header.home link

Ook koning Willem-Alexander kan Nederlandse boeren niet sussen

20 september 2022

Tijdens de Troonrede op Prinsjesdag in Nederland kwam de stikstofproblematiek uitgebreid aan bod. Koning Willem-Alexander benadrukte dat het probleem niet alleen bij de landbouw ligt, maar dat ook de industrie en de transportsector inspanningen moeten leveren en dat ook banken, veevoerfabrikanten, supermarkten en consumenten een verantwoordelijkheid hebben. Maar daarmee wordt het vertrouwen tussen boer en overheid niet hersteld, stellen de landbouworganisaties.

Lees meer over:
prinsjesdagwillemalexander

De Nederlandse Prinsjesdag is de opening van het parlementair jaar en valt traditiegetrouw op de derde dinsdag van september. De koning spreekt die dag de ‘Troonrede’ uit, waarmee hij uit de doeken doet wat het regeringsbeleid voor het komende jaar zal zijn. Die dag worden daarnaast de miljoenennota en de rijksbegroting gepresenteerd.

In de Troonrede kwam dit jaar ook het stikstofakkoord aan bod. Willem-Alexander benadrukte de tegenstrijdigheid van de bestaanszekerheid die onder druk staat in een periode van economische groei. Hij zei ook dat hij de emoties van de boeren begrijpt, die vrezen voor de toekomst van hun bedrijf waar ze vaak al generaties lang trots op zijn. Desondanks, stelde hij, is de halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en vergunningverlening.

Hij ziet, naast de al dan niet gedwongen uitkoop, verschillende pistes om het probleem aan te pakken: via een andere bedrijfsvoering, een nieuwe technologie of bedrijfsverplaatsing. Hij merkte bovendien op dat ook andere sectoren aan zet zijn en dat de inspanningen dus niet enkel van de landbouw moeten komen.

“Onduidelijke toekomst”

Landbouworganisatie LTO greep Prinsjesdag aan om de alarmklok te luiden over de onzekerheid waarmee de boeren te kampen hebben. “Ondanks alle beloftes over toekomstperspectief is nog steeds compleet onduidelijk wat de economische, sociale en culturele impact wordt van de kabinetsplannen voor bijvoorbeeld water, klimaat en stikstof. De energiecrisis, die ook boeren en tuinders hard raakt, komt daar bovenop”, klinkt het.

“Er heerst veel boosheid en onmacht onder de Nederlandse boeren en tuinders. Klap op klap krijgen ze te verwerken en het wenkend toekomstperspectief weet het kabinet nog altijd niet te geven. Het oplossen van deze vertrouwenscrisis tussen politiek en platteland vergt alle aandacht van het kabinet,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

LTO hekelt ook het te volgen tijdpad dat “te krap en te ambitieus is”. “Van de landbouwsector wordt verwacht om in minder dan 8 jaar een transitie van ongekende omvang te realiseren. Er komt nu zoveel op de agrarische ondernemer af, terwijl concrete cijfers van het te verwachten inkomensverlies en wat de overheid daar tegenover zet als meerjarig verdienperspectief ontbreken. Pas als ondernemers daarover duidelijkheid krijgen kunnen we pas spreken van landbouwperspectief.”

Concrete cijfers van het te verwachten inkomensverlies en wat de overheid daar tegenover zet, ontbreken. Pas als ondernemers daarover duidelijkheid krijgen, kunnen we pas spreken van landbouwperspectief

Sjaak van der Tak - voorzitter van LTO Nederland

“Verdrietige dag voor boeren”

De actiegroep Agractie noemt Prinsjesdag “een verdrietige dag voor boeren in Nederland”. Voorman Bart Kemp wijst er na de troonrede op dat de koning dezelfde boodschap vertelde die ze al maanden horen. "Wij kunnen helaas geen positieve punten ontdekken die iets van het wantrouwen en de onzekerheid wegnemen of hoop geven."

Volgens Kemp worden de boeren niet alleen geraakt door de stikstofmaatregelen. "Ook de kostenstijgingen door de hoge inflatie en de stijging van de energiekosten komen terecht op het boerenerf", klinkt het. "Wij vrezen daarom dat de kloof niet gedicht wordt, en zien nog geen tekenen dat er een begin gemaakt wordt aan herstel van vertrouwen tussen de agrarische sector en de overheid."

Kemp voegt er nog aan toe dat de boeren graag aan de slag willen gaan met "haalbare en betaalbare" maatregelen om stikstof te verminderen. Nu lijkt het er volgens Agractie echter op "dat de voedselproducenten van Nederland als overbodige ballast worden gezien".

Uitgelicht
De eerste uitkoopregeling voor boeren om de stikstofuitstoot te verminderen, is nog geen groot succes. Zeker 750 bedrijven kwamen volgens de provincies in aanmerking voor een...
19 september 2022 Lees meer

Bron: Pluimveeweb.nl / Eigen verslaggeving

Beeld: via Twitter

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek