header.home link

SALV: “Richtlijn oneerlijke handelspraktijken op doordachte manier omzetten”

18 mei 2021

De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) vraagt dat de federale en Vlaamse overheid optimaal afstemmen bij de omzetting van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in nationale wetgeving. “De verbetering van de inkomens van land- en tuinbouwers hier en in het globale zuiden is essentieel voor de integrale verduurzaming van de voedselproductie”, klinkt het. “Handel in landbouw- en voedingsproducten op basis van eerlijke en correcte afspraken, contracten en voorwaarden is een stap in die richting.”

Lees meer over:

De kwetsbare onderhandelingspositie van de land- en tuinbouwer in de keten hindert in vele gevallen een eerlijke inkomensvorming. “Dit vanwege de onevenwichtige verdeling van risico’s, kosten en baten doorheen de ganse keten”, stelt de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV). “Op niveau van België bijvoorbeeld moeten de landbouw- en voedingsproducten van 36.000 landbouwers, 65 visserijbedrijven en 7.500 voedingsbedrijven via slechts zeven inkoopkantoren en 13 supermarktketens hun weg vinden naar vijf miljoen huishoudens en 11,5 miljoen consumenten.”

Uitgelicht
Boeren en tuinders worden regelmatig geconfronteerd met handelspraktijken die ze als onevenwichtig en oneerlijk ervaren. Met de goedkeuring in het Europees Parlement van de ri...
13 maart 2019 Lees meer

Om eerlijke handel te bevorderen wil de Europese Commissie een aantal oneerlijke handelspraktijken bannen. Dat beleid past in een driedelige strategie om de positie van de land- en tuinbouwers in de keten te verstevigen, naast markttransparantie en samenwerking. “We zijn ervan overtuigd dat wanneer deze drie pijlers elkaar versterken, dat zal leiden tot een betere ketenwerking en fair trade”, aldus de SALV. “Vandaar de nood aan goede beleidscoherentie.”

Vanuit die visie geeft de SALV een reeks concrete aanbevelingen bij de omzetting van de Europese richtlijn in nationale wetgeving. “Die gaan onder meer over het toepassingsgebied, de timing, de monitoring en evaluatie en voorwaarden voor promotieacties”, klinkt het. “De bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken dient vooral de weg voor ogen te houden die landbouw- en voedingsproducten volgen van producent tot consument om mogelijk oneerlijk handelsgedrag in de kiem te smoren.”

Grijp dit moment aan om heldere en afdwingbare voorwaarden te stellen voor promoacties

SALV

De adviesraad spoort de overheid ook aan om de omzetting van de richtlijn aan te grijpen om heldere en afdwingbare voorwaarden te stellen voor het voeren van redelijke promotieacties. “Promotieacties kunnen bepaalde landbouw- en voedingsproducten voor de consument in de kijker plaatsen, maar wanneer de mate van promotie doorslaat, heeft dit vaak negatieve effecten op de marges van de leveranciers in de voedselvoorzieningsketen, waarbij de primaire producent als laatste schakel in de keten niet zelden de meeste prijsdruk ondervindt”, klinkt het.

“Bovendien krijgt de consument hierdoor een verkeerd beeld van wat een correcte prijs is voor duurzaam geproduceerd voedsel”, aldus de SALV. “Het is een ideale kans om een duidelijk en afdwingbaar kader te vormen met voorwaarden waarbinnen redelijke promotieacties kunnen worden opgezet. Een inbreuk op dergelijke bepaling zou aangeklaagd en behandeld moeten kunnen worden als oneerlijke handelspraktijk.”

Nog volgens de SALV moet de bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken gelden voor alle spelers in de keten, ongeacht hun economische omvang. “We vragen dan ook om een ruimer toepassingsgebied en de omzetlimiet van 350 miljoen euro uit de richtlijn niet over te nemen”, klinkt het. Al bereikte de raad hierover geen eensgezindheid en nam UNIZO een minderheidsstandpunt in.

Lees het volledige advies hier.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek