header.home link

Schaft Demir thuisslachting af?

11 mei 2022

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) plant haar hakken in het zand in het dossier-Averbode. Volgens de minister moet er ook voor een particuliere thuisslachting een omgevingsvergunning zijn als slachthuis. Op de website van het departement Omgeving klinkt het nog altijd van niet.

Lees meer over:
varken close-up

“Varkens, schapen, geiten, konijnen, pluimvee en gekweekt wild mogen buiten het slachthuis geslacht worden voor particulier huishoudelijk verbruik, op voorwaarde dat de dieren van tevoren worden bedwelmd en geslacht door een bekwaam persoon”, klinkt het nog altijd op de website van het departement Omgeving. Voor de slachting van varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild moet de eigenaar zich registreren als thuisslachter bij zijn gemeente of bij zijn lokale controle-eenheid van het FAVV en daarnaast een persoonlijke aangifte doen bij de gemeentelijke diensten minstens twee dagen voor de slachting.

Uitgelicht
De paters van Averbode blijven van in de ene onaangename verrassing in de andere vallen. Nadat ze eerder uit het niets een rode PAS-brief kregen, moesten ze nu in de kranten v...
30 april 2022 Lees meer

In een antwoord op een parlementaire vraag van Gwendolyn Rutten (Open Vld) stelt minister Demir dat nu in vraag. Want hoewel er buiten het slachthuis geslacht mag worden, moet de particuliere thuisslachter nu over dezelfde omgevingsvergunning beschikken als een regulier, professioneel slachthuis, waardoor de staande regelgeving rond de particuliere thuisslacht volledig wordt uitgehold.

“Het slachten van vee zit onder rubriek 45.1 van bijlage 1 van VLAREM: ‘de exploitatie van slachthuizen’. De hier aangeduide inrichtingen vallen dus in principe onder de vergunningsplicht. In VLAREM wordt geen onderscheid gemaakt tussen landbouwbedrijven en particulieren”, zei Demir, “Voor het slachten van grootvee, zoals runderen en varkens, wordt in rubriek 45.1 geen ondergrens bepaald. Hierdoor geldt niet alleen de vergunningsplicht vanaf één geslacht dier, maar gelden ook alle toepasselijke – strenge – milieuvoorwaarden voor het slachten van dieren.”

Tinne Rombouts (CD&V) wilde weten of er een onderzoek zal ingesteld worden naar de perslek in het dossier Averbode, maar daar wilde de minister niet op ingaan omdat de advocaat van de paters een juridische stappen heeft ondernomen. “Dat lijkt mij echt wel een majeur probleem dat een dossier tot in de details in de krant te lezen staat, want dat is niet de wijze waarop wij hier in Vlaanderen willen werken en waarop een inspectie kan werken”, zei Rombouts.

Zeer tot ergernis van Demir toonden de beide coalitiepartners van de Vlaamse regering zich weer erg kritisch in het stikstofdossier en nu bij de nieuwe interpretatie van Demir. “Minister, u hebt vandaag een probleem, zowel met uw administraties als met alle steden en gemeenten in Vlaanderen en misschien ook met de federale regelgever, want dit klopt niet. Ik denk, los van de casus Averbode, dat we hier plots de grenzen van het thuis slachten ontzettend verlegd hebben”, besloot Rutten.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek