header.home link

Schauvliege voorziet in instrumentarium voor betonstop

19 september 2017
Het ontwikkelingsrecht op bouwgrond ruilen, een hogere vergoeding voor planschade en een hogere heffing voor een bestemmingswijziging die gunstig uitpakt voor de eigenaar (planbaten). Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) komt op de proppen met instrumenten om het verzet tegen de betonstop te slopen, weten Het Laatste Nieuws en De Morgen. Op Radio 1 legt ze uit dat planschade geen onteigening betreft, maar een bestemmingswijziging van bijvoorbeeld bouw- of industriegrond naar natuur of recreatie. Tot dusver kreeg de eigenaar slechts 80 procent van het waardeverlies vergoed. Dat wil de minister met haar voorstel van instrumentendecreet optrekken tot 100 procent.
Lees meer over:

Het ontwikkelingsrecht op bouwgrond ruilen, een hogere vergoeding voor planschade en een hogere heffing voor een bestemmingswijziging die gunstig uitpakt voor de eigenaar (planbaten). Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) komt op de proppen met instrumenten om het verzet tegen de betonstop te slopen, weten Het Laatste Nieuws en De Morgen. Op Radio 1 legt ze uit dat planschade geen onteigening betreft, maar een bestemmingswijziging van bijvoorbeeld bouw- of industriegrond naar natuur of recreatie. Tot dusver kreeg de eigenaar slechts 80 procent van het waardeverlies vergoed. Dat wil de minister met haar voorstel van instrumentendecreet optrekken tot 100 procent.

De kritiek van coalitiepartners N-VA en Open Vld was niet mals op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Maar de CD&V-minister heeft niet stilgezeten deze zomer en pakt uit met instrumenten die het draagvlak bij de Vlaming moet vergroten om in stads- en dorpskernen te gaan wonen. Met haar instrumentendecreet wil Schauvliege het niet meer aansnijden van bepaalde gebieden beter verteerbaar maken. "En zonder die tools, kan ik niet werken", stelt ze scherp. "Het is een noodzakelijke horde die we moeten nemen voor een betonstop tegen 2040."

Naar het voorbeeld van landbouwers die gronden ruilen in het kader van een ruilverkaveling of planningsproces wil Schauvliege het ook voor burgers mogelijk maken om een bouwgrond op het platteland in te ruilen voor perceel dichter bij de stad. Ook een projectontwikkelaar kan zijn ontwikkelingsrecht voor een perceel op het platteland ruilen voor bijvoorbeeld een extra verdieping op zijn bouwproject in de stad.

Daarnaast wil de minister eigenaars beter vergoeden wanneer hun grond een andere en minder waardevolle bestemming krijgt in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Vandaag krijgt een eigenaar maar 80 procent van de schade vergoed. Schauvliege wil die vergoeding optrekken tot 100 procent van de huidige waarde. "Draagvlak voor een groenere open ruimte krijg je alleen maar als je mensen financieel juist compenseert voor de verliezen die ze lijden."

Hoeveel haar voorstel gaat kosten, zegt ze niet. "We zijn nog bezig met de ramingen, maar uiteraard zal dit iets kosten. Tegelijk: doe je niets, dan betaal je sowieso de prijs, want het dichtslibben van onze wegen en het aanleggen van nutsleidingen kost ook flink wat aan de belastingbetaler." Het kostenplaatje zal gespreid worden in de tijd want de plannen om de open ruimte beter te beschermen lopen tot 2040. "Op basis van de beschikbare budgetten moeten we als overheid onze verantwoordelijkheid nemen, stap voor stap. Als je draagvlak wil en niet wenst te raken aan het eigendomsrecht, dan moet je mensen voor de volle 100 procent vergoeden."

De planschade kan voor een stuk gefinancierd worden met de planbaten die eigenaars betalen voor de meerwaarde die zij realiseren op hun grond na een bestemmingswijziging. In het voorstel van instrumentendecreet worden deze planbaten opgetrokken. Minister Joke Schauvliege is ervan overtuigd dat de betonstop, de Boskaart en andere initiatieven maar realiseerbaar zijn indien de overheid kan beschikken over een goed begeleidend instrumentarium.

Bron: De Morgen / Radio 1 / Belga

Beeld: Loonwerk Defour

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek