header.home link

Strengere mestregel moet waterkwaliteit verbeteren

25 februari 2020
MAP 6 voorziet in een nieuwe maatregel voor percelen in gebiedstype 2 en 3, waar de waterkwaliteit het slechtst is. Bemesten is slechts toegestaan als de landbouwer, die het perceel gebruikt op 1 januari en dus de bemestingsrechten heeft, ook de hoofdteelt verbouwt. Op die manier kan hij er beter op toezien dat de bemesting correct gebeurt.
MAP 6 voorziet in een nieuwe maatregel voor percelen in gebiedstype 2 en 3, waar de waterkwaliteit het slechtst is. Bemesten is slechts toegestaan als de landbouwer, die het perceel gebruikt op 1 januari en dus de bemestingsrechten heeft, ook de hoofdteelt verbouwt. Op die manier kan hij er beter op toezien dat de bemesting correct gebeurt.
Cultuurcontracten, of seizoenspacht, laten landbouwers toe om onderling grond te ruilen voor een periode van minder dan één jaar. In het kader van teeltrotatie geeft hen dit extra mogelijkheden, vooral voor de aardappel-, groente- en vlassector. Tot voor kort kon via de verzamelaanvraag een onderscheid gemaakt worden tussen degene die verantwoordelijk is voor de bemesting en degene die de teelt verbouwt.
 
De nieuwe maatregel in MAP6 stelt dat als de landbouwer die het perceel aangeeft op de verzamelaanvraag op 1 januari en 31 mei niet dezelfde is, het perceel heel het jaar niet bemest mag worden met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen. De landbouwer die een perceel in de verzamelaanvraag aangeeft op 1 januari en dus de bemestingsrechten heeft, moet ook de hoofdteelt op het perceel verbouwen. De hoofdteelt is de teelt die op 31 mei op het perceel staat.
 
Voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het logischer dat de verantwoordelijkheid voor de bemesting bij de landbouwer van de hoofdteelt ligt, omdat hij de vruchten draagt van de bemesting. “Er zal op die manier zorgvuldiger bemest worden volgens het 4J-principe: juiste tijdstip, juiste dosis, juiste mestsoort en juiste bemestingstechniek”, zegt Els Seghers van VLM. “Zeker in gebiedstype 2 en 3 waar nog een grote verbetering van de waterkwaliteit nodig is, is dat van groot belang. De metingen in het najaar hebben immers aangetoond dat er hogere nitraatresidu’s op een perceel achterblijven, als de landbouwer met de bemestingsrechten niet de hoofdteelt verbouwt.”
 
Dit strengere mestbeleid lijkt in strijd met de pachtwetgeving. Dit probleem signaleerde Bart Dochy (CD&V) recent aan Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). Maar VLM wijst erop dat enkel de verantwoordelijk verschuift van verhuurder naar huurder. De verhuurder moet in het kader van een cultuurcontract blijven instaan voor de bemesting en kan de bemesting aantonen met transportdocumenten (mestafzetdocumenten of burenregeling) tussen hem en de huurder. Hierdoor weet de huurder exact hoeveel mest er op het land belandt voor zijn teelt.
 
Meer info over de nieuwe maatregel vind je op de website van VLM.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek