header.home link

VABS zet vrouwen op voetstuk tijdens landbouwSTERdag

24 september 2019
Met een verwendag voor maar liefst 200 landbouwvrouwen vroeg Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat (VABS) aandacht voor het statuut van vrouwen in de land- en tuinbouw. “Onze sector wordt vooral geassocieerd met mannen, met machines, met een technische wereld. Maar vrouwen vervullen op veel landbouwbedrijven heel wat belangrijke taken”, zegt VABS-voorzitter Lut Bellegeer. Met een eerste LandbouwSTERdag vond VABS het dan ook tijd om de landbouwsters eens nadrukkelijk ‘in the picture’ te plaatsen.
Lees meer over:

Met een verwendag voor maar liefst 200 landbouwvrouwen vroeg Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat (VABS) aandacht voor het statuut van vrouwen in de land- en tuinbouw. “Onze sector wordt vooral geassocieerd met mannen, met machines, met een technische wereld. Maar vrouwen vervullen op veel landbouwbedrijven heel wat belangrijke taken”, zegt VABS-voorzitter Lut Bellegeer. Met een eerste LandbouwSTERdag vond VABS het dan ook tijd om de landbouwsters eens nadrukkelijk ‘in the picture’ te plaatsen.

Van ’s morgens tot in de late namiddag kregen de vrouwelijke land- en tuinbouwers een interessant programma voorgeschoteld in het Cultuurcentrum in Lokeren. De aftrap werd gegeven door Patricia De Clercq die sinds vorig jaar secretaris-generaal is van het Departement Landbouw en Visserij. Volgens haar zijn er maar heel weinig cijfers beschikbaar over vrouwen in de landbouw. Op basis van de statistieken blijkt dat 12 procent van alle land- en tuinbouwers een vrouw is, maar die cijfers zijn in haar ogen ondergewaardeerd. “Op heel wat bedrijven vervullen vrouwen een belangrijke functie. Naast de typische bedrijfsactiviteiten, gaat het vaak ook om verbredingsactiviteiten zoals hoeveverkoop of zorg.”

Ook Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) sprak de VABS-vrouwen toe. Zij wees erop dat vrouwen in de land- en tuinbouw vaak veel onzichtbare taken uitvoeren. Daardoor is er nog steeds een kloof tussen de positie van de man en de vrouw op het bedrijf. “Er is de loon- en de pensioenkloof, maar ook de ongelijke toegang tot allerlei middelen op de arbeidsmarkt. Vaak zijn vrouwen ook ondervertegenwoordigd bij de besluitvorming”, stelt Vautmans. Ze is van mening dat de sociale status van Europese landbouwvrouwen dringend aan opwaardering toe is. “We moeten meer vrouwen hebben die een eigen landbouwbedrijf leiden. Vandaag is dat in Vlaanderen amper 12 procent, Europees gezien bedraagt het gemiddelde 30 procent.”

In de namiddag konden de aanwezige landbouwsters kiezen uit een breed pallet aan workshops, gaande van kleur- en stijladvies, groendecoraties met producten van bij ons, djembe-sessies of eerste hulp bij kinderkwaaltjes op de boerderij. VILT-directeur Griet Lemaire gaf een workshop over het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw en de belangrijke rol die landbouwsters daarbij vervullen. Op basis van het laatste onderzoek dat VILT liet uitvoeren naar het imago van de sector in 2017 gaf ze tal van praktische tips over hoe landbouwsters zichzelf, hun bedrijf en hun sector in een beter daglicht kunnen stellen.

Zo zijn er veel gelegenheden waarbij je bewust of onbewust kan communiceren over landbouw: aan de schoolpoort, bij de bakker, wanneer je groepen op je bedrijf ontvangt of in de media. “Belangrijk is dat je offensief communiceert en niet defensief. Met dooddoeners als ‘het zou nog eens oorlog moeten worden…’, bereik je weinig tot niets”, aldus Griet Lemaire. Vaktermen of termen die maatschappelijk moeilijk liggen, zoals vetbeesten of droge koeien, kan je beter vermijden. De sector moet ook transparant durven zijn. Als er iets nog niet is zoals de maatschappij het wenst, dan leg je beter gewoon uit waarom dit zo is. Heel vaak tonen mensen daar begrip voor.

Tot slot is het ook niet goed om een ‘wij-zij’ verhaal op te hangen. “Landbouwers hebben nogal vaak de neiging om zich te distantiëren van de burger, terwijl je hem beter de hand reikt. Ook binnen de sector worden die ‘wij-zij’ verhalen vaak gehanteerd, denk maar aan de biosector die zich afzet tegen de gangbare landbouw of de kleinschalige bedrijven die kritiek leveren op de grote bedrijven. De landbouwsector is zeer divers en dat is juist één van zijn troeven. Omarm die diversiteit ook en speel die uit als een unieke waarde”, klonk het advies nog.

Beeld: Hans Aelbrecht

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek