header.home link

Procedures bij Raad voor Vergunningsbetwistingen worden eenvoudiger

9 februari 2021

De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt in de toekomst een stukje eenvoudiger. Waar elke procespartij tot nu toe elk document moest indienen via een aangetekende zending, zal dat in de loop van de maand maart via een digitaal loket kunnen. Het initiatief kadert in een breder vereenvoudigingsplan voor beroepsprocedures.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is de bekendste van de Vlaamse bestuurrechtscolleges. Bij dat rechtscollege kunnen burgers in beroep gaan tegen een beslissing van de overheid over een omgevingsvergunning. In het regeerakkoord staat vermeld dat het van belang is om de procedures bij de bestuurrechtscolleges te verbeteren. Daarom kwam Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) met een vereenvoudigingsplan voor de procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.

Eén van de eerste vereenvoudigingen uit dat plan wordt nu gerealiseerd. Met de introductie van een digitaal loket kunnen documenten, verzoekschriften en processtukken voortaan digitaal worden ingediend door advocaten, overheden of ondernemers. “Deze nieuwe werkwijze heeft heel wat voordelen: het is beveiligd, kosteloos en het vermindert de werklast voor procespartijen. In een volgende fase willen we dit digitaal loket verder uitbouwen tot een omvattend digitaal platform voor de volledige procesvoering”, legt Demir uit.

Er wordt nog advies van de Raad van State ingewonnen over deze beslissing en daarna wil de minister ze zo snel mogelijk gepubliceerd zien in het Belgisch Staatsblad. “We verwachten dat dit digitaal loket vanaf half maart in werking zal treden”, klinkt het.

Met deze vereenvoudigingen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen

Zuhal Demir (N-VA) - Vlaams minister van Justitie en Omgeving

Binnen enkele weken wil Demir een aantal andere belangrijke wijzigingen doorvoeren om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot gevallen waar belangen effectief geschaad worden en om beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te kunnen afhandelen.

“Burgers, bedrijven en overheden zijn meer dan ooit gebaat bij een transparante en laagdrempelige rechtsbescherming waarbij hun bestuurlijke geschillen efficiënt, binnen een redelijke termijn en op kwalitatief hoogstaande wijze definitief beslecht worden. Met deze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen. Bovendien moeten grote maatschappelijke investeringsprojecten gemakkelijker te realiseren zijn. Verdere digitalisering is daarbij onontbeerlijk”, besluit de minister.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek