header.home link

Aftrap voor realisatie Brabantse Wouden is gegeven

15 januari 2021

Met de lancering van het project WALDEN, de afkorting voor Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken, is het Agentschap Natuur en Bos gestart met het realiseren van de Brabantse Wouden. Volgens de plannen van de Vlaamse regering moet een nieuw nationale park ontstaan door het Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het Hallerbos met elkaar te verbinden. Omgevingsminister Zuhal Demir kende het project een subsidie toe van 300.000 euro.

Het project focust zich op de gemeenten Oud-Heverlee, Huldenberg en Bertem en de stad Leuven. In dat gebied moeten het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud met elkaar worden verbonden via de valleien van de meanderende rivieren van de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer en via robuuste verbindingen over de landbouwplateaus. Samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de provincie Vlaams-Brabant zullen er de komende drie jaar tal van initiatieven worden genomen om dit te realiseren.

“Het is de bedoeling dat de betrokken gemeenten en de stad Leuven klimaatrobuuster, landschappelijk authentieker, toeristisch aantrekkelijker en belevingsvoller worden”, legt Bart Meuleman van ANB uit. Hij wijst erop dat het de bedoeling is om knelpunten voor bos en natuur weg te werken. “Denk daarbij aan weekendchaletzones, verlaten en verontreinigde bedrijventerreinen, verstedelijking van de Voervallei. Er komen ook herbestemmingen van de groeves en zonevreemd bos.”

Ook landbouw krijgt de nodige aandacht via erosiebestrijding en meer koolstofopslag in landbouwbodems

Bart Meuleman - Agentschap Natuur en Bos

Daarnaast zullen er ook onthaalpoorten bij Heverleebos aan 't Zoet Water en aan het station Florival in de Dijlevallei worden gerealiseerd. “Ook landbouw krijgt de nodige aandacht via erosiebestrijding en meer koolstofstofopslag in landbouwbodems. Via erfgoed- en kunstinitiatieven wordt het projectgebied recreatief ontsloten. In de woonkernen zorgen we voor vergroening, ontharding en een goed netwerk van trage wegen. De woonkernen worden uitgerust als lokale instappunten naar de natuurrijke omgeving”, klinkt het.

Met dit WALDEN-project wil de Vlaamse overheid starten met de ontwikkeling van het gebied tot een nationaal park. In het Vlaamse regeerakkoord staat immers de ambitie vermeld om tot vier nationale parken te komen in Vlaanderen. Eén van parken zou de Brabantse Wouden moeten worden: de verbinding van het Meerdaalwoud in het Leuvense, het Zoniënwoud in Brussel en het Hallerbos in Halle.  

In zo’n verstedelijkte en versnipperde regio is het echter niet evident om de verbinding tussen deze drie wouden te realiseren. Bij de lokale landbouwers heerst er dan ook een grote bezorgdheid dat er opnieuw landbouwgrond zal moeten wijken voor bos en natuur. Een week geleden voerden landbouwers, gesteund door Boerenbond, nog actie in Huldenberg om hun bezorgdheid te uiten. “De landbouwgrond in de regio staat al zwaar onder druk en wordt nu ook opgekocht door de overheid, zonder overleg met de sector”, klonk het toen.

boerenruimte-front-1250

Boerenbond is naar eigen zeggen niet tegen het project van de Brabantse Wouden. “Maar we vinden dat bossen en bomen op de juiste plaats moeten komen, met respect voor de verschillende ruimtegebruikers. Dat gebeurt nu niet. De landbouwers zien dat overheid zonder overleg kostbare landbouwgronden opkoopt en voelen zich machteloos”, zei de landbouworganisatie.

Zo zou ANB de eigenaars in het gebied aangeschreven hebben met de vraag om hun grond te verkopen "tegen een goede prijs". "De landbouwers die deze gronden pachten, zijn daarvan de dupe", meent Boerenbond. Volgens de landbouworganisatie mikt ANB op de aankoop van 500 hectare bos in de regio van de Brabantse Wouden. "Daarvan zou al ongeveer 50 hectare zijn aangekocht op een aantal maanden tijd", weet woordvoerder Vanessa Saenen.

Boerenbond roept de overheid op tot transparantie en vraagt aandacht voor de economische impact van het opkopen van landbouwgronden. "Wij willen dat deze bijkomende natuur in de eerste plaats op groene bestemmingen gebeurt waar vandaag nog geen bos is gerealiseerd. Nu wordt zelfs de meest vruchtbare landbouwgrond opgekocht", klinkt het.

Vlaams-Brabants gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld), bevoegd voor ruimtelijke planning, beloofde bij de lancering van het WALDEN-project dat er overleg met de landbouwsector zal zijn. “Er liggen kansen open om landbouw en milieubeheer beter te combineren”, stelde ze.

Bron: VRT Nws / De Standaard / Het Laatste Nieuws / eigen verslaggeving

Beeld: Natura2000

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek