header.home link

Digitaal kunstmestregister in voege vanaf 15 april 2021

23 maart 2021

Vanaf 15 april 2021 zijn landbouwers en handelaars verplicht om hun kunstmestgebruik en kunstmeststromen in een digitaal register op het Mestbankloket door te geven. Dit digitale kunstmestregister moet zorgen voor een meer oordeelkundige bemesting, zegt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Omdat er veel kritiek kwam op de administratieve rompslomp die het kunstmestregister met zich zou meebrengen, werd in een aantal versoepelingen voorzien.

Lees meer over:

Uit controles blijkt dat een kwart van de landbouwers minder dan 80 procent van de gebruikte hoeveelheid kunstmest doorgeeft aan de overheid. “Er belandt dus meer kunstmest op de velden dan wordt aangegeven en dat is nefast voor de waterkwaliteit”, stelt Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA). Om de kunstmeststromen en het kunstmestgebruik beter in kaart brengen en een betere handhaving mogelijk maken, wou ze alle handelaars van kunstmeststoffen en landbouwers verplichten een accuraat digitaal kunstmestregister bij te houden vanaf 1 januari 2021.

Die datum bleek echter onhaalbaar omdat er nog steeds geen goedgekeurd besluit was van de Vlaamse regering. Bovendien kwam er zowel van de landbouworganisaties als van sectororganisaties Fegra, Vegrom en BelFertil heel wat kritiek op het kunstmestregister. “Onwerkbaar in de praktijk, regelneverij, een zinloze en overbodige extra administratieve last, disproportioneel en niet efficiënt”, waren een greep van kritieken op het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering.

Uitgelicht
VLM loopt vooruit op een definitieve goedkeuring van het wetgevend kader van het digitaal kunstmestregister. Dat zeggen sectororganisaties Fegra, Vegrom en BelFertil die de re...
14 januari 2021 Lees meer

Om aan die kritiek tegemoet te komen, hebben bevoegd minister Zuhal Demir en VLM een aantal wijzigingen aangebracht aan het principieel goedgekeurde besluit van oktober. “Dit doen we om de administratieve inspanningen in evenwicht te brengen met de doelstellingen”, zegt Demir, “want ik erken dat het digitaal kunstmestregister een engagement van de gebruikers vraagt.”

Ik erken dat het digitaal kunstmestregister een engagement van de gebruikers vraagt

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Versoepelingen voor landbouwers

Voortaan krijgen landbouwers zeven dagen de tijd om zowel het verhandelingsregister als het gebruiksregister voor kunstmest op het Mestbankloket in te vullen. “Eerder werd al afgesproken dat voor de meeste landbouwers evenwel een overgangsmaatregel geldt, waarbij ze in 2021 de activiteiten moeten registreren binnen de 30 dagen. Het nieuwe besluit bevat nog extra overgangsmaatregelen voor de invultermijn van het handelsregister”, legt VLM uit.

Wanneer landbouwers kunnen aantonen dat ze oordeelkundig bemesten, dan mogen ze tot het einde van de volgende maand wachten om het register in te vullen. Bovendien moeten ze niet elk gebruik apart noteren. “Zij mogen per perceel en mestsoort een totaal invullen voor de volledige maand”, luidt het. Oordeelkundige bemestingen aantonen, kan via de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. “Elke landbouwer kan zo’n vrijstelling aanvragen. Een vrijstelling kan echter pas worden verleend na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu”, aldus VLM.

Versoepelingen voor kunstmesthandelaars

Ook voor kunstmesthandelaars zijn er aanpassingen voorzien. Die gelden enkel voor export van kunstmest en voor verkopen aan particulieren met een bovengrens van 100 kilo per verkoop. “Handelaars krijgen dan extra tijd om het register in te vullen, namelijk tot het einde van de volgende maand. De verkochte hoeveelheden mogen bovendien worden gesommeerd per meststof per maand”, besluit de Vlaamse Landmaatschappij.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek