header.home link

Vegaplan waarborgt hoge score voedselveiligheid

11 juni 2018
Vegaplan heeft zijn rapport Voedselveiligheid voorgesteld. Uit het rapport blijkt dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwers het zeer goed doen op vlak van voedselveiligheid. De resultaten liggen grotendeels boven 90 procent conformiteit. Bovendien worden er even goede resultaten geboekt voor vereisten die wettelijk zijn als voor de bovenwettelijke eisen uit de sectorgids. “De plantaardige sector is proactief op het vlak van voedselveiligheid, kwaliteit, traceerbaarheid en duurzaamheid”, klinkt het bij Vegaplan. “De resultaten van de studie bevestigen de door de landbouwers geleverde inspanningen.”
Lees meer over:

Vegaplan heeft zijn rapport Voedselveiligheid voorgesteld. Uit het rapport blijkt dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwers het zeer goed doen op vlak van voedselveiligheid. De resultaten liggen grotendeels boven 90% conformiteit. Bovendien worden er even goede resultaten geboekt voor vereisten die wettelijk zijn als voor de bovenwettelijke eisen uit de sectorgids. “De plantaardige sector is proactief op het vlak van voedselveiligheid, kwaliteit, traceerbaarheid en duurzaamheid”, klinkt het bij Vegaplan. “De resultaten van de studie bevestigen de door de landbouwers geleverde inspanningen.”

“Voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten zijn meer dan ooit van essentieel belang”, klinkt het bij Vegaplan. “Elk landbouwbedrijf moet daarom voldoen aan de autocontroleplicht. Deze autocontrole stelt dat een landbouwer interne controle moet uitvoeren op zijn bedrijf om zo voedselveiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit van de producten te verzekeren.” Voor de implementatie van deze autocontrole in de praktijk is in overleg met de betrokken sectoren een sectorgids opgesteld die al deze verplichtingen opneemt.

De Vegaplan Standaard, de eerste private kwaliteitsstandaard in ons land, is een lastenboek dat de kwaliteit van de primaire plantaardige producten verzekert, waarbij het de sectorgids integraal opneemt. De Standaard bevat daarnaast nog extra-legale eisen die voortkomen uit overleg tussen landbouworganisaties (FWA-Boerenbond-ABS-CBB), en de vertegenwoordigers van de afnemers van plantaardige producten. In het rapport Voedselveiligheid werden alle eisen - wettelijke en bovenwettelijke - uit de Vegaplan Standaard die verband houden met voedselveiligheid bekeken.

“De eisen werden ingedeeld in drie luiken”, aldus Vegaplan. “Een luik rond kwaliteit, een luik met eisen over de traceerbaarheid van de producten en ten slotte een luik betreffende de meldingsplicht die landbouwers hebben ten aanzien van het FAVV. Voor de eisen die onder deze drie luiken vallen werd gekeken hoeveel percentage van de landbouwers tijdens de audit hiervoor conform scoorde. Hiervoor werden meer dan 18.000 checklists van audits over een periode van drie jaar bekeken.”

“Uit de resultaten blijkt dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwers het zeer goed doen op vlak van voedselveiligheid”, stelt Vegaplan. “De resultaten liggen grotendeels boven 90 procent conformiteit. Opvallend is ook te melden dat even goede resultaten worden teruggevonden voor vereisten die wettelijk zijn als voor de bovenwettelijke eisen uit de Standaard.” Daarnaast is er geen verschil te merken voor het niveau van de verschillende eisen. Even goede resultaten zijn merkbaar voor eisen van niveau 1 (dienen altijd in orde te zijn), niveau 2 (70% van deze eisen moeten in orde zijn) of niveau 3 (aanbevelingen).

“Mijn bedrijf is reeds tien jaar Vegaplan gecertificeerd”, zegt Jean-Pierre van Puymbroek, bestuurder binnen Vegaplan en mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf. “Het biedt verscheidene voordelen. Het lastenboek bevat de vereisten van verschillende afnemers en ik profiteer van de jaarlijkse korting op de FAVV-heffing die een groot deel van de auditkosten dekt. De eisen die hier tegenover staan zijn praktische haalbaar en zijn logisch binnen een goede bedrijfsvoering.”

“Uit het rapport blijkt dat de plantaardige sector is proactief op het vlak van voedselveiligheid, traceerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid”, zegt Vegaplan. “De resultaten van de studie bevestigen de door de landbouwers geleverde inspanningen. We moeten zorgen dat we aan de verschillende verwachtingen beantwoorden, maar we moeten ook realistisch blijven. Onze certificatie moet haalbaar, betaalbaar en controleerbaar blijven. Bovendien moet ze toegankelijk voor een groot aantal landbouwers om de kwaliteit van de Belgische plantaardige producten te waarborgen.”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek