header.home link

Vion na overname Adriaens: “We zien België als ons derde thuisland”

13 juli 2021

Met de overname van slachthuis Adriaens in Zottegem zet Vion Food Group voor het eerst voet aan wal in ons land. “Adriaens is het mooiste runderslachthuis van Europa en wij gaan er het beste van maken. We zijn bijzonder trots dat we de nieuwe eigenaar zijn”, zegt Hans Huijbers, verantwoordelijke externe relaties bij Vion Adriaens. Na Duitsland en Nederland ziet de voedingsgroep België als derde thuisland. “Met de versterking van de rundvleeswerkzaamheden in België krijgen we een betere spreiding van onze werkzaamheden voor onze klanten in West-Europa. Vion richt zich nu ook in België op het bouwen van sterke relaties met boeren en klanten in deze belangrijke West-Europese regio voor rundvee.”

vionadriaens-slachthuis-1250

Vion is een reus in het Europese voedingslandschap met maar liefst 25 productielocaties in Nederland, Duitsland en sinds kort ook eentje in België. Daarnaast heeft het verkoopkantoren in 13 landen wereldwijd. In de productportfolio van het bedrijf vind je vers varkensvlees, vers rundvlees, plantaardige alternatieven en afgeleide producten voor retail, foodservice en vleesverwerkende industrie. Vion Food Group is eigendom van NCB Ontwikkeling, de investeringsmaatschappij die gelieerd is aan de Nederlandse landbouworganisatie ZLTO.

In 2020 bedroeg de omzet 4,9 miljard euro en stelde het bedrijf ruim 12.000 mensen tewerk, waarvan ruim 4.600 in vast dienstverband en bijna 7.500 flexwerkers. Het meest gekend zijn wellicht de slachtactiviteiten van de groep. Vion verwerkt jaarlijks zo’n 15 miljoen varkens en 900.000 runderen. Sinds vorig jaar worden die runderen ook geslacht in België bij het slachthuis Adriaens in Zottegem. Eerst gebeurde dat onder de vorm  van een intensieve samenwerking, maar sinds februari heeft Vion Adriaens volledig overgenomen en gaat het Zottegemse slachthuis verder onder de naam Vion Adriaens.

Bewuste keuze voor Adriaens

“Het is een heel bewuste keuze om Adriaens te behouden in de naam”, legt Hans Huijbers uit. Normaal heeft Vion de gewoonte om zijn productiesites de naam te geven gevormd door Vion en vervolgens de plaatsnaam van de vestiging. “Ondanks het moeilijke vaarwater waarin Adriaens is beland, heeft het slachthuis nog steeds een goede naam. Met de naamkeuze willen we de historische waarde ten volle uitspelen.”

vionadriaens-slachthuis-mgt-1250

De Nederlander Hans Huijbers is één van de leden van het vierkoppige managementteam van Vion Adriaens. Hij is er verantwoordelijk voor de externe relaties en zal ook de integratie van het slachthuis in de Nederlands-Duitse voedingsgroep in goede banen leiden. Dat combineert hij met zijn eigen melkveebedrijf in Noord-Brabant. Bestuurservaring heeft Huijbers in overvloed. Zo was hij tien jaar lang voorzitter bij ZLTO en zetelde hij lange tijd in de Raad van Commissarissen van CRV en van Vion. In zijn functie als commissaris bij Vion was hij al de contactpersoon voor potentiële overnames.

“Adriaens kon al een tijdje rekenen op mijn interesse. Ik ben dus zeker fan van deze overname”, bekent Huijbers die Adriaens het mooiste en modernste runderslachthuis van Europa noemt. “Bovendien vond ik het belangrijk dat we als Vion niet alleen maar bezig zijn met de krimp te managen die er in Nederland en Duitsland in de veehouderij onmiskenbaar is. We moeten ook zorgen voor een nieuwe dynamiek en vandaar de keuze voor België als ons derde thuisland. Die krimp is er bij jullie veel minder, zeker in de rundveehouderij. Het aantal melkkoeien ging de laatste jaren in België sterk in stijgende lijn, terwijl het vleesvee stabiel bleef.”

Gebalanceerde ketens opzetten

Een andere reden waarom Vion koos voor de overname van Adriaens is de strategie die de groep hanteert in het opzetten van regionale korte ketens, genaamd ‘Building Balanced Chains’. In Nederland heeft Vion al een aantal concepten in dat verband opgezet, zoals ‘De Groene Weg’ die zich toelegt op biologisch vlees en ‘Good Farming Star’, een vraaggestuurde keten waarbij er extra aandacht is voor dierenwelzijn en duurzaamheid. “We trachten daarmee de hele keten van boer tot bord in balans te brengen. Dergelijke vraaggestuurde concepten willen we ook in België gaan opzetten”, klinkt het. “Voor consumenten wordt het bovendien heel belangrijk om te weten waar hun voeding vandaan komt. Met deze regionale korte ketens willen we daar een antwoord op bieden met meer transparantie. We stellen hierin meer informatie ter beschikking over het productieproces.”

vionadriaens-slachthuis-hanshuijbers-1250

Voor consumenten wordt het heel belangrijk om te weten waar hun voeding vandaan komt. Met onze vraaggestuurde korte ketens willen we een antwoord bieden met meer transparantie

Hans Huijbers - verantwoordelijke externe relaties Vion Adriaens

Excelleren om retail terug te winnen

Nochtans heeft de reputatie van Adriaens een serieuze deuk gekregen toen het deel uitmaakte van Groep Veviba. De inbreuken op het dierenwelzijn in het slachthuis in Izegem en de fraude in Bastogne die een paar jaar geleden aan het licht kwamen, straalden ook af op Adriaens. Heel wat supermarktketens zegden hun contracten met het slachthuis op. Toch is Vion niet van plan om veel te veranderen. “De laatste tijd heeft het slachthuis onder 17 vergrootglazen gelegen. Ondanks die grote hoeveelheid controles is er nooit een probleem opgedoken. Dat bewijst dat het hier gewoon verschrikkelijk goed gaat”, meent Huijbers.

Dat neemt volgens hem niet weg dat Vion wel zijn eigen standaarden zal implementeren. Zo zal Vion Adriaens ook vertegenwoordigd zijn in het jaarlijks MVO-rapport (MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, nvdr) van Vion waarin concrete resultaten worden gedeeld over belangrijke thema’s voor het bedrijf zoals voedselveiligheid, dierenwelzijn, traceerbaarheid en productintegriteit. Hiermee zet Vion nog meer in op transparantie. De voedingsgroep gaat er immers prat op dat het alle rapporten van controles en audits beschikbaar stelt op haar hiervoor speciaal ingerichte transparantiewebsite. Daar zijn ook video’s van het slachtproces te bekijken. Bovendien installeerde het bedrijf een innovatief camerasysteem in zijn slachthuizen dat permanent de omgang met de dieren monitort.

De relatie met de retail is nog niet hersteld. “Wij zijn van plan om van onze kant volop in te zetten op excelleren. De professionaliteit van Vion en het aantal dieren die in dit slachthuis passeren, maakt dat we ervan overtuigd zijn dat we zowel de kwaliteit als kwantiteit in huis hebben om supermarktketens hun weg te laten terugvinden naar Vion Adriaens”, luidt het.

Consolidatie heeft ook voordelen

Dat een grote voedingsgroep als Vion nu ook in ons land neerstrijkt, toont aan dat de consolidatie zich verder doorzet. In de wereld van de varkensslachthuizen was ze al langer aan de gang met intussen een paar grote spelers zoals de Belgian Pork Group en Sus Campiniae. “In Nederland en Duitsland wordt die consolidatiebeweging ingegeven door de krimp in de veehouderij. In België is het eerder de historische structuur van de bedrijven die maakt dat deze consolidatie op gang komt. Hier zijn er veel middelgrote familiale bedrijven die blijven knokken tot het einde. Dat maakt dat er op dit ogenblik een ernstige overcapaciteit van slachthaken is”, legt Huijbers uit.

Regelgeving is een aanjager van consolidatie

Hans Huijbers - verantwoordelijke externe relaties Vion Adriaens

Ook regelgeving is volgens hem een aanjager van consolidatie. “Op veebedrijven zijn het de regels rond milieu en dierenwelzijn, in de slachthuiswereld gaat het eerder om regels rond slachthygiëne en afvalverwerking, maar het resultaat is hetzelfde. Er wordt teruggegrepen naar kostenbesparing om te overleven. En we kunnen er als maatschappij tegen zijn, maar het effect van ‘cost cutting’ is schaalvergroting.”

Toch hoeft consolidatie niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. “Zolang er meer dan drie partijen zijn, ben ik ervan overtuigd dat het voor de prijsvorming van de boer niet veel zal uitmaken. Op korte termijn kan het voor een landbouwer voordelig zijn om op veel partijen terug te vallen, maar wanneer een bedrijf te lang te veel betaalt voor een product dan zal het toch niet kunnen overleven.”

België en Nederland kunnen niet zonder veehouderij

Dat de veehouderij en zeker de intensieve veehouderij het vandaag heel moeilijk heeft in onze regio, ondervindt Huijbers als Nederlandse melkveehouder aan de lijve. Toch is hij ervan overtuigd dat de sector nog toekomst heeft in Vlaanderen en Nederland. “In alle discussies over de veehouderij wordt de oorspronkelijke rol van dieren, zeker van varkens en kippen, uit het oog verloren: die van afvalverwerker. België en Nederland zijn echte ‘foodlanden’. Tel maar eens op hoeveel industrie wij hebben die op de één of de andere manier bezig is met voedsel, en reken daar ook maar voeder bij. De voedingsindustrie heeft altijd afval. Zelfs als we straks geen sojaschroot meer krijgen, dan hebben wij zoveel voedselafvalstromen in West-Europa dat we altijd dieren nodig hebben die met afval om kunnen gaan. Ik durf het zelfs scherper stellen: onze landen kunnen niet zonder veehouderij”, benadrukt Huijbers. Volgens hem is onze voedingsindustrie op mondiale schaal zo sterk dat hij die niet zo snel ziet verdwijnen. Hij is er ook van overtuigd dat dit de komende maanden en jaren naar boven zal komen in de stikstofdiscussie.

De sociale dimensie van boeren wordt cruciaal in de toekomst

Hans Huijbers - verantwoordelijke externe relaties Vion Adriaens

Waar volgens de topman van Vion Adriaens wel discussie kan over bestaan, is de omvang en de locatie van die veehouderij. “Er komt al gauw heel wat emotie kijken bij grootte van stallen. Die emotie wordt ook gevoed door andere partijen. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat het mensen echt niet zoveel uitmaakt hoeveel dieren er in een stal staan”, schuwt Huijbers geen boude uitspraken. Volgens hem zijn landbouwers heel lang bezig geweest met economisch boeren, vervolgens kwamen er ecologische doelen bij, maar in de toekomst zal het er op aankomen om als boer ook de nodige sociale capaciteiten te hebben. “Ben ik als boer bereid om tijd te investeren in mijn buren en mijn buurt? Die sociale dimensie wordt cruciaal in de toekomst.”

De druk van de stad, de intensieve mensenhouderij zoals Huijbers het zelf noemt, zal blijven aanhouden. “Stedelingen zullen een mening blijven hebben over stikstof, milieu, dierenwelzijn, enz., stelt hij. Bij Vion werken wij het liefst met korte gesloten ketens, wij noemen deze Building Balanced Chains. Dit betekent dat wanneer onze klanten vragen om een specifiek kwaliteitsproduct, wij daarvoor specifieke leveranciers selecteren die dat kunnen leveren. Die gesloten keten kan die kwaliteit dan garanderen. De consument betaalt iets meer voor hun vlees. Dat surplus gaat terug naar de leverancier in de gesloten keten die daardoor meer kan investeren in bijvoorbeeld dierenwelzijnstandaarden. Dus als de consument zeker wil zijn wat voor vleeskwaliteit hij wil kopen zal hij dat er voor over hebben. Zeker in West-Europa zien wij een toenemend bewustzijn onder de consumenten. Die transparantie willen wij bieden ook in België, net als voor onze andere klanten in Europa.”

vionadriaens-slachthuis-slachtproces-1250

Vlees uit een roestvrijstalen machine

Sinds een aantal jaar investeert Vion ook fors in plantaardige vleesvervangers. Hans Huijbers noemt dit een logische keuze. “Niet alleen omdat de groep van consumenten die een paar keer per week geen vlees eten, blijft doorgroeien. Ook vanuit ons eigenaarschap. ZLTO verdedigt als landbouworganisatie ook de belangen van akkerbouwers. Die zijn al een tijdje op zoek naar renderende gewassen, want vandaag zijn alleen aardappelen dat nog.”

Tegelijk gelooft hij in nieuwe verbindingen tussen akkerbouwbedrijven en veehouderijen. Zo stelt hij vast dat import van sojaschroot uit Zuid-Amerika onder druk komt te staan omdat de vraag in Zuidoost-Azië fors toeneemt. “We zullen onze dieren dus meer moeten voeden met akkerbouwgewassen van hier. Het beste rustgewas voor een akkerbouwer is grasland, maar hij heeft een veehouder nodig om dat gras een bestemming te geven. Waar vroeger de hoofdmoot van de landbouwbedrijven gemengd was, zie ik dit in de toekomst evolueren naar een nieuw niveau van gemengde bedrijven: akkerbouwers en veehouders die gaan samenwerken als gemengd bedrijf.”

De kans dat we binnenkort massaal kweekvlees gaan eten, schat de Vion-topman minder hoog in. “Ik sluit niet uit dat kweekvlees er komt. Het kan in elk geval technisch, maar de vraag die we ons moeten stellen is of we het willen. Je mag niet vergeten dat kweekvlees een voedingsbodem nodig heeft om te groeien. Die bestaat uit eiwitten en koolhydraten. Waar gaan we die halen? Als morgen alle vlees in België kweekvlees wordt, dan weet ik niet waar we genoeg eiwitten en koolhydraten gaan vinden.” Bovendien wijst Huijbers erop dat er ook bij kweekvlees afvalstromen ontstaan waardoor de intensieve veehouderij nodig blijft om ze te verwerken.

Hij ziet dan ook drie strekkingen voor de toekomst. “Je hebt de richting die we nu kennen die focust op schaal en efficiëntie, daarnaast heb je alles rond beleving en korte keten en een nieuwe richting waarbij onze voeding uit roestvrijstalen machines komt. Zij zullen naast elkaar bestaan: het zal dus een én-én-én-verhaal worden”, luidt het. Boeren hoeven volgens hem niet bang te zijn voor de toekomst. “Ze zullen meer transitietijd krijgen dan we vandaag denken.”

Uitgelicht
Begin dit jaar raakte bekend dat runderslachthuis Adriaens uit Zottegem wordt overgenomen door de Nederlands-Duitse voedingsgroep Vion Food Group. Transparantie is één van de...
14 juli 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek