header.home link

De Croo oogst gemengde reacties met uitspraken over Europese natuurherstelwet

24 mei 2023

Premier Alexander De Croo (Open Vld) pleit ervoor om de "pauzeknop" in te drukken omtrent de Europese natuurherstelwet. "Op een bepaald moment moet je een keuze maken. Is het nu het moment om alles tezelfdertijd te doen", vroeg de premier zich af in het vrt-duidingsprogramma Terzake. De reacties op zijn uitspraken bleven niet uit.

Lees meer over:
De Croo Geiten (1)

De premier benadrukte dat het belangrijk is om "de kar niet te overladen" door naast de doelstellingen omtrent de CO2-uitstoot ook de normen inzake stikstof, natuurherstel en biodiversiteit aan te scherpen.

Dat zou volgens hem namelijk twee gevolgen met zich meebrengen. Ten eerste dat de industrie niet meer kan volgen en daardoor dus ook de doelstellingen inzake CO2-reductie niet zullen worden gehaald en ten tweede dat we dan riskeren dat het momentum inzake klimaatverandering verloren zou kunnen gaan.

Uitgelicht

Tijd voor een nieuw pact tussen mens en natuur

Opinie
16 mei 2023 Lees meer

"En dus vraag ik om op de pauzeknop te drukken", klonk het. "Overlaad de kar niet met zaken die strikt genomen eigenlijk niets te maken hebben met de klimaatopwarming. De andere zaken zijn ook belangrijk, maar die moeten we wel beter faseren in de tijd." Eerder hadden verschillende van zijn partijgenoten in een opiniestuk al gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van de voorliggende natuurherstelwet.

“Op de Vlaamse lijn”

In een persbericht reageert Demir "verrast" op de mededeling van De Croo. "De bocht van de federale regering is een goede zaak, maar onvoldoende", klinkt het. "Als De Croo zich echt als grote leider wil profileren, treedt hij best Macron en mezelf bij en pleit hij mee voor een reality check van het ganse Europese klimaatbeleid."

Vlaams minister-president Jambon (N-VA) zei woensdag in het parlement dat hij "verheugd" is dat de premier "zich heeft aangesloten op de Vlaamse lijn". Vlaanderen dringt al langer aan op bijsturingen aan het Europese voorstel omdat het vreest voor negatieve gevolgen voor "de concurrentiepositie van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen". "Nu kunnen we binnen de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) in België makkelijk een akkoord  bereiken, en kunnen we samen naar Europa gaan om die positie in Europa ook te verdedigen", aldus Jambon.

De plannen van de Commissie zijn goed voor wie gelooft in fabeltjes van ontgroeien, maar desastreus voor wie belang hecht aan de welvaart van 6,5 miljoen Vlamingen

Sammy Mahdi - cd&v-voorzitter

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi is blij met de uitspraken van De Croo. "Al begin mei hebben we met de Europese Volkspartij EVP in het Europees Parlement het signaal gegeven aan de Europese Commissie dat we de Europese natuurherstelwet zoals ze nu op tafel ligt gewoonweg verwerpen.  Wij steunen geen voorstel dat het einde van de boerenstiel zou betekenen voor veel van onze Vlaamse landbouwers", klinkt het. "De plannen van de Europese Commissie zijn goed voor wie gelooft in fabeltjes van ontgroeien, maar desastreus voor wie belang hecht aan de welvaart van 6,5 miljoen Vlamingen."

Werkgevers steunen "pauze"-voorstel

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) deelt de visie van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) over een pauze in de klimaatwetgeving op Europees niveau. Dat zou volgens de grootste werkgeversorganisatie van het land nodig zijn om “het broze Europese draagvlak omtrent de huidige klimaatplannen niet volledig te verliezen”, zeggen ze. "De huidige klimaatdoelstellingen, die herzien zijn in het kader van 'Fit for 55' en zijn goedgekeurd door België, zijn bijzonder ambitieus. Het verzwaren van die kruiwagen met meer plannen zal nefast zijn voor het bereiken van de initiële doelstellingen."

“Respecteert regeerakkoord niet”

Na de uitspraken van premier Alexander De Croo (Open VLD) over het indrukken van de "pauzeknop" inzake de Europese natuurherstelwet, roept PS-voorzitter Paul Magnette hem op het regeerakkoord te respecteren. "Eens te meer respecteert de eerste minister zijn eigen regeerakkoord niet", reageerde Magnette woensdag op Twitter. In dat regeerakkoord wordt meermaals naar de uitdagingen verwezen die de transitie naar een koolstofarme economie en de bescherming van de biodiversiteit stellen. Er wordt met name gewezen op het feit dat de regering de nationale strategie voor biodiversiteit in lijn met de Europese biodiversiteitsstrategie en de Green Deal zal brengen.

"We moeten met de stroom van de geschiedenis meegaan, we moeten de industrie begeleiden. Als we de vervuilende sectoren zeggen dat ze kunnen blijven vervuilen, is dat erg slecht voor het leefmilieu en zal deze industrie zich nooit aanpassen. Uiteindelijk zal ze over tien jaar ten dode opgeschreven zijn. We mogen op het vlak van de industriële transitie de fouten van het verleden niet herhalen", zei Magnette ook op RTL Info.

De PS-voorzitter hekelt "een versie van Europees en Vlaams rechts dat de belangen van de fossiele en chemische industrie wil beschermen". Maar van een overheid wordt net verwacht dat ze de transitie versnelt, aldus de PS-voorzitter.

"Schuldig verzuim”

Federale coalitiepartner Groen beschrijft de uitspraken van De Croo dan weer als "schandalig" en "niet gedekt door de regering". "Europese afspraken zijn geen vodje papier", stellen covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji. "Natuur en klimaat gaan hand in hand. In de plaats van op een pauzeknop te willen drukken is er net een versnelling nodig."

In de politiek kan je onderhandelen, maar met de natuur kan je dat niet

Natuur- en milieubewegingen

Ook de natuur- en milieuorganisaties sparen de forse kritiek niet. "De pauzeknop indrukken, is schuldig verzuim. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder de oplossingen”, stellen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Velt, de Klimaatcoalitie, Natuurpunt, PAN Europe, Canopea, Natagora en Bral in een gezamenlijke reactie. "De problemen gaan niet weg door de kop in het zand te steken. Wij verwachten van beleidsmakers dat ze verantwoordelijkheid nemen en werken aan oplossingen. Er valt niet te kiezen tussen of klimaatactie of milieubescherming of natuurherstel. In de politiek kan je onderhandelen, maar met de natuur kan je dat niet."

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek