header.home link

Varkensketen slaat handen in elkaar om crisis te bedwingen

19 oktober 2021

De verschillende schakels in de varkensketen gaan nauwer samenwerken in een brancheorganisatie. Daartoe hebben zij zich geëngageerd tijdens een tweede uitgebreid overleg dat georganiseerd werd door Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) naar aanleiding van de diepe crisis die de varkenssector treft. De hele sector wil ook verder werk maken van een strategische toekomstvisie.

Lees meer over:
Akkoord varkenssector oprichting brancheorganisatie

De varkenssector schrijft al maanden met rode cijfers. De verliezen stapelen zich op door een combinatie van naweeën van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Wallonië, de coronacrisis en de sterk gestegen veevoederprijzen. Zowat alle ketenpartners trokken al aan de alarmbel en dat leverde al 16 miljoen euro Vlaamse steun. De Europese landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski had echter geen oor naar de vraag van ons land om Europese steun, nochtans schaarden 23 lidstaten zich achter de Belgische oproep.

Uitgelicht

Crevits wijst partners varkensketen op verantwoordelijkheid

nieuws
16 september 2021 Lees meer

Half september riep minister Crevits de ketenpartners een eerste keer samen om naar structurele oplossingen te zoeken voor de crisis in de varkenssector. Ze kregen daar een drieledige opdracht mee van de minister: zorgen voor prijstransparantie, een brancheorganisatie oprichten en zoeken naar manieren waarop er meerwaarde kan gecreëerd worden. Filip Fontaine, algemeen directeur van VLAM en voorzitter van Belpork werd aangesteld als facilitator om via bilaterale overlegmomenten tot resultaat te komen.

Brancheorganisatie als strategisch platform van varkenssector

Dinsdagnamiddag zaten de ketenpartners opnieuw samen met Crevits. Daar gaven landbouworganisaties ABS en Boerenbond, de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en de Belgian Feed Association (BFA) te kennen dat ze samen een brancheorganisatie willen oprichten. Ze ondertekenden een engagement om dat in november te realiseren. “Het is hoopgevend dat vandaag de eerste stappen zijn gezet naar meer samenwerking in de hele keten, van varkenshouder tot verkoper”, aldus de minister. “Met de komst van een brancheorganisatie kan de sector zich gezamenlijk sterker maken op het vlak van de handel en de verwerking.”

“Deze brancheorganisatie voor varkens, BO Varkens, wil uitgroeien tot een strategisch platform van de varkenssector”, klinkt het. De organisatie verenigt de primaire productie, de eerste verwerking en de voedersector en kan internationale contacten en samenwerkingen opzetten. “Voordeel van zo’n erkenning is dat zij formeel het aanspreekpunt voor een hele sector is gezien er met de eerste drie schakels van de keten tot betere en meer gecoördineerde keuzes kunnen komen”, benadrukt Crevits.

Binnen de brancheorganisatie kan er overleg over transparantie in prijzen en kosten plaatsvinden. Bovendien hebben de oprichtende leden zich geëngageerd om gezamenlijk inspanningen te leveren om de sector sterker te maken. “De verschillende schakels zijn immers onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn”, luidt het. In een tweede fase kunnen andere schakels van de keten zoals de vleesverwerkers of de retail toetreden. Ook de toetreding van de Waalse landbouworganisatie FWA is mogelijk.

De marktsituatie vandaag is geen normale situatie omwille van oorzaken die zich buiten de directe invloedsfeer van de varkenshouders bevinden

Hilde Crevits - minister van Landbouw en Voeding (CD&V)

Toekomstvisie met gecoördineerde keuzes

Daarnaast heeft de hele sector, van primaire producenten tot en met retail, zich geëngageerd een sectorbrede verduurzaming van de varkensketen te realiseren en te zoeken naar de creatie van lokale meerwaarde. “De varkenssector staat immers voor grote uitdagingen op het vlak van productie, afzet en verduurzaming”, meent de minister. “Op vlak van verduurzaming, rendabiliteit, meerwaardecreatie en promotie dringt een doordachte aanpak zich op. Belangrijk is om de sector een toekomst op termijn te geven door gecoördineerd keuzes te maken waaraan iedere schakel zijn verantwoordelijkheid in opneemt.”

Crevits laat tot slot nog weten dat ze blijft ondertussen aandringen op een gecoördineerde actie van de Europese Unie. Vorige week kreeg ze daarvoor de steun van 23 lidstaten, maar Europa houdt momenteel de boot nog af. “De marktsituatie vandaag is geen normale situatie omwille van oorzaken die zich buiten de directe invloedsfeer van de varkenshouders bevinden”, aldus de minister.


Op Facebook geeft Bart Vergote, woordvoerder varkenshouders van ABS, een kort overzicht van wat er allemaal nog uit het ketenoverleg is gekomen:

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek