header.home link

Tom Vandenkendelaere verkiest mandaat in Europa boven Belgapom

26 oktober 2020

Voormalig Europees parlementslid voor CD&V Tom Vandenkendelaere wordt dan toch niet de nieuwe CEO van Belgapom, de beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en -verwerking. Nu Kris Peeters vice-voorzitter wordt van de Europese Investeringsbank, zal Vandenkaelere hem vervangen in het Europees Parlement. Normaal moest hij op 1 januari 2021 Romain Cools opvolgen aan het hoofd van Belgapom.

Lees meer over:

In juli kondigde Belgapom aan dat Tom Vandenkendelaere de opvolger zou worden van Romain Cools die drie decennia lang actief was als algemeen secretaris van Belgapom. Nu laat die eerste weten dat hij zijn mandaat bij Belgapom niet zal opnemen. “Life is what happens to you while you are busy making other plans”, citeert Vandenkendelaere John Lennon. “Ik was heel graag CEO van Belgapom geworden, maar ik word geroepen om een andere, eveneens belangrijke opdracht opnieuw op te pikken.”

Een mandaat van Europees parlementslid is onverenigbaar met een functie bij Belgapom. “De keuze die ik diende te maken, was erg moeilijk maar ik maakte ze in eer en geweten. Bovendien kan ik in het Europees Parlement beter dan waar ook de bezorgdheden van de Belgische aardappelsector opnemen. Landbouw is de belangrijkste bevoegdheid van de Europese Unie en wordt straks opnieuw één van mijn speerpunten. Met dossiers als de brexit, vrijhandelsakkoorden die onder druk komen te staan, de Green Deal, enz. zal echter snel duidelijk worden hoe belangrijk het is om op Europees niveau gehoord en vertegenwoordigd te worden. De sector kan op mij rekenen”, reageert Tom Vandenkendelaere.

In het Europees Parlement kan ik beter dan waar ook de bezorgdheden van de Belgische aardappelsector opnemen

Tom Vandenkendelaere - Opvolger Kris Peeters in het Europees Parlement

De Belgapom-leden keken nochtans uit naar een samenwerking met Vandenkendelaere om de Belgische aardappelsector verder uit te bouwen als een duurzame sector en door de woelige wateren te loodsen waarin de wereld nu is terechtgekomen. “Maar we begrijpen zijn beslissing om in het EU-parlement zijn werkzaamheden, die hij tijdens zijn vorige mandaat succesvol heeft uitgevoerd, opnieuw op te nemen. We wensen hem daarbij veel succes en hopen dat onze sectorfederatie op zijn medewerking kan blijven rekenen”, aldus Belgapom-voorzitter Marc Van Herreweghe die zijn mandaat als voorzitter verlengd zag.

Romain Cools, die normaal vanaf 1 januari 2021 nog zes maanden een rol als adviseur bij Belgapom zou opnemen, blijft aan tot wanneer de sectorfederatie een nieuwe CEO heeft gevonden.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek