header.home link

Oprichting brancheorganisatie vlas en hennep bijna rond

20 maart 2016
Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) hebben samen bij de Vlaamse overheid een erkenningsaanvraag ingediend voor de oprichting van een brancheorganisatie (B.O.) vlas & hennep. Met die B.O. willen de actoren de agrarische keten rond vlas en hennep voorbereiden op de toekomst en haar positie op de internationale markt versterken, onder meer door te werken met standaardcontracten en door marktinformatie uit te wisselen. De partners hopen in september de oprichting formeel af te ronden.
Lees meer over:

Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) hebben samen bij de Vlaamse overheid een erkenningsaanvraag ingediend voor de oprichting van een brancheorganisatie (B.O.) vlas & hennep. Met die B.O. willen de actoren de agrarische keten rond vlas en hennep voorbereiden op de toekomst en haar positie op de internationale markt versterken, onder meer door te werken met standaardcontracten en door marktinformatie uit te wisselen. De partners hopen in september de oprichting formeel af te ronden.

De oprichting van een B.O. moet verschillende voordelen opleveren. “De introductie van standaardcontracten met betalingsvoorwaarden is voor ons uitermate belangrijk, net als een betere verzameling en uitwisseling van correcte marktinformatie”, legt Christian De Cock van Boerenbond uit. “Maar verder kan in de B.O. beter samengewerkt worden bij de vermarkting van producten, kan sneller gereageerd worden op nieuwe regelgeving en trends, kunnen eventueel kwaliteitslabels gecreëerd worden, enzovoort. En er wordt een geschillencommissie opgericht, voor het geval er onenigheid is.”

Voor de verwerkers en handelaars biedt een B.O. de mogelijkheid om het productiepotentieel beter te kunnen inschatten, en concurrentieel te blijven op de markt. “Want die markt is sterk aan het evolueren. Zo neemt de koopkracht van de middenklasse in belangrijke afzetmarkten zoals India en China toe, zien we de laatste jaren een sterke instroom van jonge bedrijfsleiders met diverse achtergronden, en passen vlas en hennep binnen een circulaire economie en de huidige design-trends”, schetst ABV-directeur Jan Sijnave de mondiale situatie.

De onderhandelingen over de oprichting van een brancheorganisatie werden al vier jaar geleden opgestart, maar kwamen afgelopen jaar in een stroomversnelling terecht. Het wettelijk kader voor B.O.’s werd geschept in 2013 en 2014, door een Europese verordening (17 december 2013) en een besluit van de Vlaamse regering (31 januari 2014). Die teksten voorzien in de mogelijkheid om organisaties op te richten die de samenwerking tussen telers en andere actoren in de agrarische keten bevorderen.

Aan die oprichting zijn evenwel enkele voorwaarden gekoppeld, zoals het feit dat de betrokken partijen een goede representatie moeten vormen van de sector. Maar uit de representativiteitstoets die daarvoor werd uitgevoerd, blijkt aan deze voorwaarde voldaan te zijn. “Het ledenbestand van Boerenbond, ABS en ABV vertegenwoordigen ruimschoots de productie, handel en (eerste) verwerking van vlasvezel en hennep in Vlaanderen”, klinkt het.

Ook de statuten en het Interprofessioneel Akkoord (met gedragscode) zijn klaar. Nu is het dus alleen nog wachten op een erkenning van Vlaanderen. ABV hoopt die erkenning snel te verkrijgen, zodat de oprichting van de B.O. in september al geformaliseerd kan worden bij de notaris. “Maar dan begint het echte werk pas”, beseft voorzitter Paul De Baere. Zo moeten de details in de standaardcontracten nog uitgeklaard worden, moeten de leden van alle partijen overtuigd worden die contracten te gebruiken, en moet de transparantie in de keten ook effectief verbeterd worden.

Voor alle duidelijkheid benadrukt De Cock nog dat een brancheorganisatie niet verward mag worden met een producentenorganisatie (P.O.). De erkenning door de overheid heeft dan ook niets te maken met het verwerven van Europese middelen, maar kan op lange termijn wel faciliterend werken. “Zo zouden we als erkende B.O. sneller toegang kunnen krijgen tot informatie waarover de overheid beschikt, zoals brede sectorinformatie. En de overheid zou ons kunnen helpen in de onderhandelingen met Wallonië en later bijvoorbeeld Nederland, om de werking van onze B.O. uit te breiden”, licht Sijnave toe.

De teelt van vlas zit opnieuw in de lift in Vlaanderen, als gevolg van enkele maatregelen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zo wordt dit jaar een stijging van het areaal met 15 procent verwacht (2015: 14.500 ha). Ook de teelt van hennep kent de laatste jaren een zekere aantrekkingskracht, al blijft het areaal tot nog toe beperkt (<100ha).

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek