header.home link

Runderdrijfmest heeft laagste uitspoeling van nitraten

17 november 2022

Het inzetten van runderdrijfmest in plaats van kalkammonsalpeter (KAS) kunstmest zorgt er voor dat er veel minder nitraat uitspoelt. Dat blijkt uit een tweejarige veldproef van Wageningen Livestock Research en Onderzoekscentrum B-Ware.

Lees meer over:

De vervanging van 60 procent van de jaargift KAS door rundveedrijfmest gaf op uitspoelingsgevoelige, Limburgse zandgrond een 35 procent tot 44 procent lagere uitspoeling, schrijft onderzoeker Herman de Boer van Wageningen Livestock Research. Bij een vergelijking van louter kunstmest met alleen drijfmest was de uitspoeling zelfs 57 tot 74 procent lager.

De uitkomsten zijn relevant omdat melkveehouders de komende drie jaar het gebruik van dierlijke mest op grasland moeten afbouwen. Hierdoor zou de nitraatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater moeten afnemen. “Maar dat kan voor grasland andersom uitpakken”, zegt onderzoeker Herman de Boer van Wageningen Livestock Research. “Blijvend grasland heeft al een relatief lage uitspoeling. Als het aandeel drijfmest in de bemesting hoger is, blijkt de uitspoeling nog lager. Afbouw van het huidige aandeel drijfmest, en aanvulling van het verschil met minerale meststoffen, zal op grasland de nitraatuitspoeling niet verlagen maar verhogen.”

Groter verschil na droog seizoen

De experimentele resultaten zijn een bevestiging van een hypothese uit een eerdere literatuurstudie, klinkt het in Wageningen. Ook bevestigd werden eerdere hypotheses dat het verschil in uitspoeling tussen drijfmest en kunstmest groter zou zijn na een droog dan na een “nat” groeiseizoen, en dat nitraat ook in het groeiseizoen naar grotere diepte kan spoelen.

Na het eerste (droge) groeiseizoen spoelde gemiddelde 73 mg nitraat uit bij bemesting met alleen kunstmest en 41 mg wanneer 60 procent drijfmest werd gebruikt. Na het tweede (‘natte’) groeiseizoen waren de concentraties respectievelijk 49 en 32 mg. In het natte jaar gaf runderdrijfmest de allerlaagste uitspoeling: 11 mg of 74 procent minder dan de controleproef.

Het onderzoek was onderdeel van een groter onderzoek naar de werking van zeoliet, dat werd gefinancierd door het Mesdag Zuivelfonds, LTO Noord, de PPS Ruwvoer en Bodem, Provincie Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg.

Bron: WUR

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek