header.home link

Pre-ecoregelingen definitief goedgekeurd door Vlaamse regering

20 september 2021

De Vlaamse Regering heeft de vijf nieuwe ‘pre-ecoregelingen’ definitief goedgekeurd. De regelingen vormen een opstap vormen naar het nieuwe GLB en moeten een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit. Geïnteresseerde landbouwers zullen in 2022 aan deze maatregelen kunnen deelnemen, al wacht nog de finale goedkeuring door de Europese Commissie. De komende weken zal het Departement Landbouw en Visserij deze pre-ecoregelingen verder toelichten.

Het jaar 2022 is een overgangsjaar tussen het huidige PDPO-III en het nieuwe GLB dat begint op 1 januari 2023. In deze overgangsperiode kunnen landbouwers geen nieuwe verbintenissen afsluiten voor bestaande agromilieuklimaatmaatregelen. Alleen landbouwers met een aflopende verbintenis in 2021, kunnen deze nog met een jaar verlengen. Als opstap naar 2023, waar een hele reeks nieuwe maatregelen zal worden aangeboden, worden een aantal van deze voorstellen al in 2022 gelanceerd. Op deze manier kunnen landbouwers al een jaar eerder ervaring opbouwen rond een aantal van de nieuwe maatregelen.

De vijf maatregelen

De maatregelen waarvoor in 2022 een subsidie kan gevraagd worden, zijn de volgende:

-        Inzaai productief kruidenrijk grasland

-        Ecologisch beheerd grasland

-        Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten

-        Precisielandbouw

-        Verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan

Bijna 7 miljoen euro budget

De verschillende maatregelen zullen de komende weken in aparte persberichten gedetailleerd toegelicht worden. De meest recente informatie, zoals de subsidiebedragen en specifieke voorwaarden van de verschillende maatregelen, kunnen landbouwers terugvinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen. Zo werd bij de maatregel voor het verhogen van organisch koolstofgehalte in bouwland de streefwaarden en subsidiebedragen nog aangepast, in vergelijking met de eerder principieel goedgekeurde versie.

De Vlaamse regering voorziet een budget van bijna 6 miljoen euro voor de pre ecoregelingen en daarboven nog 925.000 euro vanuit klimaatfonds voor het verhogen van het koolstofgehalte in het teeltplan.

 Het Departement Landbouw&Visserij wil onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie de landbouwers toch al de kans geven ze op te nemen in hun teeltplan voor 2022.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek