header.home link

Uitstel digitaal kunstmestregister tot 1 januari 2021

11 mei 2020
De verplichting om een digitaal kunstmestregister bij te houden vanaf 1 juli 2020 is zowel voor landbouwers als voor de producenten en handelaren van kunstmest uitgesteld tot 1 januari 2021. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de invoering van dit register “onvermijdelijk gepaard met menselijk contact” en dus als gevolg van de coronacrisis moeilijk te realiseren. De verplichting om een papieren versie van het kunstmestregister bij te houden, blijft wel gehandhaafd.

De verplichting om een digitaal kunstmestregister bij te houden vanaf 1 juli 2020 is zowel voor landbouwers als voor de producenten en handelaren van kunstmest uitgesteld tot 1 januari 2021. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de invoering van dit register “onvermijdelijk gepaard met menselijk contact” en dus als gevolg van de coronacrisis moeilijk te realiseren. De verplichting om een papieren versie van het kunstmestregister bij te houden, blijft wel gehandhaafd.

Het beter opvolgen van het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor is een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe mestactieplan (MAP6). Landbouwers moeten daarbij niet alleen aangeven hoeveel kunstmest ze gebruiken, maar ze moeten ook “op regelmatige wijze” een aankoopregister bijhouden. Dit houdt in dat er een overzicht moet worden bijgehouden van alle leveringen van kunstmest die stikstof en fosfor bevatten, gestaafd door de nodige documenten. In dit register noteert een landbouwer het type kunstmest dat werd aangekocht, wanneer het werd aangeleverd en door welke leverancier.

Naast een aankoopregister moeten ze ook een gebruiksregister bijhouden waarbij de gebruikte hoeveelheid kunstmest op perceelsniveau wordt bijgehouden. “Concreet omvat dit gebruiksregister gegevens over het type kunstmest dat werd gebruikt, wanneer het werd aangebracht en op welk perceel”, zo laat het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) weten.

Waar het sinds 1 januari 2020 verplicht is voor landbouwers om dit aankoop- en gebruiksregister op papier bij te houden, was het de bedoeling om vanaf 1 juli dit jaar over te stappen naar een digitaal register dat ter beschikking zou worden gesteld op het Mestbankloket. Maar daar heeft de Vlaamse regering nu anders over beslist: door de coronacrisis verschuift de verplichting naar 1 januari 2021.

“De invoering van deze verplichting gaat gepaard met menselijk contact. Zo zijn er overlegmomenten, infovergaderingen en ICT-begeleiding nodig en dat kan nu moeilijk of niet gerealiseerd worden door de maatregelen die zijn uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen”, aldus bevoegd minister Demir. Volgens haar is een vlotte invoering van het digitale kunstmestregister daardoor niet mogelijk en zal er daarom uitstel worden verleend tot 1 januari 2021.  

Beeld: CVBB

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek