header.home link

ILVO zoekt landbouwers voor boer-burger-samenwerking

1 september 2022

Vanuit het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) zoekt het ILVO boeren met ideeën over samenwerkingen met burgers. Onderzoeker Maarten Crivits wil knelpunten identificeren en helpen wegwerken.

Zorgboerderij_zorggast

“De landbouw heeft een unieke positie om naast voedsel ook educatie, zorg, sociale cohesie en een gezond leefmilieu voor de maatschappij (en landbouwwereld) te produceren”, zegt Maarten Crivits van de Operationale groep Boeren en Burgers, “Stijgende burn-out cijfers, dalende milieukwaliteit, vereenzaming, en gebrek aan kennis bij burgers over het voedingssysteem, maken de nood en ondersteuning van dit soort multifunctionele landbouw meer dan ooit duidelijk en relevant.”

Waar tijdens Corona nog grote verhoogde interesse was in de korte keten vielen vele Vlamingen als consument zeer snel is hervallen in de gekende winkel-gewoontes. Crivits: “Veel landbouwers voelen zich niet erkend of gewaardeerd voelen voor de huidige inspanningen die zij leveren. Toch zijn heel wat landbouwers vragende partij om de banden met de maatschappij aan te halen. Landbouwers die meewerkten aan deze operationele groep gaven aan hoe zij de voordelen inzien van een nauwere vorm van samenwerking.”

Veel van deze vormen zoals groene zorg, landbouweducatie, vrijwilligerswerk en coöperatieve samenwerking,  bestaan vandaag al en vormen een mooi en concreet uitgangspunt om knelpunten e gaan bestuderen. "Uit een bevraging in het kader van het onderzoek blijkt dat meer dan 40 procent van de bevraagde landbouwers reeds een positieve ervaring had met een bepaalde vorm van boer-burger samenwerking, maar opvallend is ook dat deze landbouwers vooral op eigen houtje tot deze samenwerking kwamen (persoonlijk contact (32 procent), sociale media (23 procent) eigen netwerk (13 procent).Dit toont de nood aan van een meer gecoördineerde aanpak vanuit het beleid. Zo toont de survey aan dat er bij de landbouwers zelf een heel duidelijke vraag uitgaat naar lokale overheden ; 58 procent geeft aan dat ze interesse zouden hebben om samen te werken met lokale gemeenten om burgers meer te betrekken bij de landbouw en hun bedrijf. Ook zie ik een belangrijke rol weggelegd voor de Vlaamse Voedselstrategie", stelt Crivits, "waar één van de hoofddoelstellingen het verbinden van boer en burger is."

Projecten

“In ons rapport beschrijven we een reeks boer-burger samenwerkingen en hun knelpunten, en waar nog doorbraken kunnen gerealiseerd worden”, vertelt Crivits, “Statuten zoals vrijwilligerswerk, coöperatieve vennootschappen, zorg – en stagetraject en landbouweducatie worden besproken. Hiermee pogen wij de samenwerkingstypes op lange termijn structureel beter te maken én beleidsmakers op de hoogte te brengen rond het soms diffuus (en beperkend) wetgevend- en beleidskader. Ons juridische advies spitst zich toe op het wetgevend kader stricto senso. Het is dan ook de bedoeling, net omdat dit zo strikt is, om dit wetgevend kader uit te dagen op lange termijn, vanuit de noodzaak om boer-burger samenwerking beter te faciliteren.”

“We zijn ervan overtuigd dat er bij onze landbouwers ook heel wat ideeën leven rond boer-burger samenwerkingen. Daarom doen we een oproep naar nieuwe en toekomstgerichte projecten die boeren en burgers verbinden. Om de projecten te realiseren hebben we beschikking over er een totaal budget van 20.000 euro dat we kunnen verdelen over minstens twee projecten”, besluit Crivits.

Bekijk de template voor het projectvoorstel. Verdere praktische uitleg kan je terugvinden in het document.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek