header.home link

Teler kan perceelsinfo digitaal delen met verwerkers

13 maart 2018
Vegaplan, de kwaliteitsstandaard voor plantaardige producenten, biedt landbouwers de mogelijkheid om hun teeltfiches voortaan digitaal in te vullen via een nieuwe applicatie. Die is gratis en kan te allen tijde digitaal geraadpleegd en aangepast worden. Indien ze dit wensen, kunnen landbouwers de teeltfiches op een eenvoudige manier delen met hun afnemers van bijvoorbeeld aardappelen of suikerbieten. Vanuit Vegaplan wordt er meteen bij gezegd dat het geen verplichting is. Wie de registratie liever op papier doet of met ander IT-programma is ook in orde met de Vegaplan-certificatie.
Lees meer over:

Vegaplan, de kwaliteitsstandaard voor plantaardige producenten, biedt landbouwers de mogelijkheid om hun teeltfiches voortaan digitaal in te vullen via een nieuwe applicatie. Die is gratis en kan te allen tijde digitaal geraadpleegd en aangepast worden. Indien ze dit wensen, kunnen landbouwers de teeltfiches op een eenvoudige manier delen met hun afnemers van bijvoorbeeld aardappelen of suikerbieten. Vanuit Vegaplan wordt er meteen bij gezegd dat het geen verplichting is. Wie de registratie liever op papier doet of met ander IT-programma is ook in orde met de Vegaplan-certificatie.

Om te kunnen voldoen aan de Vegaplan Standaard dienen landbouwers op hun bedrijf bepaalde zaken te registreren. Zo dient de landbouwer alle toegepaste gewasbeschermingsmiddelen te noteren. Voor aardappelen, groenten, fruit en hop is een correct ingevulde teelt- en perceelfiche vereist met onder meer ook de registratie van bemesting, en eventuele irrigatie.

Voortaan kan die registratie digitaal. Deze applicatie is gratis beschikbaar via de databank van Vegaplan voor alle gecertificeerde landbouwers. Eenmaal ingelogd kan de landbouwer de certificatiestatus van zijn bedrijf raadplegen. In deze databank onder het extra tabblad ‘mijn teeltfiches’ kunnen percelen worden gedefinieerd en vervolgens ook teelt- en perceelfiches worden ingevuld. Aan een perceel koppelt de gebruiker gegevens inzake bemesting, gewasbescherming, irrigatie, bodemanalyse, historiek in voorvruchten, enz.

Bijkomend voordeel van het systeem is dat landbouwers hun teeltfiches op één centrale plaats kunnen bewaren en, indien nodig, op een eenvoudige wijze ter beschikking kunnen stellen aan hun afnemers. Afnemers van landbouwproducten die aangesloten zijn bij Vegaplan kunnen de teeltfiches van landbouwers consulteren als die laatste daarmee instemmen. Papieren registratie of andere digitale teeltregistraties die aan de Vegaplan-vereisten voldoen, blijven steeds geldig.

Meer info: Handleiding digitale teeltfiche

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek