerderij-activiteiten. Alles samen goed voor 239.196 zorguren. “Meer dan de helft van de actieve zorgboerderijen zijn melkveebedrijven, vleesveebedrijven en gemengde bedrijven”, weet het departement Landbouw en Visserij.

Lees meer over:

De zorgboerderijen die financiële ondersteuning ontvangen zijn gewone, actieve boerderijen waar kwetsbare mensen kunnen deelnemen aan de normale boerderij-activiteiten. “Landbouwers zorgen niet enkel voor het eten op ons bord, maar nemen vaak ook een engagement op voor onze samenleving”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. “Zo krijgen bijna 800 kwetsbare jongeren de kans om kennis te maken met het dagelijkse werk op de boerderij. Het verzorgen van dieren en planten is voor die mensen vaak een belangrijke houvast. Tegelijk doet de rust van het platteland, de geborgenheid van het landbouwersgezin en de vaste dagstructuur hen goed.”

De rust van het platteland, de geborgenheid van het landbouwersgezin en de vaste dagstructuur doet hen goed

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Uit de cijfers van 2019 blijkt dat bijna een derde van de mensen die opgevangen worden op een zorgboerderij, jongeren zijn van 12 tot en met 18 jaar. De groep 12 tot 24 jaar vertegenwoordigt bijna de helft van de mensen die worden opgevangen op een zorgboerderij. 

De grootste groep zorgboeren bevindt zich in de leeftijdscategorie 45 tot 60 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar. Het meest aantal zorguren werden verstrekt in de provincie Limburg, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

De opvang van kwetsbare mensen en jongeren vraagt van de landbouwer tijd en energie, die ten koste gaat van de eigen bedrijfsuitbating.  Om die inkomstenderving te vergoeden, betaalt de Vlaamse overheid de landbouwer 20 euro voor een halve dag of 40 euro voor een volledige dag. De landbouwer moet ook samenwerken met een erkende zorginstelling of CLB. In 2019 betaalde Departement Landbouw en Visserij een bedrag van 1.676.940 euro uit.


Omdat landbouwers die een subsidieaanvraag willen indienen, een jaar de tijd hebben om de aanwezigheidslijsten van zorgvragers door te sturen, kunnen de statistieken pas met een jaar vertraging worden gepubliceerd. De cijfers rond zorgboerderijen voor 2020 zullen dus in de eerste jaarhelft van 2022 beschikbaar zijn.

Meer info over subsidies voor zorgboerderijen vind je hier.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek