header.home link

Ventilus-tracé vastgelegd: 10 kilometer gaat ondergronds

31 maart 2023

De Vlaamse regering is er vrijdag in geslaagd een voorkeurstracé voor de Ventilus-hoogspanningslijn vast te leggen. De 70 kilometer lange lijn gaat grotendeels bovengronds, maar rond Zeebrugge, Zedelgem, Torhout en deels in Izegem ook een tiental kilometer onder de grond omdat het daar om drukbevolkt gebied gaat. Het tracé gaat nu in openbaar onderzoek.

Lees meer over:
ventilusprotest

Het Ventilus-dossier ligt al even op de Vlaamse regeringstafel. De regering moest kiezen tussen vijf trajecten voor de hoogspanningslijn, die de elektriciteit van de nieuwe windparken op zee aan land moet brengen. Het was de bedoeling om al in februari het traject af te bakenen, maar door het stikstofdossier was dat niet gelukt. Net voor de Paasvakantie is er nu toch een akkoord uit de bus gekomen.

Het tracé dat de voorkeur krijgt, gaat net zoals de vier andere grotendeels bovengronds. Ter hoogte van de gemeenten Zedelgem, Torhout en Izegem gaat de lijn wel een stukje onder de grond, om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Zowat 80 gezinnen liggen in de buurt van de nieuwe hoogspanningslijn en nog eens 110 andere liggen dicht bij bestaande hoogspanningslijnen die worden versterkt.

Voor deze 190 gezinnen wordt voorzien in een uitgebreide opkoopregeling. Voor de getroffen bedrijven in de regio zal er flankerend beleid komen. Er zal ook werk gemaakt worden van stralingsnormen. Zo moet langdurige blootstelling aan de straling van de hoogspanningslijnen aan meer dan 0,4 microtesla beperkt blijven. Die norm moet wel nog aanvaard worden door netbeheerders Elia en Fluvius.

“Met deze beslissing kunnen we ongeveer 1.300 gezinnen in West-Vlaanderen geruststellen na jaren van onzekerheid langs een van de tracés”, zegt bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Het voorkeurstracé zal de komende weken en maanden in een ruimtelijk uitvoeringsplan gegoten worden en de verdere formele stappen doorlopen. Niemand vindt deze beslissing leuk, maar mensen nog langer in onzekerheid laten zitten was voor mij geen optie.”

De burgemeesters van de betrokken gemeenten blijven pleiten voor een volledig ondergrondse variant van Ventilus op gelijkstroom, al waarderen ze dat de Vlaamse regering “op aangeven van minister Crevits in het afsprakenkader met de netbeheerders melding maakt van parallelle ondergrondse gelijkstroomverbindingen om tot lagere stralingsbelasting te komen”, zegt Bart Dochy (CD&V). Hij is zelf burgemeester van het West-Vlaamse Ledegem maar heeft zich de afgelopen tijd ontpopt tot woordvoerder van de verschillende gemeenten.

Volgens hem zijn de burgemeesters ook tevreden met de extra middelen voor een onderzoeksprogramma naar ondergrondse hoogspanningsleidingen. Ze vragen wel om maatregelen om de gemiddelde stralingsbelasting af te dwingen. Bovendien “behouden de gemeenten zich het recht om al dan niet samen met burger- of ondernemingsgroeperingen in rechte op te treden”, waarschuwt de cd&v’er.

Ventilus tracé kaart

Het tracé gaat nu in openbaar onderzoek. Volgens de betrokken burgemeesters zal een definitieve vastlegging pas voor de volgende legislatuur zijn.

Bron: Belga / De Tijd / Het Nieuwsblad / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek