header.home link

Regenval weegt op opbrengst wintertarwe

12 november 2021

De neerslag van de voorbije zomer weegt op de opbrengst van de graanoogst. Voor het belangrijkste gewas, wintertarwe, bedroeg de opbrengst gemiddeld acht ton per hectare. Dat blijkt uit de voorlopige ramingen van Statbel.

Lees meer over:

De voorlopige productieramingen van de landbouwteelten voor 2021 laten vooral een opbrengstdaling voor wintertarwe (-12,5%),  spelt (-10,8%) en triticale (-20,7%) zien. Doordat de oppervlakte wintertarwe in 2021 met 6,2 procent steeg, werd de productiedaling beperkt tot 7 procent of een goeie 114.000 ton. Voor spelt werd zelfs een productiestijging opgetekend van 9 procent als gevolg van de sterke areaaluitbreiding (+22,4%).

De productiedalingen van de zomergranen (zomertarwe en zomergerst) zijn het gevolg van de afname van de arealen in 2021. De productie van korrelmaïs is ten opzichte van 2020 dan weer quasi gelijk gebleven. Dit komt doordat de oppervlaktedaling teniet gedaan werd door de opbrengststijging (+6,9%). Hakselmaïs deed het nog beter: daar steeg de productie met 14% als gevolg van de opbrengststijging (+13%).

De productie suikerbieten daalt lichtjes met 0,8 procent. De inkrimping van het areaal werd mooi in balans gehouden door een lichte opbrengsttoename. Ondanks de oppervlakteafname van aardappelen met 7,8 procent werd de productiedaling, als gevolg van de goede opbrengst (+6,5%), in 2021 beperkt tot twee procent.

De productie van koolzaad nam af met 6,9 procent. Deze daling was bijna volledig toe te schrijven aan de opbrengstdaling van 8,6 procent.

Bron: Statbel

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek