header.home link

Varkens en koeien beter dan kippen voor Europese kringlooplandbouw

10 januari 2022

Een Europese kringlooplandbouw is niet verzoenbaar met de aanbevelingen van het EAT-Lancet referentiedieet. Runderen en varkens zijn namelijk interessanter voor circulaire productie van pluimvee. Dat staat in een onderzoek dat in Nature verscheen.

Lees meer over:

Het EAT-Lancet dieet is omstreden, maar wel op korte tijd uitgegroeid tot de een globale standaard van wat iedereen binnen de draagkracht van de planeet kan eten. Volgens critici zouden de planetair gestandaardiseerde aanbevelingen lokale voedselculturen vernietigen, maar nu is ook voor het eerst de samenhang met de  kringloopgedachte onderzocht.

Vandaag wordt 40 procent van het beschikbare akkerland gebruikt voor diervoeders. Bij kringlooplandbouw worden dieren maximaal gevoed met “biomassa met een lage opportuniteitskost”, dat zijn voederbronnen die niet concurreren met voedsel voor menselijke consumptie. Concreet gaat het dan over restproducten uit de voederindustrie zoals aardappelschillen, diermeel of gras.

Uitgelicht
Begin dit jaar werd in het gerenommeerde medische blad ‘The Lancet’ het ideale voedingspatroon voor de planeet en haar groeiende bevolking voorgesteld, het zogenaamde EAT-diee...
18 april 2019 Lees meer

De onderzoekers rekenden drie scenario’s na: één waarbij de aanbevelingen van de EAT-Lancet-commissie werden gevolgd met nadruk op volle granen, een tweede scenario waarbij vooral met geraffineerde granen werd gewerkt en ten slotte een scenario waarin het productiepotentieel van circulaire landbouw werd nagegaan ten opzichte van de EAT-aanbevelingen.

Varken kringloopkampioen

Vooral kippen – nochtans geroemd om hun efficiënte voederconversie – zouden in het circulaire model in de verdringing komen. Op basis van alleen volle granen zou het zelfs niet lukken om eieren of vleeskippen te produceren. Varkens en runderen daarentegen doen het goed in de kringlooplandbouw. Runderen doen het goed doordat ze gras in melk omzetten, waarbij de reforme koeien worden gebruikt voor vleesproductie. Varkens zijn dan weer het best in het verwerken van de reststromen. Een Europese circulaire varkenshouderij kan 44 gram varkensvlees per dag per hoofd van de bevolking produceren, of meer dan 6 keer de aanbevolen hoeveelheid van het EAT-Lancet-dieet. Voor melk gaat het over 529 gram per dag of twee keer de aanbeveling.

potentieel circulair

Samen zorgen de runderen en varkens voor een uitgebalanceerde profiel van nutriënten: “Melk bevat relatief hoge hoeveelheden calcium, terwijl rundsvlees en varken hoogkwalitiatieve bron zijn van beschikbare vitamine B12 en zink. Elk dier heeft met andere woorden unieke capaciteiten om reststromen te converteren specifieke nutriënten.”

Ook de effecten op het landgebruik werden nagegaan. Voor het EAT-Lancet dieet is zo’n 0,22 hectare akkerland per wereldbewoner per jaar nodig. Het circulaire productiemodel voor Europa zou 0,12 hectare akkerland en 0,09 hectare grasland nodig hebben.  

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek