header.home link

“Veel vragen over digitaal kunstmestregister blijven onbeantwoord”

22 juni 2021

BELFertil, de federatie voor de minerale meststoffensector, trekt naar de Raad van State met een verzoek tot vernietiging om komaf te maken met het digitaal kunstmestregister. “Het register zorgt onder andere voor veel rechtsonzekerheid en leidt tot een verstoring van het vrij verkeer van goederen en diensten”, zegt Secretaris-generaal Peter Jaeken.

Lees meer over:

De Vlaamse overheid heeft op 1 januari 2021 het digitaal kunstmestregister geïmplementeerd, onder meer als antwoord op de stagnerende waterkwaliteit. Het register moet in de eerste plaats een realistisch beeld geven van de werkelijke hoeveelheid kunstmest die op de Vlaamse velden belandt. Uit cijfers van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is immers gebleken dat een kwart van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80 procent van de gebruikte hoeveelheid kunstmest doorgeeft aan de overheid. Er belandt in werkelijkheid dus meer kunstmest op de velden dan wordt aangegeven en dat is nefast voor de waterkwaliteit.

In januari trokken sectororganisaties Fegra, Vegrom en BELFertil al fel van leer tegen het nieuwe registratiesysteem dat volgens hen zinloos is en een overbodige administratieve last. Nu gaat BELFertil nog een stap verder en dient het een verzoek tot vernietiging in bij de Raad van State.

De sectororganisatie van de minerale meststoffen benadrukt de rol van de landbouwsector om terug aan te knopen met een positieve trendlijn op vlak van de waterkwaliteit. “Als sector zijn wij niet tegen een proportionele en functionele registerplicht en betere data voor het beleid. Maar wel tegen een invulling die zijn doel voorbijschiet, en die de Europese regels van bemestingsproducten en vrij verkeer van goederen en diensten niet respecteert. Door de manier waarop het register op dit moment in elkaar steekt, zal het geen bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van ons water”, stelt Peter Jaeken, Secretaris-generaal van BELFertil.

De organisatie wijst erop dat Vlaanderen niet alleen een transit-hub is, maar ook een productiecluster voor de sector van bemestingsproducten en gelijkaardige grondstoffen. “Meer dan 90 procent wordt niet gebruikt op Vlaamse landbouwgrond”, aldus Jaeken. “Ik zie niet in dat een hoogfrequente registratie van export naar pakweg China of Brazilië relevant kan zijn in deze context.”

Door de manier waarop het register in elkaar steekt, zal het geen bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit

Peter Jaeken - Secretaris-generaal BELFertil

De federatie legde al tal van bezwaren op de onderhandelingstafel. “Maar we moeten vaststellen dat deze niet hebben geleid tot een wezenlijke bijsturing van de regeling. Het is nochtans perfect mogelijk om de relevantie informatie te verzamelen op een manier die het handelsverkeer niet belemmert”, stelt Jaeken.

De topman van BELFertil ziet tal van de redenen om naar de Raad van State te trekken, zoals het disproportionele karakter van de maatregelen, de gebrekkige rechtsgrond, de potentiële concurrentieverstoring, de miskenning van voorafgaande overleg- en adviesverplichtingen, het gebrek aan rechtszekerheid gekoppeld aan zeer hoge administratieve boetes en de verstoring voor het vrij verkeer van goederen en diensten via Vlaanderen. “De brede interpretatie door de bevoegde administratie van de opgelegde verplichtingen en haar communicatie daaromtrent, hebben onze bezwaren bovendien nog verder geaccentueerd.”

BELFertil staat open voor verder overleg omtrent de waterkwaliteit in Vlaanderen, inclusief het uitwerken van een gedragen, werkbaar, functioneel en proportioneel register. “De hele sector van de mest- en bemestingsproducten moet hier zijn steentje toe bijdragen. Zo is er de voorbije 20 jaar vooral geïnvesteerd in de reductie van emissies tijdens de productie en in producten die de efficiëntie van het nutriëntengebruik moeten verhogen. Op dat laatste punt zijn de voorbije jaren diverse initiatieven opgestart, en is er nog sterke vooruitgang mogelijk om de socio-economische context te verzoenen met een vermindering van verliezen naar het leefmilieu. Om dit te bereiken zullen onderzoek, overheid en industrie wel constructief moeten samenwerken.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek