header.home link

“Projecten als WALDEN zijn een opportuniteit voor de landbouw”

11 maart 2021

Landbouwers kunnen een actieve rol opnemen in het WALDEN-project. “Rond koolstofopslag en waterbeheer kan de landbouwsector bijvoorbeeld mee input geven”, antwoordde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Groen-parlementslid Chris Steenwegen. Het draagvlak zal wel van onderuit moeten groeien, klinkt het.

Lees meer over:

Met het WALDEN-project, voluit Wouden, Akkers en Landschappen, wil de Vlaamse overheid werk maken van de Brabantse Wouden. Dat moet een nieuw nationaal park worden door het gebied tussen Meerdaalwoud en het Zoniënwoud met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van de Dijle, Laan, IJse en Voer met elkaar te verbinden.

Die plannen botsen op commotie bij de landbouwers. Begin januari voerde Boerenbond nog een actie waarbij ze onder meer de opkoop van landbouwgrond zonder overleg hekelde. Die ongerustheid was voor parlementslid Chris Steenwegen de aanleiding om even te polsen bij bevoegd minister Zuhal Demir naar de toekomstplannen. “Ik heb begrepen dat er een belangrijke rol wordt voorzien voor de landbouw in dit project”, zegt Steenwegen. “Dan denk ik aan ondersteuning voor erosiebestrijding en het bevorderen van koolstofopslag in de bodem. Landbouwers kunnen ook ingeschakeld worden in het landschapsbeheer of kunnen meer kansen krijgen om hoeveverkoop of andere verbredingsactiviteiten uit te bouwen.”

Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om de impact op de landbouwbedrijven te laten bestuderen en altijd constructief overleg te plegen met de lokale landbouwbedrijven

Zuhal Demir (N-VA) - Vlaams minister van Omgeving

Dat beaamt minister Demir ook, die aangeeft de ongerustheid binnen de sector te begrijpen. “We willen die onmiddellijk capteren en daar een antwoord op bieden. Er zijn verschillende thema’s binnen het project waarvoor de landbouwsector mee input kan geven. We denken dan aan voorbeeldprojecten rond koolstofopslag en waterbeheer, maar ook aan specifieke vegetaties voor waterberging of erosiebestrijding.” Ze wijst ook op de koppeling met toerisme en de korteketenproductie. “Uit het voorbereidend overleg is gebleken dat de landbouwsector in de regio nu reeds een aantal proefprojecten heeft lopen rond deze thema’s. Hier kunnen we op voortbouwen”, aldus Demir. “We kunnen de handen in elkaar kunnen slaan om een mooi verhaal neer te zetten.”

Landbouwers zullen ook ondersteund worden met de bestaande instrumenten voor de realisatie van natuurdoelen, zoals subsidies voor bebossing en projectsubsidies Natuur. “Landbouwers die hun bedrijf klimaatrobuuster willen maken en een steentje willen bijdragen voor onze biodiversiteit kunnen steun krijgen voor de aanplanting van bijvoorbeeld hagen”, zegt Demir, die denkt in de richting van een haagplan.

Het is een kans om de streek meer onder de aandacht te brengen, een authentiek karakter te geven en daar producten en belevingswaarden aan te koppelen

Chris Steenwegen (Groen) - Vlaams parlementslid

De minister benadrukt dat ze haar administratie de opdracht heeft gegeven om de impact op de landbouwbedrijven te laten bestuderen en altijd goed en constructief overleg te plegen met de lokale landbouwbedrijven.

Op zoek naar partnerschappen

Volgens Steenwegen moet de landbouwsector dit project zien als een opportuniteit. “Het is een kans om de streek meer onder de aandacht te brengen, een authentiek karakter te geven en daar producten en bepaalde belevingswaarden aan te koppelen”, stelt hij. Volgens hem kan zo’n park een grote economische meerwaarde creëren voor de regio. Daarom roept hij de minister ook op om het intensieve overleg verder te zetten. “Zo kunnen er partnerschappen met landbouwers in dat gebied gezocht worden.”

Piet De Bruyn (N-VA) wijst erop dat zo’n draagvlak zeker nodig is, maar dat dit van onderuit moet groeien en niet vanuit Brussel opgelegd kan worden. Volgens hem zijn er bovendien verschillende mogelijkheden om de landbouwinkomsten te diversifiëren zoals de korte keten, hoeveverkoop of toerisme.

Voor Steenwegen kan dit alvast een positief verhaal worden en daar heeft de sector ook baat bij. “De landbouw ligt vaak onder vuur om economische redenen, boycot, sanitaire problemen of het stikstofdossier”, besluit hij. “Ik vind het belangrijk dat we proberen met onze landbouwers dit soort positieve verhalen te schrijven. Dat we samen met hen nadenken hoe zij in de toekomst een belangrijke rol kunnen blijven spelen in een nieuwe context, die hun mogelijkheden geeft om een waardig inkomen te genereren.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek