header.home link

Rendabiliteit gemiddeld Vlaams melkveebedrijf boomde in 2022

9 februari 2023

De hoge melkprijzen van 2022 hebben de beschikbare cashflow op een melkveebedrijf gemiddeld opgekrikt naar 22 cent per liter, tegenover gemiddeld 10 cent de voorbije zes jaar. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van KBC en het bevestigt volgens de bank dat de inkomsten de uitgaven vorig jaar ruim overstegen in de melkveehouderij. Uit de KBC-analyse blijkt ook dat de cashflow in de laatste maanden van het jaar wel weer licht terugliep, een ontwikkeling die zich vermoedelijk zal voortzetten in de volgende maanden.

Lees meer over:

De voorbije zes jaar bedroeg de beschikbare cashflow gemiddeld net geen tien cent per liter melk, zo blijkt uit de conjunctuurbarometer voor de intensieve veehouderij die elk kwartaal gepubliceerd wordt door KBC. Cashflow, het verschil tussen de reële inkomsten en uitgaven (wat er dus overblijft), is volgens de bank de meest adequate parameter om de rendabiliteit van een bedrijf of sector uit te drukken. In het crisisjaar 2015-2016 werden voor het laatst negatieve cashflows genoteerd in de melkveehouderij.

In de zomer van 2020 kende de rendabiliteit het laagste punt in de voorbije zes jaar met een gemiddelde beschikbare cashflow van ongeveer twee cent per liter. Dit dieptepunt was volgens de bank het gevolg van de coronacrisis die zorgde voor verstoringen in de logistiek, de verwerking en de afzet van melk- en zuivelproducten onder andere naar China.

Vanaf de zomer van 2021 tot oktober is er een continue stijging van de melkprijs en de beschikbare cashflow te zien tot een nooit geziene piek van respectievelijk 61 cent en 28 cent per liter.  Sectorgemiddeld werd een beschikbare cashflow van 22 cent per liter melk over 2022 gerealiseerd “En dat ondanks een sterke stijging van de kosten voor voeders, energie en kunstmeststoffen in dezelfde periode van ongeveer 12 cent per liter”, stelt Jan Leyten, economist Agro bij KBC.

Uitgaven stijgen minder hard

De gemiddelde uitgaven per liter stegen de voorbije jaren minder hard dan de inkomsten. Had een melkveehouder in juli 2020 nog gemiddelde 34 cent uitgaven per liter, dan stegen deze uitgaven naar 44,5 cent per liter in december 2022. De inkomsten daarentegen stegen in dezelfde periode van 37 cent per liter tot 71 cent. Meer dan 90 procent van de inkomsten op een melkveebedrijf wordt gerealiseerd door de verkoop van melk, de rest bestaat onder meer uit de verkoop van jongvee, reforme koeien en de premies.

cashflow barometer

De rendabele periode in de melkveehouderij valt volgens Leyten te verklaren door een onbalans voor zuivelproducten op de wereldmarkt. “In de meeste zuivelregio’s, ook in Europa, daalde of stabiliseerde de melkproductie en dat bij een goede vraag naar zuivel. De belangrijkste reden voor het stokkende melkaanbod waren de slechte weersomstandigheden die zorgden voor slechtere condities voor het gras en de koeien. Maar vanaf de zomer van 2022 kwam daar verandering in en steeg de melkaanvoer opnieuw.”

Kosten melkveehouder dalen

Het stijgende aanbod op de wereldmarkt verklaart volgens experts ook de dalende melkprijs vanaf eind 2022. Het belangrijke aandeel van het melkgeld in de beschikbare cashflow verklaart ook waarom de cashflow sinds november2022 in een dalende lijn zit, een ontwikkeling die zich volgens Leyten de volgende maanden zal voortzetten. De vooruitzichten voor de rendabiliteit in de melkveehouderij blijven volgens hem op de korte termijn evenwel relatief gunstig. “Weliswaar daalt de melkprijs verder, maar ook de kosten voor krachtvoeder, energie en kunstmest lijken ondertussen over hun hoogtepunt heen.” Hij voorspelt dat ook de kosten die in november en december al daalden voor de melkveehouders, de komende maanden verder zullen dalen.

“Een sterke toename van de melkaanvoer zou er volgens de Europese Commissie in 2023 niet in zitten”, aldus Leyten. “Aan de andere kant zou de vraag naar zuivelproducten wel kunnen te lijden krijgen van een lagere koopkracht in een aantal belangrijke afzetmarkten zoals China.” Hij wijst op het bestaan van grote onzekerheden die voorspellen moeilijk maakt. “De gevolgen van geopolitieke spanningen, de impact van corona, de strengere milieuvoorwaarden en de evolutie van de voeder- en energiekosten maken voorspellingen zo goed als onmogelijk."

Bekijk hieronder het volledige webinar van KBC, met Jan Leyten als presentator, met uitleg over de conjunctuurbarometer van het vierde kwartaal van 2022. In de tweede helft ook aandacht voor de varkens- en braadkippensector.

Bron: Eigen berichtgeving

In samenwerking met: KBC

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek