header.home link

Slachtingen runderen en varkens op laagste niveau in 30 jaar

22 februari 2023

In België zijn vorig jaar net geen 310 miljoen dieren geslacht, een daling van twee procent tegenover 2021. Dit blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Vooral de daling van het aantal varkensslachtingen met bijna tien procent, tot een niveau van 30 jaar geleden, is opmerkelijk. Ook het aantal runderslachtingen daalde met twee procent en ligt op het laagste niveau in minstens 40 jaar. Vergrijzing in de rundveehouderij en crisis in de varkenshouderij zijn mogelijke verklaringen.

varken-1250

Zowat in alle categorieën was er vorig jaar een daling van het aantal slachtingen, met uitzondering van de geiten. De opvallendste daling valt op te merken in de varkenssector. Vorig jaar werden er 10,5 miljoen varkens geslacht, negen procent minder dan het jaar ervoor (11,6 miljoen). Michael Gore gedelegeerd bestuurder van FEBEV wijst op een combinatie van factoren maar ziet in de cijfers een weerspiegeling van de crisis in de varkenshouderij. “Door de aanhoudende slechte prijsvorming en een onzeker wettelijke kader hebben er vorig jaar veel varkenshouders de brui aan gegeven. Daardoor werden er minder varkens gehouden en vonden er minder slachtingen plaats."

Het onzekere wettelijke kader en dito overheidsbeleid doet het vertrouwen in de sector geen goed. "Het gebrek aan daadkracht of de bewuste onzekerheid die gestuurd wordt op beleidsniveau zorgt op vandaag voor een tekort aan perspectief bij jonge boeren. Er is zelfs geen garantie dat innovatieve maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren überhaupt in overweging zullen genomen worden", aldus Gore.

Ook de vraag naar varkensvlees zit al tijden tegen en heeft de crisis mee in de hand gewerkt. Gore wijst op de coronapandemie en de verminderde vraag naar varkensvlees vanuit de EU richting China. "Laat ons ook niet vergeten dat we hierbij nog altijd de gevolgen dragen van de Afrikaanse varkenspest sinds 2018 waardoor nog niet alle markten open zijn voor onze exporteurs. De combinatie van deze elementen maakt dat er minder varkens werden gehouden en minder slachtingen plaats hebben gevonden.”

Vergrijzing

Het aantal geslachte runderen belandde vorig jaar op het laagste niveau in minstens 40 jaar (de statistieken gaan terug tot 1981). Het waren er vorig jaar zo’n 755.000, twee procent minder dan in 2021. "Hiermee wordt de dalende trend, ingezet in 2017, verder bevestigd", stelt Statbel. Dat jaar was er een piek met ruim 920.000 geslachte runderen, maar sindsdien daalde dat aantal met bijna een vijfde (18 procent).

De daling van het aantal geslachte runderen heeft volgens Gore geen economische grondslag, omdat de prijsvorming vorig jaar behoorlijk was. “De continue daling van het aantal slachtingen is veeleer een afspiegeling van de vergrijzing in de sector. De leeftijd van de gemiddelde rundveehouder ligt boven de 55 jaar en er is onvoldoende opvolging.” Door de vergrijzing neemt de rundveestapel af en worden er uiteraard minder runderen aangeboden bij de slachthuizen.

Alhoewel het gebrek aan opvolging mede verklaard kan worden door de onzekerheid op politiek vlak, staat de populariteit van de rundveehouderij an sich onder druk. “Alhoewel het stikstofprobleem in Wallonië niet speelt, zie je daar ook vergrijzing in de sector en een gebrek aan opvolgingskandidaten", vertelt Gore.

vleesveevleeskoewitblauw

Zelfvoorzienendheid en marges

Behalve dat de zelfvoorzienendheid van de rundveeproductie in ons land volgens Gore langzaamaan in het gedrang komt, heeft de daling van het aantal slachtingen ook een grote impact op de werking van de slachthuizen. “Een daling van het aantal varkensslachtingen met een miljoen heeft een grote impact op de marges van slachterijen. Terwijl zij te maken hebben met oplopende kosten, worden er minder dieren voor de slacht aangenomen”, aldus de belangenvertegenwoordiger die aangeeft dat ons land 25 varkensslachterijen telt waaronder veel kleintjes. “Eén miljoen varkens komt neer op de capaciteit van één groot slachthuis”, zegt hij.

De varkens nemen op basis van het gewicht nog steeds wel het grootste aandeel in het aantal slachtingen in België in: 1,03 miljard kilogram, oftewel 60 procent van het totale geslacht gewicht in 2022. In absolute aantallen worden er vooral kippen geslacht in België. In 2022 ging het om 298 miljoen stuks, twee procent minder dan het jaar ervoor. Elke maand werden er in België vorig jaar gemiddeld 25 miljoen kippen geslacht, 877.000 varkens, 63.000 runderen, 60.000 kalkoenen, 8.000 schapen, 3.000 eenden, 2.000 geiten en 110 paarden.

Bron: Eigen berichtgeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek