header.home link

Groene zorg zit in de lift en biedt boerin Angelique Van Laere veel voldoening

22 juni 2022

Groene zorg zit in de lift. Steunpunt Groene Zorg bracht vorig jaar 600 zorggasten onder bij een boerderij. Niet alleen het aantal zorggasten stijgt, ook steeds meer boerderijen hebben interesse, zo blijkt uit het jaaroverzicht van de organisatie. Eén van de deelnemende zorgboerderijen is Hoeve Euverbraeke in Melsele. Angelique Van Laere heeft naast 100 Limousin-vleeskoeien een bed and breakfast en ontvangt sinds zes jaar een zorggast. Dit geeft de boerin zoveel voldoening dat ze binnenkort haar zorgactiviteiten wil uitbreiden met tijdelijke verblijfstudio’s voor mensen met een beperking.

Lees meer over:
Zorgboerderij_zorggast4

Op de voorgevel van Hoeve Euverbraeke in Melsele staat het jaartal 1545. Het bedrijf is ingeklemd tussen het Antwerpse havengebied van Kallo en Beveren. “Ons landbouwbedrijf is nu vier generaties oud. Het gebouw is ouder en fungeerde vroeger als pakhuis. Toen liep hier een zijarm van de Schelde”, vertelt Angelique Van Laere. Samen met haar man, die als hoefsmid werkt, runt zij een vleesveebedrijf met 60 hectare land en heeft ze sinds 2007 een bed and breakfast.

Daarnaast organiseren de Oost-Vlamingen tochten met de huifkar. “Door de uitbreidende haven van Antwerpen en de groei van Beveren is een gedeelte van het ouderlijke bedrijf onteigend en zijn er geen mogelijkheden meer om te groeien. Daarom hebben we er nevenactiviteiten bij moeten zoeken om het bedrijf rendabel te houden”, legt de onderneemster uit. “Het is een leuke afwisseling met het boeren en er is veel sociale interactie. Dat bevalt mij goed.”

Sociale interactie was ook de aanleiding om een zestal jaren geleden te starten met groene zorg, zorgbegeleiding in een agrarisch context. Angelique legt uit: “Wij zijn hier eigenlijk toevallig ingerold. We zijn gevraagd door een contact waar mijn man kwam om hoeven te kappen.” Alhoewel er vanuit de organisatie Groene Zorg een vergoeding voorzien wordt van 20 euro per dagdeel, is geld absoluut geen motivatie voor de boerin. “Vaak vergeet ik het bedrag zelfs aan te vragen. Voor mij geeft het gewoon erg veel voldoening om op deze manier iets bij te dragen aan de maatschappij. Je voelt erg veel waardering van de zorggast en dat is erg leuk.”

Structuur en sociale contacten

Inmiddels heeft de boerin al vijf jaar dezelfde zorggast op het bedrijf, Sam Buytaert (24) die autistisch is. “Ik vind het superleuk om op de boerderij te helpen”, vertelt Sam die die ochtend vanuit zijn woonplaats in Beveren is komen fietsen. Aanvankelijk had hij zijn interesse in tuinwerken uitgesproken, maar onkruid wieden behoort inmiddels tot de minst leuke klussen op het bedrijf. “Het is veel leuker om met de koeien te werken”, geeft hij aan. De Oost-Vlaming komt twee voormiddagen in de week op de boerderij, op dinsdag en op donderdag. Het werk heeft hem volgens eigen zeggen structuur in zijn leven gebracht en extra sociale contacten. “Anders heb je de hele dag niets te doen en ga je je vervelen.”

Zorgboerderij_zorggast

Angelique heeft haar zorggast over de jaren zien groeien. “Vaak zegt hij dat hij iets niet kan, maar na het een aantal keren geprobeerd te hebben, gaat het toch. Door het regelmatige werken is zijn zelfvertrouwen toegenomen. Neem ook het fietsen: Eerst kwam met de bus maar uiteindelijk hebben we hem zo ver gekregen dat hij op de fiets komt en nu wil hij niet meer anders. Ook als het regent, komt hij op de fiets.”

De 24-jarige Oost-Vlaming heeft ook dagbesteding binnenshuis gedaan waar hij dozen moest vullen. “Hier lag de werkdruk veel hoger. Door mijn autisme ben ik snel vermoeid. Op de boerderij kan ik veel beter mijn eigen werkritme bepalen. Bovendien is het veel afwisselender en leuker om met dieren te werken en veel in de buitenlucht te zijn.” Dat Sam, die niet van boerenafkomst is, zich thuis voelt op de boerderij, blijkt ook aan zijn tweede bijbaan. Sinds vier maanden combineert hij het werk op Hoeve Euverbraeke met het werk op een geitenboerderij in Kallo waar hij op woensdagen verblijft. Ook hier helpt hij mee bij klussen rond het bedrijf, het voederen van de dieren en het uitmesten van de stallen. “Ik zie liever koeien”, vertelt Sam met een glimlach als wij hem vragen naar zijn voorkeuren.

Sam Buytaert mest stal uit

Verrijking voor de boerderij

Volgens Angelique Van Laere snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen Sam heeft voordelen van de dagbesteding op de boerderij, ook Angelique vaart er wel bij. “Het is ten eerste leuker om met iemand te werken dan alleen. Daarnaast steek ik er dingen van op. Zo heb ik van Sam geleerd om rustiger te blijven. Bij mij moest alles in draf gebeuren, maar door Sam ben ik kalmer geworden in mijn werk.”

Het is ten eerste leuker om met iemand te werken dan alleen. Daarnaast steek ik er dingen van op. Bij mij moest alles in draf gebeuren, maar door Sam ben ik kalmer geworden in mijn werk

Angelique Van Laere - Zorgboerin

De boerin geeft aan dat zorggasten wel enige planning vereisen, zoals dat eigenlijk ook bij externe arbeid is. “Sommige klussen laat ik liggen voor de dagen dat Sam er is, terwijl ik andere klussen juist probeer te vermijden op die dagen.” Alhoewel hij voor veel klussen kan worden ingezet, zijn er een aantal beperkingen in het contract met Groene Zorg beschreven. “Zo mag Sam bijvoorbeeld niet op ladders klimmen en is het rijden van een tractor ook verboden.”. Bij sommige klussen – het openleggen of sluiten van de kuil – doet zij soms zelfs extra dagen beroep op haar zorggast.

Zorgboerderij_zorggast3

Uitbreiding groenezorgactiviteiten gepland

De bijdrage die Angelique kan leveren aan de maatschappij en de waardering die zij voelt van zorggasten, smaken naar meer. “Dit jaar willen we een ruimte aan de boerderij bijbouwen met twee studio’s. Die willen we inzetten als tijdelijke opvangruimte voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een burn-out of een verstandelijke handicap. Iedereen heeft wel iemand in de familie met bijvoorbeeld autisme. De zorg hiervoor kan heel zwaar zijn en door tijdelijke opvang kunnen de zorgbegeleiders tijdelijk ontlast worden”, legt de veehoudster uit. “Ook willen we een polyvalente ruimte inrichten om groepsactiviteiten te kunnen huisvesten voor zorgpatiënten.”

Haar zorggast heeft overigens als inspiratiebron gediend bij de geplande uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten. “Sam woont sinds dit jaar voor het eerst zelfstandig. Het zou goed geweest zijn als hij voor die tijd geoefend had. Daarvoor kunnen onze studio’s ook dienen.” In het geval van Sam heeft het vertrek uit het ouderlijke huis goed uitgepakt. Hij brengt veel tijd door met zijn buurman met wie hij veel gamet. “Daarvoor is het boerderijwerk ook leuk. Het geeft de nodige afwisseling”, sluit hij af met een knipoog.

Steunpunt Groene Zorg: meer dan 600 zorggasten in 2021

Steunpunt Groene Zorg werd in 2004 opgericht door Boerenbond, KVLV en Cera met het doel de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouwsector te ondersteunen en faciliteren. Anno 2022 is dat nog steeds haar taak. Volgens de organisatie stijgt het besef dat een groene omgeving een meerwaarde heeft voor de gezondheid van mensen.

In 2021 hielp het steunpunt meer dan 600 zorggasten aan een zinvolle dagbesteding op een zorgboerderij, zo laat de organisatie weten. Vlaanderen telt bijna 1.000 zorgboerderijen. Meestal gaat het om professionele land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook maneges, dierenpensions en kinderboerderijen staan klaar om mensen uit kwetsbare groepen zinvolle activiteiten aan te bieden in een groene omgeving en in contact met dieren. 

“Het ruime netwerk van zorgboerderijen dat Steunpunt Groene Zorg over de jaren heen opbouwde, maakt het mogelijk dat zorggasten een groene zorgplek vinden die past bij hun specifieke ondersteuningsnood”, zegt Joris Van Olmen, voorzitter van Steunpunt Groene Zorg vzw. “Het steunpunt behandelde in 2021 meer dan 800 aanvragen voor een zorgboerderij. Meestal gaat het om een vraag voor één zorggast maar soms wenst een zorgorganisatie regelmatig met een groep naar de boerderij te komen. In totaal vonden meer dan 600 kwetsbare mensen een tweede thuis op een zorgboerderij.”

Om dat netwerk van zorgboerderijen te begeleiden en te ondersteunen, organiseerde het steunpunt in 2021 60 informatie- en vormingsmomenten voor zorgboerderijen en hulpverleners, samen goed voor 700 deelnemers. De consulenten van het steunpunt organiseerden ook nog eens 200 individuele begeleidingscontacten met zorgboerderijen.

In 2021 zag het Steunpunt Groene Zorg 60 nieuwe zorgboerderijen toetreden tot zijn netwerk.  Een exact cijfer over het aantal zorgdagen dat de Vlaamse zorgboerderijen samen presteren is moeilijk te bepalen. “Maar een voorzichtige raming leert ons dat het om meer dan 60.000 zorgdagen per jaar gaat. Een collectieve prestatie waar de zorgboerderijen best fier over mogen zijn”, besluit Joris Van Olmen.

Uitgelicht
Onze land- en tuinbouwers zorgen niet alleen voor ons voedsel, ze nemen soms ook de zorg voor kwetsbare mensen in de maatschappij op zich. Via Groene Zorg zetten zorgboerderij...
12 maart 2020 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek